Rəyləriniz üçün təşəkkür edirik
Bu məhsulu yalnız istəklər siyahınıza əlavə etdiniz.
Bu məhsulu yalnız istəklər siyahınızdan çıxardınız.
İstək siyahısına daha çox əlavə edə bilməzsiniz
İstək siyahısına daha çox əlavə edə bilməzsiniz
Müqayisənizi silmək istədiyinizə əminsiniz?
Davam edin
Yalnız eyni kateqoriyadan olan məhsulları müqayisə edə bilərsiniz.
Müqayisə etmək üçün sadəcə bir element çıxartdınız! Davam edin!
Müqayisə etmək üçün sadəcə bir element çıxartdınız! Davam edin!
Müqayisə siyahınız doldu!
Siz yalnız 1 məhsul əlavə etdiniz. Xahiş edirik ki, müqayisə etmək üçün daha çox məhsul əlavə edin

Buxar ütüsü

nəticələr (6)

SIM 3122 T

Buxar ütüsü (2200 V)

Buxar ütüsü (2200 V) SIM 3122 T

SIM 3126 R

Buxar ütüsü (2600 V)

Buxar ütüsü (2600 V) SIM 3126 R

STM 4116 B

Buxar ütüsü (1600 V)

Buxar ütüsü (1600 V) STM 4116 B

SIM 5124 A

Buxar ütüsü (2400 V)

Buxar ütüsü (2400 V) SIM 5124 A

SIM 8130 P

Buxar ütüsü (3000 V)

Buxar ütüsü (3000 V) SIM 8130 P
nəticələr (6)