Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tôi cần giúp đỡ về việc

Chọn sản phẩm Chọn vấn đề .
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tôi cần giúp đỡ về việc

Bắt đầu lại

Câu hỏi thường gặp

Dây điện máy hút bụi của tôi không rút vào hết. Làm thế nào để khắc phục tình trạng dây điện máy hút bụi không rút vào?

Nếu máy hút bụi của bạn có hệ thống dây kéo và thả, hãy kéo dây cho đến khi không kéo ra được nữa rồi thả ra. Nếu máy có chức năng cuốn dây, hãy kéo dây đến khi nó không kéo ra được nữa và nhấn nút cuộn lại. Nếu chỉ có một phần dây không rút vào, hãy thử kéo dây và thả dây lần nữa. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.

Bài viết