Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte sköljer?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

3 min läs

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte sköljer?

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte sköljer?
Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte sköljer?

 

 

Det finns flera orsaker till att tvättmaskinen inte sköljer ordentligt. Det kan leda till att du ser vita fläckar på den tvättade tvätten eller att den känns kladdig. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Fyll inte apparaten för mycket

 

Tvättmaskiner finns med olika lastkapacitet. Om maskinen är överbelastad kan tvättmedel fastna mellan kläderna och inte lösas upp helt och hållet. I användarmanualen beskrivs program och deras tvättkapacitet. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

Fler tvättips finns i våra guider om hur du fyller på tvättmaskinen på rätt sätt och hur mycket tvätt maskinen kan hantera.

 

 

 

Undvik att använda för mycket tvättmedel

 

Du kanske använder för mycket tvättmedel eller använder en olämplig typ av tvättmedel. Läs instruktionerna på tvättmedelsförpackningen för att ta reda på om det är rätt typ för din tvättmaskin. Se till att du inte använder mer än den rekommenderade dosen.

 

 

 

Se till att tvättmedlet fylls på i lämpligt fack

 

Det finns tre fack i tvättmedelsfacket, två för tvättmedel och ett för sköljmedel.

 

Facket märkt "I" är avsett för förtvätt och det andra, märkt "II", är avsett för huvudtvätt. Facket i mitten är avsett för sköljmedel. Se till att du fyller på tvättmedel i rätt fack.

 

Var noga med att bara fylla på tvättmedel i det första facket om du kör ett program med förtvätt. Annars använder tvättmaskinen bara hälften av tvättmedlet. Den återstående mängden kan sedan släppas ut i trumman under sköljningen. Tvättmedlet löses då inte upp helt och kan orsaka fläckar.

 

 

 

Kontrollera om avloppsslangen är böjd eller igentäppt

 

Slangen mellan maskinen och avloppet ska inte vara böjd eller igensatt. Om slangen inte kan avlägsna vattnet på rätt sätt kan det finnas kladdiga tvättmedelsrester kvar på tvätten. Kontrollera slangen och avlägsna hinder eller räta ut den vid behov.

 

 

 

Kontrollera om pumpfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Den mest troliga orsaken är ett igensatt pumpfilter. Pumpfiltret ska rengöras var tredje månad eller när det är igensatt. Det här filtret är monterat för att samla in främmande föremål, som knappar eller mynt, och för att förhindra att dessa föremål kommer in i avloppsslangen. Det är placerat längst ned till höger på maskinen.

 

Rengör pumpfiltret genom att öppna kåpan så att filtret exponeras. Vissa tvättmaskinsmodeller har en liten slang som sitter bakom kåpan för att tömma ut vattnet i filtret. Andra tappar bara ut vattnet när filtret dras ut. I båda fallen är det en bra idé att placera en skål eller några handdukar under filtret.

 

Om du ser en slang drar du ut den, kopplar ur den och väntar tills allt vatten har runnit ut. Om inte vrider du filtret moturs och drar ut det. Det bör komma ut vatten när du gör detta. Ta bort smuts, hår och främmande föremål från filtret. Skölj det sedan under kranen.

 

Inspektera filterutrymmet för att se om smuts, mynt eller knappar har fastnat där. Torka av med en fuktig trasa. Sätt slutligen tillbaka och fäst filtret genom att vrida det medurs och sätt tillbaka skyddskåpan.

 

 

 

Kontrollera vattentrycket

 

Tvättmaskinen behöver tillräckligt med vattentryck för att avlägsna tvättmedlet från facket. Kontrollera vattentrycket antingen genom att titta på tryckmätaren, som är ansluten till vattenledningen, eller genom att ansluta tryckmätaren till ventilen bakom tvättmaskinen.

 

Det vattentillförseltryck som krävs för att köra en Beko-tvättmaskin är mellan 1 och 10 bar (0,1–1 MPa). Om trycket är lägre än så kan vattenrören vara igensatta eller läcka. Om så är fallet stänger du av vattentillförselventilen och kontaktar en certifierad rörmokare.

 

 

Vill du hellre prata med någon?