Časté dotazy

Ano, je to možné, jen budete limitovaní příkonem. Jinými slovy, pokud deska přesáhne odběr 16 A, což bývá maximální povolený proud, vyskočí Vám jistič. Použití více jak dvou ploten naráz na plný výkon tedy nebude možné.

Postup

 1. Indukční desky fungují správně jen s nádobím určeným na indukci. Bývají označené symbolem indukce.
 2. Ujistěte se, že je nádobí na indukci vhodné přiložením magnetu zespodu nádobí.
 3. Pokud se magnet na dno nádobí přichytí, je možné nádobí použít na indukční varné desce.
 4. Ujistěte se, že dno nádobí pokryje celou varnou zónu a je zespodu ploché.

Postup

 1. Ovládací panel – Pro přímý přístup ke každé funkci použijte ovládací panel.
 2. Dětská pojistka – Stisknutím a podržením obou tlačítek, dokud nezazní zvukový signál, aktivujete a deaktivujete dětskou pojistku.
 3. Posilovač (booster) – Stisknutím tlačítka aktivujete a deaktivujete posilovač.
 4. Zámek pro čištění – Stisknutím tlačítka aktivujete zámek a po nečinnosti se zámek sám deaktivuje.
 5. Časovač – Stisknutím tlačítka aktivujete časovač a pomocí tlačítek nahoru / dolů nastavte požadovaný čas. Po 10 sekundách bude nastavení aktivováno.
 6. Funkce Stop and Go – Pokud je některá z varných zón v provozu, dotkněte se tlačítka pro aktivaci nebo deaktivaci funkce Stop and Go.
 7. Úroveň tepla – Stisknutím tlačítek plus a mínus zvýšíte a snížíte úroveň ohřevu až o 9 úrovní každé varné zóny pomocí řízení přímého přístupu.

Ano. Indukční varná deska vytváří magnetické pole, které může narušit činnost kardiostimulátoru nebo inzulínové pumpy. Osoby s těmito zařízeními by měli udržovat vzdálenost alespoň 60 cm od zapojené indukční varné desky.

Každá varná deska Beko má své unikátní výrobní číslo. Nachází se na spodní straně spotřebiče.

 

Po instalaci spotřebiče štítek s výrobním číslem není vidět, protože většina varných desek je vestavná. Z tohoto důvodu jsou nálepky s výrobním číslem umístěny také na krabici spotřebiče a u návodu k použití.

Většinu plynových varných desek Beko můžete upravit pro používání s LPG. Pro změnu typu plynu pro varnou desku je nutné vyměnit všechny plynové trysky a seřídit ventily průtoku plynu. Tento úkon by měl provádět pouze autorizovaný plynař nebo servisní technik. 

 

Pokud potřebujete trysky pro použití LPG, obraťte se na naše zákaznické centrum Beko. Jakmile obdržíte sadu trysek pro LPG, objednejte si autorizovaného servisního technika pro jejich instalaci.

Postupujte podle těchto kroků, abyste správně umístili hlavy hořáků a jejich kryty.

1. Na hlavě hořáku jsou malé otvory. Hlavu hořáku umístěte tak, aby zapalování na varné desce zapadlo do otvorů hlavy hořáku.

2. Ujistěte se, že hlavy hořáků nejsou umístěné křivě.

3. Doprostřed hlavy hořáku umístěte správný kryt dle odpovídající velikosti hořáku.

 

Pro bezproblémový chod varné desky musí být hlavy a kryty hořáků umístěny na svém místě. Pokud je hlava hořáku či její kryt umístěn mimo střed nebo nakřivo, plamen se může zapalovat pomalu, nerovnoměrně nebo vůbec.

Více informací o hořácích a částech varné desky najdete v návodu k použití. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu.

general-cta-image

Jsme tu pro vás!

Ať už potřebujete poradit s produktem nebo jen chcete zanechat zpětnou vazbu, jsme tu pro vás – volejte 800 350 333, 222 525 222 nebo napište na beko@beko.cz

800 350 333 Jsme tu pro vás v pracovní dny od 8.00-17.00 h a o víkendu také, pouze přes oběd máme pauzu od 12.30-13.00 h.

Stále si nevíte rady?

Objevte naše video návody, často kladené otázky, články a další.