Hur åtgärdar man en tvättmaskin som läcker?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

3 min läs

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som läcker?

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som läcker?
Hur åtgärdar man en tvättmaskin som läcker?

 

 

Det finns flera orsaker till att tvättmaskinen läcker. Kontrollera om något av följande löser problemet. 

 

 

 

Kontrollera om vattentillförselanslutningen är lös

 

Kontrollera vattentillförseln till tvättmaskinen. Dra åt muttern om den är lös. 

 

 

 

Kontrollera om matar- eller avloppsslangen är böjd eller igensatt

 

Slangarna för vattentillförsel och avlopp får inte vara böjda eller igensatta. Rensa eller räta ut dem vid behov. Byt läckande, punkterade eller rostiga slangar.

 

 

 

Kontrollera om matarslangens packningar är lösa

 

Matarslangen har en packning på varje sida. Dessa två packningar kan lossna med tiden. Om det läcker vatten från matarslangen kan du behöva byta ut packningarna.

 

 

 

Kontrollera om anslutningen till förlängningsslangen är lös

 

Kontrollera anslutningen mellan förlängningsslangar och tvättmaskinens avloppsslang. Alla anslutningar måste vara täta. Kontrollera klämman för att se om den har lossnat med tiden. Dra åt eller byt ut den vid behov.

 

 

 

Kontrollera om pumpfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Den mest troliga orsaken är ett igensatt pumpfilter. Pumpfiltret ska rengöras var tredje månad eller när det är igensatt. Det här filtret är monterat för att samla in främmande föremål, som knappar eller mynt, och för att förhindra att dessa föremål kommer in i avloppsslangen. Det sitter längst ned till höger på tvättmaskinen. 

 

Rengör pumpfiltret genom att öppna kåpan så att filtret exponeras. Vissa tvättmaskinsmodeller har en liten slang som sitter bakom kåpan för att tömma ut vattnet i filtret. Andra tappar bara ut vattnet när filtret dras ut. I båda fallen är det en bra idé att placera en skål eller några handdukar under filtret.

 

Om du ser en slang drar du ut den, kopplar ur den och väntar tills allt vatten har runnit ut. Om inte vrider du filtret moturs och drar ut det. Ta bort smuts, hår och främmande föremål från filtret. Skölj det sedan under kranen.

 

Inspektera filterutrymmet för att se om smuts, mynt eller knappar har fastnat där. Torka av med en fuktig trasa. Sätt slutligen tillbaka och fäst filtret genom att vrida det medurs och sätt tillbaka skyddskåpan.

 

 

 

Kontrollera apparatens balans

 

Tvättmaskinen måste stå plant och vara balanserad på fötterna för att fungera korrekt. Försök att vicka maskinen från sida till sida eller fram och tillbaka. Om den gungar mycket kan golvet eller apparatens fötter vara ojämna. 

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den är avstängd justerar du fötterna genom att sträcka dig under tvättmaskinen och hitta låsmuttrarna på fötterna. Lossa dem och vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet. Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

 

 

 

Fyll inte apparaten för mycket

 

Tvättmaskiner finns med olika lastkapacitet. Om maskinen är överbelastad kan tvättmedel fastna mellan kläderna och inte lösas upp helt och hållet. I användarmanualen beskrivs program och deras tvättkapacitet. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.

 

Fler tips om hur du fyller på tvättmaskinen på rätt sätt och hur mycket tvätt maskinen kan hantera finns i våra guider.

 

 

 

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd

 

Vatten kan läcka ut från luckan om den inte är ordentligt stängd. Ta bort föremål som fastnat i luckan och tryck igen den tills du hör ett låsljud.

 

 

 

Kontrollera att tvättmedelsfacket är ordentligt stängt

 

Se till att tvättmedelsfacket är ordentligt stängt. Maskinen kan läcka om den inte är helt stängd.

 

 

Vill du hellre prata med någon?