Så här åtgärdar du en tvättmaskin som skakar eller vibrerar
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Så här åtgärdar du en tvättmaskin som skakar eller vibrerar

Så här åtgärdar du en tvättmaskin som skakar eller vibrerar
Så här åtgärdar du en tvättmaskin som skakar eller vibrerar

 

 

Vibration eller rörelse påverkar tvättprestandan och kan även skada maskinen. Kontrollera om något av följande löser problemet.

 

 

 

Se till att transportbultarna och den skyddande frigoliten tas bort under installationen

 

Om det är första gången du använder maskinen efter installationen ska du ta bort transportbultarna och den skyddande frigoliten.

 

Transportbultarna håller trumman på plats för att skydda den mot skador under transport. De sitter på maskinens baksida och kan enkelt tas bort genom att du drar ut dem.

 

Frigoliten sitter under apparaten. En tejpremsa sticker ut från apparatens undersida mot framsidan. Dra i tejpen för att lossa frigoliten.

 

 

 

Kontrollera apparatens balans

 

Tvättmaskinen måste stå plant och vara balanserad på fötterna för att fungera korrekt. En obalanserad apparat vibrerar och skakar under drift. Försök att gunga apparaten från sida till sida eller fram och tillbaka. Om den gungar mycket kan golvet eller apparatens fötter vara ojämna. 

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den är avstängd justerar du fötterna genom att sträcka dig under tvättmaskinen och hitta låsmuttrarna på fötterna. Lossa dem och vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet. Dra åt alla låsmuttrar igen för hand.

 

 

 

Se till att tvätten är jämnt fördelad

 

Tvättmaskinen kan vibrera eller skaka under drift om tvätten i trumman är ojämnt fördelad. I det här fallet är absorberande föremål, till exempel mattor och filtar, vanligtvis orsaken. För att undvika obalanserade laster bör du tvätta skrymmande föremål, som filtar, med minst ett annat tungt föremål, till exempel en stor handduk eller en annan filt.

 

 

 

Kontrollera om pumpfiltret är smutsigt eller igensatt

 

Ett hårt föremål som fastnat inuti pumpfiltret kan orsaka vibrationer. Det här filtret är monterat för att fånga främmande föremål, som knappar eller mynt, och för att förhindra att dessa föremål kommer in i avloppsslangen. Det sitter längst ned till höger på tvättmaskinen. 

 

Rengör pumpfiltret genom att öppna kåpan så att filtret exponeras. Vissa tvättmaskinsmodeller har en liten slang som sitter bakom kåpan för att tömma ut vattnet i filtret. Andra tappar bara ut vattnet när filtret dras ut. I båda fallen är det en bra idé att placera en skål eller några handdukar under filtret.

 

Om du ser en slang drar du ut den, kopplar ur den och väntar tills allt vatten har runnit ut. Om inte vrider du filtret moturs och drar ut det. Ta bort smuts, hår och främmande föremål från filtret. Skölj det sedan under kranen.

 

Inspektera filterutrymmet för att se om smuts, mynt, knappar eller dylikt har fastnat där. Torka av med en fuktig trasa. Sätt slutligen tillbaka och fäst filtret genom att vrida det medurs och sätt tillbaka skyddskåpan.

 

 

Vill du hellre prata med någon?