Làm thế nào để cài đặt hoặc hủy một chương trình trì hoãn trên máy sấy quần áo Beko?
Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

Làm thế nào để cài đặt hoặc hủy một chương trình trì hoãn trên máy sấy quần áo Beko?

Nếu muốn chu kỳ sấy kết thúc muộn hơn, bạn có thể trì hoãn khởi động hoặc cài đặt thời gian kết thúc cho chương trình đã chọn (tùy thuộc vào kiểu máy của bạn). Điều này đặc biệt hữu ích nếu giá điện hoặc nước thấp hơn vào một số thời điểm cụ thể trong ngày.

 

Để cài đặt chương trình trì hoãn, cho quần áo vào máy sấy và chọn chương trình cùng với các chức năng bổ sung cần thiết. Nhấn nút End Duration/End Time (Thời lượng kết thúc/Thời gian kết thúc) (tùy theo hiển thị trên bảng điều khiển). Bây giờ bạn có thể cài đặt thời điểm kết thúc quá trình sấy và khởi động máy sấy quần áo như bình thường. Bạn có thể hủy chức năng trì hoãn bằng cách tắt và bật lại máy.

 

Đối với máy sấy quần áo Beko có các nút Delayed Start (Hoãn bắt đầu) trên bảng điều khiển, bạn có thể cài đặt chế độ hoãn bắt đầu chương trình. Đưa quần áo vào máy sấy rồi chọn chương trình và các chức năng bổ sung như bình thường. Đặt thời gian bắt đầu bằng cách nhấn nút Delayed Start (Hoãn bắt đầu) (hoặc các nút + hoặc - Delayed Start (Hoãn bắt đầu), nếu có). Giờ thì bạn đã có thể khởi động máy sấy quần áo. Nếu bạn muốn hủy đếm ngược và bắt đầu sấy ngay, nhấn nút bắt đầu và giảm thời gian còn lại về 0. Bấm nút khởi động lần nữa sẽ bắt đầu chương trình như bình thường.

 

Nếu trên bảng có nút Time Delay (Hoãn thời gian) với các số 3, 6 và 9, nghĩa là có thể cài đặt thời gian bắt đầu quá trình sấy. Bấm nút một lần là chọn chế độ hoãn 3 giờ. Bấm thêm lần nữa là chọn chế độ hoãn 6 giờ. Nếu bấm thêm lần nữa, chương trình sẽ bắt đầu sau 9 giờ. Nếu nhấn nút Time Delay (Hoãn thời gian) lần nữa, chức năng trì hoãn sẽ bị hủy. 

Sau khi chọn thời gian trì hoãn, bạn có thể khởi động và chương trình sẽ bắt đầu sau khi cài đặt chế độ trì hoãn.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi về các chương trình và tính năng của máy sấy quần áo Beko.