Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

 

PŘIPOMÍNKA KE KONTROLE A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ INSTALACE

PLYNOVÝCH SPORÁKŮ S DVOJITÝM PŘÍVODEM

Desktop Image Container
Mobile Image Container

Vážíme si důvěry, kterou v nás naši zákazníci vkládají, a velmi nám záleží na naší odpovědnosti vůči vám. Jako zodpovědný výrobce chceme zajistit, aby byl váš výrobek správně a bezpečně nainstalován podle pokynů v návodu k obsluze. Nesprávně připojený plynový sporák může vás i vaši domácnost vystavit vážnému riziku újmy, například požáru nebo výbuchu, způsobené možným únikem plynu.

 

Pokud máte doma plynový spotřebič, který byl instalován autorizovaným a kvalifikovaným technikem v souladu s pokyny uvedenými v návodu, není důvod k obavám. Důrazně doporučujeme všem zákazníkům, aby autorizovaný a kvalifikovaný technik vždy instaloval plynové spotřebiče podle návodu k obsluze.

 

Pokud má váš instalovaný plynový sporák dvě přívodní plynové trubky, jak je znázorněno na obrázku níže, doporučujeme provést následující domácí kontrolu.

DOMÁCÍ KONTROLA PLYNOVÝCH SPORÁKŮ S DVOJITÝM PŘÍVODEM

 

 

1.      Vypněte elektřinu ve svém objektu v elektrickém rozvaděči ( pojistkové skříni)

 

2.      Uzavřete hlavní plynový ventil ve svém objektu

 

3.      Pomalu a opatrně vytáhněte plynový sporák dopředu, abyste viděli na zadní část sporáku

 

4.      Identifikujte nepoužívaný přívod plynu na zadní straně plynového sporáku

 

5.      Zkontrolujte, zda je nepoužívaný přívod plynu uzavřen kovovou krytkou, jak je znázorněno na obrázku níže

Pokud je nepoužívaný přívod plynu uzavřen kovovým uzávěrem, jak je znázorněno na obrázku výše, je plynový sporák nainstalován správně a vy můžete bez obav pokračovat v používání svého výrobku.

 

Pokud není nepoužívaný přívod plynu uzavřen kovovým uzávěrem nebo je uzavřen ochrannou plastovou zátkou, byl váš výrobek nesprávně nainstalován. V takovém případě výrobek nepoužívejte, dokud kvalifikovaný technik instalaci neopraví. Měli byste se také ujistit, že hlavní plynový ventil ve vašem objektu zůstává uzavřen.

 

V případě že zjistíte nesprávnou instalaci vašeho plynového sporáku, kontaktujte nejbližšího odborníka na plynařskou techniku.