Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte centrifugerar?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte centrifugerar?

Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte centrifugerar?
Hur åtgärdar man en tvättmaskin som inte centrifugerar?

 

 

Maskinen måste centrifugera trumman för att blanda och rengöra tvätten. Trumman snurrar även (men snabbare) så att vatten kan extraheras från kläderna. Om trumman inte snurrar alls kan du kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd

 

Om tvättmaskinen upptäcker att luckan är öppen fungerar den inte. Se till att luckan är ordentligt stängd. Ta bort föremål som fastnat i luckan och tryck in den tills du hör ett låsljud.

 

 

 

Se till att tvätten är jämnt fördelad

 

Tvätt som är ojämnt fördelad i trumman kan skada tvättmaskinen. För att förhindra detta inspekterar Beko-tvättmaskiner automatiskt lasten och stoppar centrifugeringen om den fördelas ojämnt inuti trumman.

 

Absorberande föremål som mattor och filtar är i allmänhet orsaken. För att undvika obalanserade laster bör du tvätta skrymmande föremål, som filtar, med minst ett annat tungt föremål, till exempel en stor handduk eller en annan filt. Om trumman slutar att rotera mitt i ett program kan du prova att stoppa maskinen, tömma ut vattnet och ordna om tvätten. 

 

 

 

Undvik att använda för mycket tvättmedel

 

Du kanske använder för mycket tvättmedel eller en typ av tvättmedel som är olämplig för maskinen. I detta fall stoppar tvättmaskinen centrifugeringen och försöker absorbera det överflödiga skummet i trumman. Läs instruktionerna på tvättmedelsförpackningen för att ta reda på om det är rätt typ för din tvättmaskin. Se till att du inte använder mer än den rekommenderade dosen.

 

 

 

Se efter om det finns vatten kvar i trumman

 

Centrifugeringscykeln startar inte om vattnet inte har tömts helt. Stäng av tvättmaskinen och kontrollera avloppsslangen och pumpfiltret. Slangen ska inte vara böjd eller igensatt. Rensa eller rätta till den vid behov. Byt läckande, punkterade eller rostiga slangar. Rengör avloppspumpen var tredje månad för att undvika igensättning. 

 

 

 

Kontrollera att drivremmen inte är skadad

 

Öppna luckan och prova att snurra trumman med handen. Om den roterar utan motstånd alls kan tvättmaskinens drivrem skadas eller gå sönder. I så fall kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.

 

 

 

Det kan vara ett tekniskt fel

 

Tvättmaskinen kan ha stannat på grund av ett elektriskt fel. Koppla ur apparaten, vänta en minut och anslut den sedan igen. Försök starta programmet igen. Om problemet kvarstår kan det ha uppstått ett tekniskt problem med tvättmaskinen. Om du misstänker att så är fallet kontaktar du en auktoriserad servicetekniker

 

 

 

Vill du hellre prata med någon?