תודה על המשוב
הוספת את המוצר הזה לרשימת המשאלות.
הסרת את המוצר הזה מרשימת המשאלות.
רשימת המשאלות שלך מלאה
רשימת המשאלות שלך מלאה
המערכת תנקה את ההשוואה שלך. להמשיך?
המשך
אפשר להשוות רק בין מוצרים מאותה הקטגוריה.
הוספת עכשיו פריט להשוואה! אל תפסיק עכשיו!
הסרת עכשיו פריט להשוואה! אל תפסיק עכשיו!
רשימת ההשוואה שלך מלאה!
הוספת רק מוצר אחד. יש להוסיף מוצרים נוספים לצורך השוואה
מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

אתר זה מועמד לרשותך על ידי Beko Appliances (PTY).

אנו מחויבים להגנה על פרטיותך. מסמך זה מפרט את המידע האישי שאנו עשויים לאסוף ממך במהלך השימוש באתר, ואת השימושים האפשריים בו. כל השינויים במדיניות הפרטיות שלנו, יפורסמו בדף זה.

ככל שתמסור לנו את המידע האישי שלך, כמפורט להלן, תיחשב כאילו הסכמת שנעשה בו שימוש בדרכים המצוינות במסמך זה. המידע שאנו עשויים לאסוף והמטרות להן ישמש, מפורטים להלן.

מידע אישי הניתן לזיהוי

אנו לא נאסוף מידע אישי הניתן לזיהוי (למשל, שם, כתובת, מספר טלפון וכתובת דוא"ל) אודותיך, אלא אם תמסור לנו אותו מרצונך החופשי. יובהר כי לא חלה עלייך חובה חוקית למסירת המידע האמור.

מה אנו עשויים לעשות עם מידע זה

אם תספק לנו מידע אישי הניתן לזיהוי, אנו עשויים להשתמש בו על מנת לשפר את הבנתנו בכל הנוגע לתחומי העניין שלך.

ייתכן כי נעשה שימוש במידע אישי הניתן לזיהוי על מנת לשלוח לך הודעות דוא"ל לגבי שינויים באתר שלנו, מוצרים חדשים, עדכונים באתר ובשירותים והצעות מיוחדות שלדעתנו יכולות להיות בעלות ערך עבורך. ככל שאין ברצונך לקבל הודעות אלו, אנא מלא את אחר ההנחיות להסרת מנוי בדוא"ל שקיבלת.

אנו נעשה שימוש במידע אישי הניתן לזיהוי על מנת לשלוח לך את השירותים המבוקשים. שים לב: חברות שעמן אנו יוצרים קשר על מנת להפעיל את אתר האינטרנט שלנו וספקי השילוח שלנו, יקבלו גישה למידע האישי שלך הניתן לזיהוי. עם זאת, הם נדרשים לשמור על סודיות המידע האישי הניתן לזיהויואסור להם לעשות שימוש במידע זה לכל מטרה אחרת שאינה ביצוע השירותים עבורנו.

מה לא נעשה עם מידע זה

אנו לא נשכיר, ניתן או נמכור מידע אישי שלך הניתן לזיהוי לכל ארגון חיצוני לשם שימוש על ידי ארגון כאמור, ללא הסכמתך.

כיצד ננהג לגבי מידע של ילדים

אין בכוונת Beko Appliances (PTY) לאסוף מידע אישי הניתן לזיהוי מילדים מתחת לגיל 13. אנו מנחים ילדים באופן מפורש שלא למסור מידע כאמור באתר שלנו. במקרה בו ילד יספק לנו מידע אישי הניתן לזיהוי, הוריו או האפוטרופוסים החוקיים שלו שלו נדרשים לפנות אלינו, ואנו נדרוש מחיקה של מידע זה מהקבצים שלנו. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להסיר מידע זה ללא דיחוי.

כיצד ניתן לבקש שינויים במידע האישי שלך:

אדם המבקש לתקן, לעדכן, או להסיר מידע אישי הניתן לזיהוי מבסיס הנתונים שלנו, נדרש לפנות אלינו בכתב, ואנו נעשה מאמצים סבירים להיענות לבקשה ללא דיחוי.

קישורים לאתרים אחרים

ייתכן כי תבקר באתרים של השותפים העסקיים שלנו לאחר שתלחץ על קישור מהאתר שלנו, אשר עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות מחמירה פחות. אין לנו שליטה בכך, ואנו מפצירים בך לקרוא את מדיניות הפרטיות שלהם לפני מסירת המידע האישי שלך הניתן לזיהוי .

מידע שלא ניתן לזיהוי אישי

אנו עשויים לאסוף מידע עליך שלא ניתן לזיהוי אישי (כגון סוג דפדפן האינטרנט בו אתה משתמש).

כיצד אנו עשויים להשיג מידע זה

אנו עשויים להשיג מידע זה על-ידי אחסון עוגייה ["cookie" – פיסת מידע המכילה מידע עליך שלא ניתן לזיהוי אישי] במחשב שלך. ברוב דפדפני האינטרנט, ניתן למחוק מידע זה מהכונן הקשיח של המחשב שלך, לחסום את כל העוגיות ואף לקבל אזהרה לפני אחסון עוגייה במערכת שלך.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על כפתור העזרה בדפדפן שלך. אם תדחה את העוגייה שלנו, עדיין תוכל להשתמש באתר שלנו, אך החוויה שלך תהיה פחות מתואמת אישית.

מה אנו עשויים לעשות עם מידע זה

אנו נשתמש במידע זה על מנת להתאים תוכן לתחומי העניין שלך ולסייע לנו להימנע מלבקש ממך את אותו מידע בכל ביקור באתר. כמו כן, נשתמש במידע זה על מנת לנתח מגמות באתר ולנהלו.

למרות שאיננו אוספים מידע אישי הניתן לזיהוי באופן אוטומטי, אנו עשויים לקשור את המידע הנאסף אוטומטית למידע האישי הניתן לזיהוי אשר נמסר על ידך בעבר. אם ברצונך כי לא נקשר מידע זה למידע האישי שלךהניתן לזיהוי , אנא ראה את המפורט תחת הכותרת " כיצד אנו עשויים להשיג מידע זה" לעיל, על מנת ללמוד אודות כיצד לחסום עוגיות.

קישורים לאתרים אחרים

חלק מהשותפים העסקיים שלנו, אשר ייתכן כי תבקר באתרים שלהם לאחר שתלחץ על קישור מהאתר שלנו, עשויים להשתמש בעוגיות. אין לנו שליטה על העוגיות הללו.

צעדים לאבטחת מידע

אנו ננקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת להגן על המידע שלך מאובדן, שימוש לרעה או שינוי.

הודעה אודות שינויים

אם נשנה את מדיניות הפרטיות שלנו, אנו נפרסם את השינויים בדף הבית שלנו, כך שהמשתמשים שלנו יוכלו תמיד לדעת מהו המידע שאנו אוספים, כיצד אנו משתמשים בו, ובאילו נסיבות, אם בכלל, נגלה אותו לאחרים.