Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

Tvättmaskinen startar inte eller låter mig inte göra några ändringar. Vissa lampor fortsätter att blinka på panelen. Är det normalt?

Om den första och andra extrafunktionsknappen blinkar tre gånger när du vrider programvalsvredet aktiveras barnlåset. Du kan inte ändra program, temperatur, hastighet eller ytterligare funktioner när låset är aktivt. 

 

Om du vill avaktivera barnlåset trycker du samtidigt på den första och andra funktionsknappen i tre sekunder medan ett program är igång. Lamporna på knapparna blinkar när du gör detta. 

 

Du kan även ställa programväljaren i läget På/Av när inget program är igång för att avaktivera låset. 

 

Aktivering och avaktivering av barnlåset kan variera beroende på modell. Om knappkonfigurationerna ovan inte fungerar läser du användarmanualen. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.