Дякуємо за відгук.
Ви щойно додали цей товар до вашого списку бажань
Ви щойно видалили цей товар з вашого списку бажань
Ви не можете добавити більше до списку бажань
Ви впевнені, що хочете очистити ваш список бажань?
Продовжити
Порівнювати можна лише товари однієї категорії.
Ви додали товар для порівняння
Товар видалено зі списку порівняння.
Список порівняння повний!
У список додано лише 1 продукт. Додайте більше для порівняння.
sc-registr-desktop-ua
sc-registr-mob-ua
Для реєстрації додаткової гарантії, заповніть всі поля
Як дізнатися, де знаходиться серійний номер?
Виникли труднощі з реєстрацією?
Ви також зможете зареєструвати ваш продукт за номером нашої гарячої лінії 
0-800-500-4-3-2

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Й УМОВИ АКЦІЇ

«5 років гарантії на пральні машини  beko з технологією SteamCure™»

1. ЗАМОВНИК І ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ. 

1.1. Замовником та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕКО Україна" (далі Замовник/Виконавець), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича , буд. 72. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ. 

2.1. Учасниками акції є дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені цими Правилами (далі – Учасник). 

3. ПРОДУКТ/ТОВАР/ТЕХНІКА. 

3.1. Товар – а саме наступні моделі пральних машин ТМ «Beko»: WUE6512XBCW,WUE6612XBCW,WUE6536XSW,WUE6636XAW,WUE7612XBCW,WUE7636XCW,WUE7636XCM,WUE7646X0,WUE8616XBCW,WTV8636XS,WUE8746N,WTV9636XS0,WTE9744N,HTE7616X0,HTE7736XC0,HTV8736XS0 

4. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ. 

4.1. Акція діє з 28.09.2020 по 22.11.2020 р. 

4.2. Акція діє на офіційно завезені (імпортовані Виконавцем) та придбані Учасниками у офіційних продавців/дистриб’юторів (далі також – Магазини)  пральні машини під знаком для товарів і послуг "Beko" (надалі також - Товар), на всій території України, крім тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення АТО) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Виконавця на зазначеній території). 

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ. 

5.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється Виконавцем Акції, шляхом розміщення Правил Акції в глобальній мережі Інтернет на сайті https://www.beko.com/ua-uk. 

5.2. У разі виникнення додаткових умов проведення Рекламної Акції, або інших змін, Виконавець публікує додаткові зміни та нові умови проведення конкурсу на Інтернет сайті https://www.beko.com/ua-uk Більш пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу. У разі припинення дії Рекламної Акції, Виконавець опубліковує відповідне повідомлення на Інтернет сайті https://www.beko.com/ua-uk 

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ. 

6.1. Для участі у акції необхідно протягом періоду, визначеного у п.4.1 Правил, придбати Товар, мати документ, що підтверджує купівлю Товару, а також гарантійний талон, та зареєструвати Товар на інформаційній лінії за номером телефону 0-800-500-432(вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора) або через електронну форму реєстрації товару на сайті https://www.beko.com/ua-uk. 

6.2. Провести реєстрацію Товару за умовами та номером вказаним в п.6.1. цих правил Учасник може тільки по закінченню 14 днів з моменту покупки Товару. 

6.1. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 

1) Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років; 

2) Особи, які не виконали умов цих Правил; 

3) Нерезиденти України; 

4) Працівники Замовника/Виконавця. 

7. УМОВИ АКЦІЇ. 

7.1. За результатом виконання усіх дій, передбачених даними Правилами, Учаснику надається розширена 5-річна гарантія , що включає стандартну Гарантію на товар протягом трьох (3) років та додаткове безкоштовне дворічне (2-річне) сервісне обслуговування, яке включає в себе вартість запасних частин, виїзд та роботу майстра протягом наступних двох (2) років. 

7.2. Умови акції не розповсюджуються на товар, якщо спеціалістом сервісного центру були виявлені механічні пошкодження або порушені правила встановлення та експлуатації. 

7.3. Гарантія на п’ять (5) років не поширюється на негарантійні випадки, які прописані в гарантійному талоні. 

8.ІНШІ УМОВИ 

8.1. Беручи участь у Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну згоду на використання наданої інформації Виконавцями/Замовником з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені (псевдоніму), прізвища, фотографії, інтерв'ю, надісланих Учасником матеріалів або інших матеріалів/інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо , без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) (а також згоду включення його номера телефону до системи розсилки інформації про нові рекламні акції Замовника Акції, які будуть проводитися в майбутньому) і Учасники, як суб'єкти персональних даних, надають свою добровільну згоду Замовнику і дозвіл на вчинення всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників Рекламної Акції за цими Правилами, останні письмово повідомлені про їхні права визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та особи, яким передаються такі персональні дані Учасників. Учасник може відкликати свою згоду на використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Замовника. У разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі в Акції. 

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Замовником Рекламної Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає.