Alt hvad du behøver at vide om

Vaskemaskine

Jeg har brug for hjælp til

FAQ's

Det er ikke en god idé at vaske hvidt og farvet vasketøj sammen.

 

Mørke og lysere farver kan bløde ud i det andet vasketøj og permanent farve dit hvide tøj, selv hvis det vaskes i koldt vand. Hvis du sorterer dit vasketøj i hvidt, lyst og mørkt tøj og bruger passende vaskemiddel og vasketemperaturer, kan du hjælpe dit tøj med at bevare farven og forlænge dets levetid.

 

Hvis du vil have flere tips om tøjvask, kan du læse vores vejledninger om, hvordan du fylder din vaskemaskine korrekt, hvor meget din vaskemaskine kan klare, hvordan du vælger det rette vaskeprogram, og hvilket vaskemiddel du skal bruge.

Din vaskemaskine skal stå plant og afbalanceret på sine fødder for at fungere korrekt. Prøv at vippe apparatet fra side til side eller frem og tilbage. Hvis den gynger meget, kan gulvet eller apparatets fødder være ujævne. 

 

 

Brug et vaterpas til at kontrollere apparatets balance. Hvis den ikke er korrekt, skal du justere fødderne ved at række ind under vaskemaskinen og finde låsemøtrikkerne på fødderne. Løsn dem, og drej fødderne med eller mod uret, indtil de er i fast kontakt med gulvet. Spænd alle låsemøtrikkerne igen i hånden.

Hvis du ønsker, at tørrecyklussen skal slutte på et senere tidspunkt, kan du udsætte starten eller indstille et sluttidspunkt for det valgte program (afhængigt af apparatets model). Dette er især nyttigt, hvis el- eller vandomkostningerne er lavere på bestemte tidspunkter af dagen.

 

For at indstille et forsinket program skal du fylde din tørretumbler og vælge programmet sammen med de ekstra funktioner, du har brug for. Tryk på Slut varighed/sluttid (alt efter hvad der er tilgængeligt på dit kontrolpanel). Du kan nu indstille, hvornår du ønsker, at tørreprocessen skal være afsluttet, og starte din tørretumbler som sædvanlig. Du kan annullere forsinkelsesfunktionen ved at slukke og tænde for apparatet igen.

 

For Beko-tørretumblere med knapper til forsinket start på deres paneler kan du indstille en forsinkelse af programmets start. Fyld i din tørretumbler, og vælg programmet og de ekstra funktioner som sædvanligt. Indstil starttidspunktet ved at trykke på knappen Delayed Start (eller på knapperne Delayed Start + eller -, hvis de findes). Du kan nu starte din tørretumbler. Hvis du vil annullere nedtællingen og starte tørringen med det samme, skal du trykke på startknappen og reducere den resterende tid, indtil den når 0. Ved at trykke på startknappen igen starter programmet som normalt.

 

Hvis panelet har knappen Time Delay (tidsforsinkelse) med tallene 3, 6 og 9, betyder det, at du kan indstille, hvornår du ønsker, at tørreprocessen skal begynde. Der vælges en 3 timers forsinkelse, når der trykkes én gang på knappen. Hvis du trykker på den samme knap igen, vælges en forsinkelse på 6 timer. Hvis der trykkes endnu en gang, starter programmet om 9 timer. Hvis der trykkes på knappen Time Delay (tidsforsinkelse) en gang mere, annulleres forsinkelsesfunktionen. Når du har valgt forsinkelsestiden, kan du trykke på start, og programmet starter efter den indstillede forsinkelse.

 

Hvis ovenstående beskrivelser ikke virker for din vaskemaskine, skal du se i brugervejledningen. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af dit produkts modelnummer.

 Hvis du vil have flere tips om tørretumblere, kan du gå over til vores guide om Beko tørretumblerprogrammer og funktioner .

Vaskemaskiner findes i forskellige kapaciteter. Desuden ændres belastningskapaciteten afhængigt af det valgte program. Du bør undgå at fylde din maskine mere end dens kapacitet, da overbelastning kan medføre, at den ikke fungerer korrekt. 

 

Hvis du vil vide mere om din vaskemaskines belastningskapacitet, kan du læse din brugsanvisning for at få mere at vide. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af dit produkts modelnummer.  

 

Beko vaskemaskiner er designet til at registrere ubalanceret belastning og sænke centrifugeringshastigheden i overensstemmelse hermed. For at undgå ubalanceret belastning skal du vaske voluminøse genstande som f.eks. tæpper sammen med mindst én anden tung genstand som f.eks. et stort håndklæde eller et andet tæppe.

 

Du kan få flere vasketips i vores vejledninger om, hvordan du fylder din vaskemaskine korrekt, hvor meget fyld din vaskemaskine kan klare, hvordan du vælger det rette vaskeprogram, og hvordan du vasker bh'er, kondisko og uldtøj.

Hvis du bruger for meget eller for lidt vaskemiddel, vil vaskeevnen blive dårligere. Den rigtige mængde vaskemiddel er angivet på vaskemiddelemballagen. Det kan være nødvendigt at øge doseringen afhængigt af vasketøjets størrelse og vandets hårdhedsgrad i dit område. Følg vaskemiddelproducentens anvisninger.

 

Hvis du vil have flere vasketips, kan du læse vores vejledning om, hvilket vaskemiddel du skal bruge.

Nej. Beko vaskemaskiner har ikke vendbare låger. Men Beko tørretumblere har det, så vaskerum med side-by-side-maskiner kan drage fordel af døre, der åbner væk fra hinanden. 

Dette betyder, at børnesikringen er aktiveret. Du kan ikke foretage ændringer i programmer, temperatur, hastighed eller andre funktioner, mens låsen er aktiv. 

 

For at deaktivere børnelåsen skal du trykke på den første og den anden ekstrafunktionsknap samtidigt i tre sekunder, mens et program er i gang. Lysene på knapperne blinker, mens du gør det. 

 

Du kan også sætte programvalgsknappen i positionen On/Off, når der ikke er noget program i gang, for at deaktivere låsen.

 

Proceduren for at aktivere/deaktivere børnelåsen kan variere afhængigt af din model. Hvis de ovenfor beskrevne procedurer ikke virker, skal du konsultere din brugervejledning. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af dit produkts modelnummer. 

general-cta-image

Reparation og service

For at registrere din service- eller garantisag skal du klikke på knappen nedenfor og følge instruktionerne i formularen.