Har du brug for hjælp?

Vi er her for at hjælpe dig.

Produktsupport og fejlfinding

Vi står altid klar til at hjælpe dig med produktvejledning og tip til fejlfinding. Brug vores kontaktformular nedenfor og beskriv hvilket problem du har brug for hjælp til at løse.

Har du brug for service på dit produkt?

Udfyld formularen for at registrere service på dit Beko-produkt.

Reservedele

Vi hjælper dig med at få fat i reservedele til dit Beko- produkt.

Brug for hjælp?

Gør det selv med vores instruktionsvideoer!

Salg og produktinformation

Vi vil meget gerne høre fra dig.

Ofte stillede spørgsmål

Det anbefales, at du afrimmer køleskabets fryseenhed ca. en gang om måneden, eller når frostophobningen når en tykkelse på 0,5 centimeter.

 

Køleskabe uden frost behøver ikke manuel afrimning.

Det er normalt at høre lyde, der ligner lyden af rindende vand, når køleskabet er i gang. Disse lyde opstår, når væske og gas flyder i kølesystemet. Dette er ikke en funktionsfejl.

 

Lyden kan også komme fra vandforsyningen, hvis dit køleskab har en ismaskine, eller fra den automatiske afrimningsfunktion, hvis dit apparat er en model uden frost. Prøv at finde ud af, hvor lyden kommer fra. Hvis den kommer fra fryseområdet eller mellem vandforsyningen og ismaskinen, er lyden normal og vil stoppe automatisk efter et stykke tid.

 

Hvis dit apparat ikke fungerer normalt, mens det laver denne lyd, skal du kontakte en autoriseret serviceværksted.

Den lyd, du hører, er alarmen for åben dør. Hvis køleskabsdøren eller -dørene står åbne, aktiveres alarmen om få minutter. Så snart du lukker døren, slukkes alarmen.

Det er normalt at høre lyde, der ligner lyden af rindende vand, når køleskabet er i gang. Disse lyde opstår, når væske og gas flyder i kølesystemet. Dette er ikke en funktionsfejl.

 

Lyden kan også komme fra vandforsyningen, hvis dit køleskab har en ismaskine, eller fra den automatiske afrimningsfunktion, hvis dit apparat er en model uden frost. Prøv at finde ud af, hvor lyden kommer fra. Hvis den kommer fra fryseområdet eller mellem vandforsyningen og ismaskinen, er lyden normal og vil stoppe automatisk efter et stykke tid.

 

Hvis dit apparat ikke fungerer normalt, mens det laver denne lyd, skal du kontakte en autoriseret serviceværksted.

Ovnlyset er en speciel pære, der kan modstå høje temperaturer. Før du udskifter den, skal du sørge for, at din ovn er slukket og kold. Du kan finde, hvor pæren er placeret, i brugermanualen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer.  

 

Fjern lampedækslet og pæren ved at dreje dem mod uret. Udskift pæren med samme type som angivet i brugermanualen. Skru pæren fast ved at dreje den med uret. Sæt dækslet på igen, og drej også det med uret.

Ja, det er normalt.

 

Når gas brænder er de primære forbrændingsprodukter kuldioxid og vand i form af damp. Dette vil give tildugning, når ovnen varmer op. Når ovnen når op på den indstillede temperatur, spredes fugten, og duggen vil forsvinde. Fødevarer, der har en høj fugtighedsgrad som kalkun og fisk, kan forårsage mere kondens end normalt.

Gasovne anvender tændsatser til at starte brænderne. Disse tændsatser afgiver en tikkende eller klikkende lyd, som stopper, når brænderne er startet. Hvis tændingsmodulet er fugtig, kan lyden fortsætte i længere tid. 

 

Hvis kliklyden ikke forsvinder, kan det være fordi tændingskontakten sidder fast. Hvis du har mistanke om, at det er tilfældet, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

Det er normalt, at din ovn laver en brummelyd, mens den er i gang, eller lige efter at du har slukket for den. Dette er lyden fra den automatiske køleventilator, som hjælper med at afkøle ovnen og dens elektriske betjeningsanordninger. Blæseren kører et stykke tid, efter at ovnen er blevet slukket. Den stopper automatisk, når ovnen er kølet ned.

 

Hvis apparatet ikke fungerer normalt, mens det støjer, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker

Reparationsportalen

Reparationsvejledninger og reservedele