Alt hvad du behøver at vide om

Fryser

Jeg har brug for hjælp til

FAQ's

Din fryser skal stå vandret og afbalanceret på fødderne for at fungere korrekt. Prøv at rokke apparatet fra side til side eller frem og tilbage. Hvis det vipper for meget, kan det skyldes, at gulvbelægningen eller apparatets fødder er ujævne.

 

Brug et vaterpas til at kontrollere apparatets balance. Hvis den ikke er i balance, skal du justere fødderne ved at række ind under fryseren og finde de to forreste fødder. Drej fødderne med eller mod uret, indtil de er i kontakt med gulvet.

Din fryser skal have tid til at sætte sig, før du kan begynde at bruge den. Lad den stå oprejst og uden stik i mindst 4 timer, så kompressorolien kan sætte sig. 

 

Du kan sætte apparatet i stikkontakten, når der er gået 4 timer. Sørg for, at termostatkontrollen er indstillet til ON, men begynd ikke at fylde madvarer på med det samme. Giv fryseren tid til at køle ned til temperaturer, der er sikre til opbevaring af mad, hvilket kan tage op til 12 timer. 

 

Den ideelle frysetemperatur er -18 °C. Kontroller temperaturen i fryseren med et nøjagtigt termometer. Placer termometeret i en kop alkohol eller madolie, og sæt det ind i fryseren. Du kan begynde at opbevare fødevarer, når den ønskede temperatur er nået.

general-cta-image

Reparation og service

For at registrere din service- eller garantisag skal du klikke på knappen nedenfor og følge instruktionerne i formularen.