Biểu tượng đồng hồ bật hoặc nhấp nháy trên màn hiển thị lò nướng Beko của tôi. Có gì bất thường không?
Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

Biểu tượng đồng hồ bật hoặc nhấp nháy trên màn hiển thị lò nướng Beko của tôi. Có gì bất thường không?

Điều này có nghĩa là cài đặt thời gian của lò nướng đã được khởi động lại. Trường hợp này xảy ra khi mất điện. Biểu tượng này sẽ biến mất khi bạn cài đặt đồng hồ của lò nướng. 

 

Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết cách thực hiện. Nếu bạn không tìm thấy sổ tay hướng dẫn, hãy nhập số hiệu kiểu sản phẩm của bạn ở đây để tải về.