Hur installerar jag en ny Beko-tvättmaskin?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

6 min läs

Hur installerar jag en ny Beko-tvättmaskin?

Hur installerar jag en ny Beko-tvättmaskin?
Hur installerar jag en ny Beko-tvättmaskin?

 

 

Det här behöver du

 

Verktyg: 

Sax eller kniv, skiftnyckel eller tång, skruvmejsel, borr (för håltagning i skåp eller köksenheter), vattenpass

 

Anslutningar:

Jordad nätanslutning (utan multikontakt eller förlängningssladdar), vattentillförsel, avloppsutlopp

 

Delar och tillbehör:

Behållare för flytande tvättmedel, mätbägare för pulvertvättmedel, inloppsslang för vattentillförsel, fäste för avloppsslang, plastkåpor för transportbultshål

 

Svårighetsgrad:

3/5

 

Ungefärlig tid:

30 minuter för att ta bort den gamla apparaten

60 till 90 minuter för att installera den nya apparaten

 

 

 

Innan du börjar

 

Det kan vara svårt och till och med farligt att installera en vitvara, så innan du börjar bör du läsa de här varningarna och riktlinjerna.

 

  • Se till att elnätet och vattentillförseln är avstängda innan du börjar ta bort den gamla vitvaran.
  • Se till att den gamla/nya vitvaran inte är ansluten till elnätet när du påbörjar borttagnings-/installationsproceduren.
  • Placera apparaten på en plan, stabil yta som klarar dess vikt. Placera den aldrig på ett golv med matta, eftersom detta begränsar luftflödet till elektriska komponenter längst ned på apparaten, vilket kan leda till att de överhettas.
  • När du får vitvaran levererad kontrollerar du att den inte har skadats under transporten och att alla delar och tillbehör finns på plats och är korrekta.
  • Se till att du har ett jordat eluttag som skyddas av en tillgänglig säkring och som uppfyller de tekniska specifikationerna i användarmanualen. Anslut inte apparaten till en förlängningssladd och se till att nätkabeln inte kläms eller fastnar.
  • Om du behöver byta ut kontakten mot en som passar ditt eluttag ska du se till att använda en kontakt med en 13 A-säkring.
  • Rör aldrig vid en kontakt med våta händer. Ta aldrig bort en kontakt genom att dra i kabeln – håll alltid i och dra i kontakthuvudet.

 

 

 

Ta bort den gamla apparaten

 

Se till att vattentillförseln är avstängd och att strömförsörjningen är avstängd vid elnätet. Om apparaten är fäst vid skåpenheter skruvar du bort eventuella fästskruvar. Dra ut apparaten ur sitt läge. 

 

Kom ihåg att tvättmaskiner kan vara tunga, så var försiktig när du flyttar den. För att göra det lättare att dra ut apparaten kan du luta den bakåt och lägga en bit gammal matta under de främre fötterna. Sedan kan du dra ut mattan och apparaten med den.

 

Du bör nu ha tillgång till apparatens baksida och kunna koppla bort anslutningarna för el, vatten och avloppsvatten. Du kan behöva använda en skiftnyckel eller tång för att lossa vattentillförsel- och avloppsvattenanslutningarna. 

 

Placera en skål under vattentillförseln för att fånga upp eventuellt läckage och placera även ändarna på slangarna för tillförsel och avlopp i skålen. Du kan sedan ta bort apparaten helt från dess position. 

 

Följ lokala bestämmelser för kassering av gamla hushållsapparater. Din kommun eller distrikt kan erbjuda en insamlingstjänst. Om du ska avlägsna den själv måste du komma ihåg att du behöver en till person som kan hjälpa dig att lyfta och flytta den gamla apparaten.

 

 

 

Förbered den nya apparaten för installation

 

När den nya apparaten står i rummet där den ska installeras ser du till att du har tillräckligt med utrymme för att packa upp den. Om utrymmet är ett problem bör du överväga att packa upp den i ett annat rum.  

 

Använd en sax eller en kniv för att ta bort den yttre förpackningen och var försiktig så att du inte skär för djupt eftersom det kan repa apparaten. 

 

Ta bort all kartong och frigolit. 

 

Tvättmaskiner är utrustade med några extra delar för att skydda trumman under transport. Det är viktigt att du tar bort dessa innan du använder apparaten.

 

Den första delen är frigolitblocket på botten av tvättmaskinen. Luta apparaten mot de bakre fötterna, ta bort tejpen och dra ut frigolitblocket. 

 

Andra sådana delar är bultarna på baksidan av tvättmaskinen, som håller trumman på plats under transport. Använd en skiftnyckel för att lossa dem och dra sedan ut dem. 

 

Se till att behålla dessa och sätt tillbaka dem om du behöver transportera apparaten vid ett senare tillfälle. Täck bulthålen med de plastkåpor som finns bland tillbehören som beskrivs nedan. 

 

Ta slutligen bort alla dekaler och displayskydd så snart som möjligt – ju längre tid de sitter på, desto svårare är de att ta bort.

 

När du har packat upp apparaten kontrollerar du att alla delar och tillbehör finns på plats och är rätt. De finns i tvättmaskinstrumman och inkluderar användarmanual, behållare för flytande tvättmedel, mätbägare för pulvertvättmedel, inloppsslang för vattentillförsel, fäste för avloppsslang och plastkåpor för transportbulthål. 

 

 

 

Installera den nya apparaten

 

Om du byter ut en gammal maskin har du redan ett särskilt utrymme för din nya tvättmaskin, liksom hål i skåpenheter att dra slangar eller sladdar genom.

 

Men om du monterar maskinen för första gången kan du behöva borra hål i skåpenheter för att kunna dra slangar eller dra igenom strömkabeln.

 

På maskinens baksida måste du först ansluta matarslangen till tvättmaskinen. Fäst slangens 90-gradiga ände vid maskinen och dra åt för hand. Använd inte ett verktyg eftersom det kan leda till för hård åtdragning. 

 

Lossa därefter avloppsslangen och strömkabeln från klämmorna.

 

Kontakthuvudet ansluts till ett utrymme på baksidan av apparaten. Ta bort den och stäng sedan plastkåpan.

 

Anslut änden till vattentillförseln. Du bör kunna säkra anslutningen genom att vrida plastbulten för hand. När vattentillförselanslutningen har upprättats kan du slå på vattentillförseln, antingen genom att öppna den särskilda tillförselkranen eller genom att slå på vattentillförseln i ditt hem igen.

 

Därefter måste du ansluta avloppsslangen. Om du har ett särskilt utlopp för avloppsvattnet i väggen kan du helt enkelt trycka in avloppsslangens ände där. 

 

Men om du inte har ett särskilt avloppsutlopp måste du ansluta avloppsslangen till avloppsvattenledningen i handfatet. 

 

Du hittar avloppsslangen under handfatet. I U-böjen hittar du ett extra inlopp till avloppsvattenröret. Om en tvättmaskin har installerats tidigare och denna tömningsmetod användes då finns det förmodligen redan en ände som är ansluten till U-böjen. 

 

Om du installerar en produkt för första gången på den här platsen kan du behöva ansluta en ände själv (du kan köpa den i en maskinvarubutik). Det är ganska enkelt. Skruva bara av skyddslocket från det extra inloppet och skruva fast ändröret på dess plats. Se till att ta bort eventuella plastsstänger eller proppar på änden eller på U-böjen.

 

Nu kan du ansluta avloppsslangen till änden. Tryck avloppsslangens gummiände över ändstycket och använd sedan den medföljande metallklämman för att fästa slangen på plats.

 

Observera!Oavsett om du ansluter avloppsslangen till ett särskilt utlopp eller diskhons avloppsrör måste slangens längd vara mellan 40 cm och 100 cm ovanför marknivå. Änden på avloppsslangen ska tryckas in ca 12 cm i avloppsutloppet. För att uppnå detta kan du fästa avloppsslangens fäste på en vägg och klämma fast avloppsslangen i det.

 

När avlopps- och mataranslutningarna är gjorda kan du utföra den elektriska anslutningen. Apparaten ska anslutas direkt till ett eluttag med en strömbrytare som är ansluten till hemmets strömbrytarsystem. Använd inte en förlängningssladd eller multikontakt.

 

Om strömkabeln är skadad ska du inte försöka reparera eller byta ut den själv. Detta måste utföras av en kvalificerad tekniker. När den är ansluten kan du slå på strömmen.

 

Nu när alla anslutningar är gjorda kan du skjuta apparaten på plats. Se till att slangarna och strömkabeln inte fastnar eller kläms när du skjuter tillbaka apparaten på plats. 

 

Sedan måste du balansera tvättmaskinen med ett vattenpass. Du kan justera fötterna genom att vrida bultarna på fötterna för hand eller med en skiftnyckel. Det är viktigt att balansera apparaten, annars kan den skaka eller röra sig vid användning.

 

Och koppla in den!

 

 

 

Dags för en testkörning

 

Nu när apparaten är installerad och konfigurerad är det dags att prova den! Välj ett kort program och kör apparaten tom och utan tvättmedel. Kontrollera om det förekommer läckage, kraftiga vibrationer eller konstiga ljud. Om du har följt den här guiden ska allt fungera som det ska. Om du upptäcker några problem är det bäst att kontakta en kvalificerad tekniker. 

 

Det var allt. Du har precis installerat din nya Beko-tvättmaskin! Se till att du vet hur du ska fylla på tvättmaskinen på rätt sätt och läs användarmanualen för att se hur mycket tvättmedel du bör använda. Om du har problem med att hitta manualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer. 

 

Vi hoppas att du tycker om din nya maskin.

 

 

Vill du hellre prata med någon?