Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε

Πλυντήριο ρούχων

Άρθρα

Συχνές ερωτήσεις

Εάν το πρώτο και το δεύτερο κουμπί πρόσθετων λειτουργιών αναβοσβήνουν τρεις φορές όταν περιστρέφετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, τότε είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα προγράμματα, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα ή τις πρόσθετες λειτουργίες όταν το κλείδωμα είναι ενεργό. 

 

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε ταυτόχρονα το πρώτο και το δεύτερο κουμπί πρόσθετων λειτουργιών για τρία δευτερόλεπτα ενώ εκτελείται κάποιο πρόγραμμα. Οι λυχνίες στα κουμπιά θα αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. 

 

Μπορείτε επίσης να θέσετε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση On/Off ενώ δεν εκτελείται κανένα πρόγραμμα, για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα. 

 

Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το μοντέλο σας. Εάν οι παραπάνω διαμορφώσεις κουμπιών δεν λειτουργούν, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.  

Το μοτέρ του πλυντηρίου ρούχων σας μπορεί να παράγει ένα βουητό ή θόρυβο στροβιλισμού ενώ περιστρέφεται ο κάδος. Εάν ακούτε αυτούς τους ήχους μόνο ενώ η συσκευή σας πραγματοποιεί αποστράγγιση, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. 

 

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης αφαιρεί το νερό από τον κάδο. Δεν πρέπει να είναι λυγισμένος ή φραγμένος. Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα και αποφράξτε ή ισιώστε τον, εάν είναι απαραίτητο.

 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά ενώ κάνει αυτόν το θόρυβο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

Εάν ο ήχος είναι ρυθμικός, η αιτία μπορεί να είναι ένα μη ισορροπημένο φορτίο ή κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στον κάδο. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και αποστραγγίστε το νερό στο εσωτερικό της. Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα ή προσθέστε άλλα αντικείμενα, όπως πετσέτες, για να ισορροπήσετε το φορτίο χωρίς να υπερβείτε τη χωρητικότητα της συσκευής. 

 

Αυτοί οι θόρυβοι μπορεί επίσης να προκληθούν από το χτύπημα της συσκευής στους εύκαμπτους σωλήνες στο πίσω μέρος, σε τοίχο ή σε ντουλάπι. Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση τους και ότι η συσκευή δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική της θέση. 

 

Τέλος, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι επίπεδη και ισορροπεί στα πέλματά της. Δοκιμάστε να κινήσετε το πλυντήριο ρούχων αριστερά-δεξιά ή μπρος-πίσω. Εάν ταλαντεύεται υπερβολικά, το δάπεδο ή τα πέλματα της συσκευής μπορεί να είναι ανομοιόμορφα.

 

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε την ισορροπία της συσκευής. Εάν δεν ισορροπεί, ρυθμίστε τα πέλματα, αναζητώντας κάτω από το πλυντήριο ρούχων και εντοπίζοντας τα δύο μπροστινά πέλματα. Περιστρέψτε τα πέλματα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μέχρι να εφάπτονται σταθερά με το δάπεδο.

 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά ενώ κάνει αυτόν το θόρυβο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Αυτοί οι ήχοι είναι φυσιολογικοί, όταν η συσκευή σας αδειάζει το νερό που έχει απομείνει στον κάδο. Θα σταματήσει, όταν εξαχθεί όλο το νερό.

 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά ενώ κάνει αυτόν τον θόρυβο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Εάν ο ήχος είναι ρυθμικός, η αιτία μπορεί να είναι ένα ανομοιόμορφο φορτίο ή κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στον κάδο. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και αποστραγγίστε το νερό στο εσωτερικό της. Αφαιρέστε τα ξένα αντικείμενα ή προσθέστε άλλα αντικείμενα, όπως πετσέτες, για να ισορροπήσετε το φορτίο χωρίς να υπερβείτε τη χωρητικότητα της συσκευής.

 

Αυτοί οι θόρυβοι μπορεί επίσης να προκληθούν από το χτύπημα της συσκευής στους εύκαμπτους σωλήνες στο πίσω μέρος, σε τοίχο ή σε ντουλάπι. Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση τους και ότι η συσκευή δεν έχει μετακινηθεί από την αρχική της θέση. 

 

Τέλος, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι επίπεδη και ισορροπεί στα πέλματά της. Δοκιμάστε να κινήσετε το πλυντήρια ρούχων αριστερά-δεξιά ή μπρος-πίσω. Εάν ταλαντεύεται υπερβολικά, το δάπεδο ή τα πέλματα της συσκευής μπορεί να είναι ανομοιόμορφα.

 

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε την ισορροπία της συσκευής. Εάν δεν ισορροπεί, ρυθμίστε τα πέλματα, αναζητώντας κάτω από το πλυντήριο ρούχων και εντοπίζοντας τα δύο μπροστινά πέλματα. Περιστρέψτε τα πέλματα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μέχρι να εφάπτονται σταθερά με το δάπεδο.

 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά ενώ κάνει αυτόν τον θόρυβο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Αυτοί οι ήχοι είναι φυσιολογικοί όταν η συσκευή σας γεμίζει με νερό. Θα σταματήσουν μετά από λίγο. 

 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά ενώ κάνει αυτόν το θόρυβο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας μεταλλικός θόρυβος καθώς το πλυντήριο ρούχων σας μεταβαίνει από ένα στάδιο σε ένα άλλο, όπως από ανάδευση σε στύψιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταλλικός ήχος είναι φυσιολογικός και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. 

 

Εάν ο ήχος είναι ρυθμικός, η αιτία μπορεί να είναι ένα βαρύ ρούχο ή ένα ξένο αντικείμενο μέσα στον κάδο. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και αποστραγγίστε το νερό στο εσωτερικό της για να αφαιρέσετε το αντικείμενο. 

 

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά ενώ κάνει αυτόν τον θόρυβο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Είναι φυσιολογικό το πλυντήριο πιάτων σας να κάνει θορύβους κατά τη λειτουργία. 

 

Εάν πιστεύετε ότι οι θόρυβοι είναι πολύ δυνατοί ή ασυνήθιστοι, ή αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια αυτού του θορύβου, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

general-cta-image

Είμαστε εδώ για εσάς!

Είτε χρειάζεστε συμβουλές για το προϊόν είτε αγοράζετε αξεσουάρ είτε θέλετε απλώς να μας πείτε τη γνώμη σας, είμαστε εδώ για εσάς.

2510 392511 – 512 Monday to Friday 9 a.m. - 5:00 p.m. CST

Περισσότερη υποστήριξη;

Βρείτε τις συχνές ερωτήσεις, οδηγούς βίντεο, άρθρα και πολλά άλλα.