Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte töms på vatten?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte töms på vatten?

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte töms på vatten?
Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte töms på vatten?

 

 

Om tvättmaskinen inte töms på vatten rengörs inte tvätten ordentligt. Det finns flera orsaker till att tvättmaskinen inte töms. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera om pumpfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Den mest troliga orsaken är ett igensatt pumpfilter. Pumpfiltret ska rengöras var tredje månad eller när det är igensatt. Det här filtret är monterat för att samla in främmande föremål, som knappar eller mynt, och för att förhindra att dessa föremål kommer in i avloppsslangen. Det sitter längst ned till höger på tvättmaskinen. 

 

Rengör pumpfiltret genom att öppna kåpan så att filtret exponeras. Vissa tvättmaskinsmodeller har en liten slang som sitter bakom kåpan för att tömma ut vattnet i filtret. Andra tappar bara ut vattnet när filtret dras ut. I båda fallen är det en bra idé att placera en skål eller några handdukar under filtret.

 

Om du ser en slang drar du ut den, kopplar ur den och väntar tills allt vatten har runnit ut. Om inte vrider du filtret moturs och drar ut det. Ta bort smuts, hår och främmande föremål från filtret. Skölj det sedan under kranen.

 

Inspektera filterutrymmet för att se om smuts, mynt eller knappar har fastnat där. Torka av med en fuktig trasa. Sätt slutligen tillbaka och fäst filtret genom att vrida det medurs och sätt tillbaka skyddskåpan.

 

 

 

Kontrollera om avloppsslangen är böjd eller igensatt

 

Slangen mellan maskinen och avloppet ska inte vara böjd eller igensatt. Kontrollera slangen och avlägsna hinder eller räta ut den vid behov. Annars avlägsnas inte vattnet helt från trumman. 

 

 

 

Se till att avloppsvatten inte rinner tillbaka in i trumman

 

Om det inte finns några problem med pumpfiltret eller avloppsslangen kan det tömda vattnet rinna tillbaka in i trumman. Gör följande för att undvika att avloppsvatten rinner tillbaka in i maskinen:

  • Fäst avloppsslangen baktill på maskinen och ovanför anslutningen till maskinen med klämman. Se till att avloppsslangen inte tas bort från klämman. 
  • Se till att avloppsslangen är ansluten till avloppsutloppet med minst 40 cm och högst 100 cm ovanför marknivå. 
  • Kontrollera att slangen trycks ungefär 15 cm in i avloppsutloppet. Klipp av den om den är för lång.

 

 

Det kan vara ett tekniskt problem

 

Om detta inte fungerar kan det vara ett tekniskt problem med tvättmaskinen. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.

 

 

Vill du hellre prata med någon?