Alt hvad du behøver at vide om

Opvaskemaskine

Jeg har brug for hjælp til

FAQ's

Man kan komme til at fylde den beskidte service forkert i eller at overfylde opvaskemaskinen. Sørg for, at al opvasken hælder korrekt, og at delene ikke rører hinanden eller de bevægelige dele i opvaskemaskinen. 

 

Hvis du ikke fylder opvaskemaskinen korrekt, kan vand, der sprøjtes ud under vaskeprogrammet, få tingene til at slå mod, ridse eller endda knække hinanden.

 

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker. 

Disse lyde forekommer generelt i vandrørene. Kraften fra indgående vand kan få rørene til at rasle, når vandventilen i opvaskemaskinen lukker. Denne effekt kaldes "vandslag", og problemet ligger i husstandens vandrør. Kontroller også, om slangerne på bagsiden af maskinen smækker imod den.

 

Hvis lyden er for høj, eller hvis du mener, at der kommer skader på vægge eller vandrør, skal du søge hjælp fra en kvalificeret blikkenslager.

Det er normalt, at du hører en klikkende lyd, når opvaskemaskinen gennemgår en cyklus. Den klikkende lyd kommer enten fra det elektroniske kontrolpanel eller fra timeren. Det er ikke en fejl. 

 

Hvis lyden er rytmisk, kan årsagen være en genstand inde i opvaskemaskinen. Hvis du har mistanke om, at dette er tilfældet, skal du stoppe maskinen og dræne vandet for at fjerne genstanden. 

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

Det er normalt at høre en bumpelyd under vaskecyklussen. Sæbedispenseren laver denne lyd, når lågen åbnes. Dette er ikke en fejl og vil forekomme cirka halvvejs gennem en vaskecyklus.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

Det er normalt, at der lyder en summelyd, når maskinen er i brug. Opvaskemaskiner har mange dele, f.eks. en afløbspumpe, der hørbart summer. Det er ikke en fejl.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

Hvis lyden fortsætter, kan det skyldes, at spulearmene slår imod opvasken. Stop apparatet, og flyt rundt på opvasken, så spulearmene kan rotere frit. Kontroller, at der ikke er genstande, der blokerer spulearmenes bevægelse, før du starter apparatet. 

 

Hvis lyden forekommer under hver cyklus, skal du køre opvaskemaskinen, mens den er tom. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Måske er der nogle genstande, der flytter sig inde i maskinen. Dette er ikke nødvendigvis et problem, men hvis du mener, at nogle ting kan blive beskadiget, skal du stoppe opvaskemaskinen og flytte rundt på opvasken. 

 

Hvis lyden forekommer under hver cyklus, skal du køre opvaskemaskinen, mens den er tom. Hvis problemet fortsætter, kommer det muligvis fra motoren. I så fald skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Vandet løber ud af opvaskemaskinen og fylder vand i igen flere gange i løbet af en cyklus. I takt med at den drænes, laver drænpumpen en smæklyd. Dette er normalt og forekommer flere gange under en cyklus.

 

Lyden kan også komme fra sæbedispenserens låg, hvis det har en hængslet mekanisme. Når du åbner lågen, kan du muligvis høre et smæk, når låget frigøres.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

general-cta-image

Reparation og service

For at registrere din service- eller garantisag skal du klikke på knappen nedenfor og følge instruktionerne i formularen.