Hur åtgärdar jag en tvättmaskin som tar för lång tid?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 min läs

Hur åtgärdar jag en tvättmaskin som tar för lång tid?

Hur åtgärdar jag en tvättmaskin som tar för lång tid?
Hur åtgärdar jag en tvättmaskin som tar för lång tid?

 

 

I användarmanualen till Beko-tvättmaskinen anges tvättider för de flesta programmen. Dessa är medelvärden och kan variera. Om du inte har någon användarmanual kan du hämta den här genom att ange produktens modellnummer.

 

 

 

Kontrollera vattentrycket

 

Tvättmaskinen behöver tillräckligt med vattentryck för att avlägsna tvättmedlet från facket. Kontrollera vattentrycket antingen genom att titta på tryckmätaren, som är ansluten till vattenledningen, eller genom att ansluta tryckmätaren till ventilen bakom tvättmaskinen.

 

Det vattentillförseltryck som krävs för att köra en Beko-tvättmaskin är mellan 1 och 10 bar (0,1–1 MPa). Om trycket är lägre än så kan vattenrören vara igensatta eller läcka. Om så är fallet stänger du av vattentillförselventilen och kontaktar en certifierad rörmokare.

 

 

 

Kontrollera spänningen

 

Tvättmaskinen kan ha stannat tillfälligt på grund av låg spänning. Den återupptar driften när spänningen återgår till normala nivåer. Detta kan göra att tvättprogrammet tar längre tid än vanligt. Kontakta i så fall en behörig elektriker.

 

 

 

Se om ytterligare funktioner är valda

 

Det tar längre tid att slutföra programmen när en extra funktion, till exempel extra sköljning eller förtvätt, har valts.

 

 

 

Undvik att använda för mycket tvättmedel

 

Du kanske använder för mycket tvättmedel eller använder en olämplig typ av tvättmedel. Läs instruktionerna på tvättmedelsförpackningen för att ta reda på om det är rätt typ för din tvättmaskin. Se till att du inte använder mer än den rekommenderade dosen.

 

 

Vill du hellre prata med någon?