Det visas en hänglåssymbol eller bokstäverna "Con" på displayen på min tvätt/tork kombi från Beko. Är det normalt?
Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

Det visas en hänglåssymbol eller bokstäverna "Con" på displayen på min tvätt/tork kombi från Beko. Är det normalt?

Det betyder att barnlåset är aktiverat. Du kan inte ändra program, temperatur, hastighet eller ytterligare funktioner när låset är aktiverat. 

 

För att avaktivera barnlåset, tryck på den första och andra funktionsknappen samtidigt och håll i tre sekunder medan ett program är igång. Lamporna på knapparna blinkar när du gör det. 

 

Du kan även ställa vredet för programval i läget På/Av när inget program är igång för att avaktivera låset. 

 

Proceduren för att aktivera/avaktivera barnlåset kan variera beroende på modell. Se användarmanualen om procedurerna som beskrivs ovan inte fungerar. Om du har problem med att hitta användarmanualen kan du hämta den här med hjälp av produktens modellnummer.