Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte startar?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte startar?

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte startar?
Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte startar?

 

 

Om tvättmaskinen inte töms på vatten rengörs inte tvätten ordentligt. Det kan finnas flera orsaker till att tvättmaskinen inte töms. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om pumpfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Den mest troliga orsaken är ett igensatt pumpfilter. Pumpfiltret ska rengöras var tredje månad eller när det är igensatt. Det här filtret är monterat för att samla in främmande föremål, som knappar eller mynt, och för att förhindra att dessa föremål kommer in i avloppsslangen. Det sitter längst ned till höger på tvättmaskinen. 

 

Rengör pumpfiltret genom att öppna kåpan och dra avloppsslangen mot dig. Observera att det kan finnas lite vatten i pumpen. Sätt en skål i änden av slangen och ha handdukar till hands när du drar ut filtret. Ta bort locket i änden av den lilla slangen och låt vattnet rinna ut. Vrid sedan filtret moturs för att ta bort det. Tvätta det med varmt vatten under kranen.

 

Inspektera filterutrymmet för att se om smuts, mynt, knappar eller dylikt har fastnat där. Torka av med en fuktig trasa och sätt tillbaka filtret och locket på avloppsslangen. Sätt tillbaka slangen på insidan och stäng luckan.

 

 

 

Kontrollera om avloppsslangen är böjd eller igentäppt

 

Slangen mellan maskinen och avloppet ska inte vara böjd eller igensatt. Kontrollera slangen och avlägsna hinder eller räta ut den vid behov. Annars avlägsnas inte vattnet helt från trumman. 

 

 

 

Se till att avloppsvatten inte rinner tillbaka in i trumman

 

Om det inte finns några problem med pumpfiltret eller avloppsslangen kan det tömda vattnet rinna tillbaka in i trumman. Gör följande för att undvika att avloppsvatten rinner tillbaka in i maskinen: 

  • Fäst avloppsslangen baktill på maskinen och ovanför anslutningen till maskinen med klämman. Se till att avloppsslangen inte tas bort från klämman. 
  • Se till att avloppsslangen är ansluten till avloppsutloppet med minst 40 cm och högst 100 cm ovanför marknivå. 
  • Kontrollera att slangen trycks ungefär 15 cm in i avloppsutloppet. Skär eller klipp av den om den är för lång.

 

 

Vill du hellre prata med någon?