Alt hvad du behøver at vide om

Ovn

Jeg har brug for hjælp til

FAQ's

Ovnlyset er en speciel pære, der kan modstå høje temperaturer. Før du udskifter den, skal du sørge for, at din ovn er slukket og kold. Du kan finde, hvor pæren er placeret, i brugermanualen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

 

Fjern lampedækslet og pæren ved at dreje dem mod uret. Udskift pæren med samme type som angivet i brugermanualen. Skru pæren fast ved at dreje den med uret. Sæt dækslet på igen, og drej også det med uret.

Ja, det er normalt.

 

Når gas brænder er de primære forbrændingsprodukter kuldioxid og vand i form af damp. Dette vil give tildugning, når ovnen varmer op. Når ovnen når op på den indstillede temperatur, spredes fugten, og duggen vil forsvinde. Fødevarer, der har en høj fugtighedsgrad som kalkun og fisk, kan forårsage mere kondens end normalt.

Gasovne anvender tændsatser til at starte brænderne. Disse tændsatser afgiver en tikkende eller klikkende lyd, som stopper, når brænderne er startet. Hvis tændingsmodulet er fugtig, kan lyden fortsætte i længere tid. 

 

Hvis kliklyden ikke forsvinder, kan det være fordi tændingskontakten sidder fast. Hvis du har mistanke om, at det er tilfældet, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Det er normalt, at din ovn laver en brummelyd, mens den er i gang, eller lige efter at du har slukket for den. Dette er lyden fra den automatiske køleventilator, som hjælper med at afkøle ovnen og dens elektriske betjeningsanordninger. Blæseren kører et stykke tid, efter at ovnen er blevet slukket. Den stopper automatisk, når ovnen er kølet ned.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

Ovnlyset er en speciel pære, der kan modstå høje temperaturer. Hvis din ovn er sluttet til en stikkontakt, men lyset ikke virker, kan pæren være defekt eller måske sprunget. Hvis pærens glas er mørkt, er den sandsynligvis sprunget og skal udskiftes.

 

Før du udskifter ovnens pære, skal du sørge for, at ovnen er slukket og kold. Du kan finde, hvor pæren er placeret, i brugermanualen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

 

Fjern lampedækslet og pæren ved at dreje dem mod uret. Udskift pæren med samme type som angivet i manualen. Skru pæren fast ved at dreje den med uret. Sæt dækslet på igen, og drej også det med uret.

Det betyder, at din ovn er indstillet til automatisk at slukke på et bestemt tidspunkt. Du skal annullere timerfunktionen, hvis du vil bruge ovnen manuelt.

 

Du kan se i brugermanualen, hvordan du gør dette. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

Det betyder, at din ovns tidsindstilling er blevet nulstillet. Dette sker, når strømmen afbrydes. Symbolet forsvinder, når du indstiller ovnens ur. 

 

Du kan se i brugermanualen, hvordan du gør dette. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

general-cta-image

Reparation og service

For at registrere din service- eller garantisag skal du klikke på knappen nedenfor og følge instruktionerne i formularen.