Časté dotazy

Jedná se o bezpečností upozornění, že se voda dostala do spodní části myčky, tzv. přetečení. To může nastat i v případě ucpaného odpadu či odpadní hadice. Pokud se voda dostane do spodní části, myčka se přepne do ochraného režimu, kdy poběží pouze vypouštecí čerpadlo a nepůjde spustit žádný program, dokud se voda ze spodní části myčky neodstraní napříkad položením myčky na bok.

 

Důvod vyskytu chyby E01

 • Přetečení – voda se dostane do spodní části, myčka se přepne do ochraného režimu, kdy poběží pouze vypouštecí čerpadlo a nepůjde spustit žádný program.

 

Pravidelnost výskytu chyby E01

 • Náhodně, nepravidelně.

 

Jaké jsou možné příčiny chyby E01

 • Zapomenutá záslepka při instalaci nové myčky;
 • Ucpaný odpad ve zdi;
 • Nevhodné připojení odpadní hadice na odbočku odpadu ze dřezu.

 

Jak odstranit chybu E01 u myček Beko

 1. Odstranit příčinu chyby podle seznamu možných příčin;
 2. Naklonit myčku na bok a vylít vodu.

Je-li napájení odpojeno nebo je-li kohoutek vypnutý, spotřebič nemůže nabírat vodu a rozsvítí se ikona E02. Dokud problém přetrvává, program mytí je pozastavený a spotřebič pravidelně kontroluje přívod vody; když se přívod vody obnoví, ikona E02 o chvilce zmizí a program se znovu spustí.

 

Důvod vyskytu chyby E02

 • Odpojená voda – myčka nemá přívod vody pro spuštění mycího programu.
 •  

Pravidelnost výskytu chyby E02

 • V závislosti na přívodu vody.
 •  

Jaké jsou možné příčiny chyby E02

 • Uzavřený přívodní kohoutek vody;
 • Omezení dodávky vody (havarie na vodovodu);
 • Nevhodné připojení přívodové hadice.
 •  

Jak odstranit chybu E02 u myček Beko

 1. Odstranit příčinu chyby podle seznamu možných příčin. Po odstranění příčiny se chyba odstraní.
V případě zapnuté funkce „automatická detekce tablet“ může myčka prodloužit program z důvodu zajištění optimálního rozpuštění tablety. To může být pozorovatelné hlavně u krátkých programů, které standardně trvají jen 30 či 58 minut. Tuto funkci lze v nastavení vypnout a pro krátké programy používat místo tablety prášek a leštidlo. Myčka může také ke konci mycího cyklu u krátkých programů automaticky prodloužit délku programu o 15 - 20 minut, pokud máte na myčce nastavenu častější regeneraci změkčovače vody (vyšší tvrdost vody).

Může se stát, že nádobí do myčky vložíte nesprávně nebo myčku přeplníte. Nádobí by mělo být správně nakloněné a nemělo by se dotýkat ani sebe navzájem, ani pohyblivých částí myčky. 

 

Pokud nádobí nenaskládáte správně, proud vody z trysek může při mytí odmrštit jednotlivé kusy nádobí proti sobě, takže se mohou rozbít nebo poškrábat.

 

Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. 

Spotřebič během provozu běžně vydává různé zvuky. 

 

Máte-li pocit, že jsou zvuky příliš hlasité či neobvyklé nebo při tom spotřebič nefunguje normálně, obraťte se na autorizovaný servis.

general-cta-image

Jsme tu pro vás!

Ať už potřebujete poradit s produktem nebo jen chcete zanechat zpětnou vazbu, jsme tu pro vás – volejte 800 350 333, 222 525 222 nebo napište na beko@beko.cz

800 350 333 Jsme tu pro vás v pracovní dny od 8.00-17.00 h a o víkendu také, pouze přes oběd máme pauzu od 12.30-13.00 h.

Stále si nevíte rady?

Objevte naše video návody, často kladené otázky, články a další.