Tủ lạnh của tôi ngày càng phát ra nhiều tiếng ồn. Có gì bất thường không?
Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

Tủ lạnh của tôi ngày càng phát ra nhiều tiếng ồn. Có gì bất thường không?

Tủ lạnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh. Tủ lạnh có thể cần phải làm việc nhiều hơn hoặc trong thời gian dài hơn nếu nhiệt độ bên ngoài quá cao. Đây là hiện tượng bình thường, không phải là trục trặc.