Hur förhindrar man svartmögel i tvättmaskinens tvättmedelsfack?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

2 min läs

Hur förhindrar man svartmögel i tvättmaskinens tvättmedelsfack?

Hur förhindrar man svartmögel i tvättmaskinens tvättmedelsfack?
Hur förhindrar man svartmögel i tvättmaskinens tvättmedelsfack?

 

 

Om du ser svarta, härdade rester i tvättmaskinens tvättmedelsfack betyder det att tvättmedelsrester har börjat utvecklas till svartmögel. Det finns flera orsaker till att detta inträffar. Kontrollera om något av följande löser problemet. 

 

 

 

Kontrollera om det finns fukt i tvättmedelsfacket

 

Tvättmedelsfacket kan ha varit vått när du tillsatte tvättmedel. Låt facket torka innan du fyller det.

 

 

 

Kontrollera om det finns fukt i tvättmedlet

 

Själva tvättmedlet kan ha varit fuktigt. Förvara det i en sluten behållare, fri från fukt och på avstånd från höga temperaturer.

 

 

 

Kontrollera vattentrycket

 

Tvättmaskinen behöver tillräckligt med vattentryck för att avlägsna tvättmedlet från facket. Kontrollera vattentrycket antingen genom att titta på tryckmätaren, som är ansluten till vattenledningen, eller genom att ansluta tryckmätaren till ventilen bakom tvättmaskinen.

 

Det vattentillförseltryck som krävs för att köra en Beko-tvättmaskin är mellan 1 och 10 bar (0,1–1 MPa). Om trycket är lägre än så kan vattenrören vara igensatta eller läcka. Om så är fallet stänger du av vattentillförselventilen och kontaktar en certifierad rörmokare.

 

 

 

Se efter om hålen i facket är igensatta

 

Tvättmedelsfacket i apparaten är indelat i fack för olika rengöringsprodukter.

 

Fack för huvudtvättmedlet är antingen märkta med ”tvättmedel” eller ”II”. De återstående facken är avsedda för förtvätt (märkta med ”förtvätt” eller ”I”) och sköljmedel (märkta med ”sköljmedel” eller en symbol).

 

Om det finns svarta rester i tvättmedelsfacket kan tvättmedlet som finns i det ha blivit vått medan förtvättmedlet injicerades. Stäng av maskinen, ta bort tvättmedelsfacket och kontrollera hålen. Rengör dem om de är igensatta. 

 

 

 

Kontrollera att ventilerna i tvättmedelsfacket stängs ordentligt

 

Tvättmedelsfackens ventiler kanske inte stängs ordentligt. När du har använt tvättmaskinen stänger du av den och tar bort tvättmedelsfacket. Om det droppar vatten i fackets öppning torkar du av det och kontrollerar det igen efter en stund.

 

Om du fortfarande ser fukt eller droppande vatten kontaktar du en auktoriserad servicetekniker .

 

 

 

Se till att sköljmedel och tvättmedel inte blandas

 

Rester kan ansamlas om sköljmedel blandas med tvättmedel. Om du misstänker att så är fallet ska du tvätta och rengöra facket med ljummet vatten. Var noga med att fylla på tvättmedel och sköljmedel i rätt fack.

 

 

 

Undvik att använda för mycket tvättmedel

 

Du kanske använder mer tvättmedel än nödvändigt. Följ instruktionerna på tvättmedelsförpackningen och använd endast rekommenderade doser. 

 

 

 

Var noga med att placera tvättmedelstabletter i trumman

 

Om du använder tvättmedelstabletter ska du komma ihåg att lägga dem direkt i trumman tillsammans med tvätten. Om tabletterna placeras i tvättmedelsfacket kan de lämna rester.

 

Slutligen kan det här vara ett allmänt rengöringsproblem. Du kan lösa problemet genom att regelbundet rengöra tvättmaskinen.

 

 

Vill du hellre prata med någon?