Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

Tvättmaskinen skramlar eller ger ifrån sig ett slagliknande ljud. Är det normalt?

Om ljudet är rytmiskt kan orsaken vara obalanserad laddning eller ett främmande föremål i trumman. Om du misstänker att så är fallet stoppar du maskinen och tappar ur vattnet inuti. Ta bort främmande föremål eller lägg till andra föremål, till exempel handdukar, för att balansera lasten – utan att överskrida apparatens kapacitet. 

 

Dessa ljud kan även orsakas av att apparaten slår emot slangarna på baksidan, en vägg eller ett skåp. Kontrollera att slangarna sitter ordentligt på plats och att apparaten inte har flyttats från ursprungsläget. 

 

Kontrollera slutligen att apparaten står plant och är balanserad på fötterna. Försök att gunga tvättmaskinen från sida till sida eller fram och tillbaka. Om den vickar för mycket kan golvet eller apparatens fötter vara ojämna.

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den är avstängd justerar du fötterna genom att sträcka dig under apparaten och hitta de två främre fötterna. Vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet.

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet ska du kontakta auktoriserad servicetekniker.