Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
Si mund të ndihmojmë?

Përzgjidhni produktin Përzgjidhni problemin .
Si mund të ndihmojmë?

Filloni përsëri

Faqet

Ekrani në rrobalarësen time me tharëse Beko tregon një shenjë dryni ose shkronjat "Con". A është kjo normale?

Kjo do të thotë që bllokimi i fëmijëve është aktivizuar. Ju nuk mund të bëni ndonjë ndryshim në programe, temperaturë, shpejtësi ose funksionet shtesë ndërsa kyçi është aktiv.

 

Për të çaktivizuar bllokimin e fëmijëve, shtypni butonat e parë dhe të dytë të funksionit shtesë njëkohësisht për tre sekonda ndërsa çdo program është duke u ekzekutuar. Dritat në butona do të ndizen ndërsa e bëni këtë.

 

Gjithashtu mund të kaloni çelësin e përzgjedhjes së programit në pozicionin On/Off kur asnjë program nuk po funksionon për të çaktivizuar bllokimin.

 

Procedura për të aktivizuar/çaktivizuar bllokimin e fëmijëve mund të ndryshojë varësisht nga modeli juaj. Nëse procedurat e përshkruara më sipër nuk funksionojnë, konsultohuni me manualin tuaj të përdorimit. Nëse keni probleme ta gjeni manualin tuaj, shkarkojeni këtu duke shënuar numrin e modelit të pajisjes tuaj.

 

A është dera e rrobalarëses time me tharëse Beko e kthyeshme? A mund ta kthej derën e rrobalarëses me tharëse Beko?
Jo. Rrobalarëset me tharëse Beko nuk kanë derë të kthyeshme. 
Ku mund të gjej numrin serik ë rrobalarëses me tharëse? 
Çdo rrobalarëse me tharëse Beko ka një numër serik unik. Është i vendosur në kornizë brenda derës.