Tak for din feedback.
Du har netop tilføjet produktet til din ønskeliste
Du har netop fjernet produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke tilføje mere til din ønskeliste
Du kan ikke tilføje mere til din ønskeliste
Er du sikker på, at du vil rydde din sammenligningsliste?
Fortsæt og ryd
Du kan kun sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har netop tilføjet et produkt til sammenligning. Fortsæt!
Produktet er blevet fjernet fra sammenligningslisten.
Din sammenligningsliste er fuld!
Der er kun ét produkt på din liste. Tilføj flere for at sammenligne.

7 min. læs

Sådan installerer du din Beko-opvaskemaskine

Sådan installerer du din Beko-opvaskemaskine
Sådan installerer du din Beko-opvaskemaskine

 

 

Det skal du bruge

 

Værktøjer

Saks eller hobbykniv, skruenøgle, skruetrækker, vaterpas

 

Tilslutninger:

En jordet nettilslutning, ingen stikdåser eller forlængerledninger, en vandforsyning og et afløb

 

Ekstra armaturer:

En dobbelt afløbsventil, endestykke til afløb

 

Sværhedsgrad:

3/5

 

Omtrentlig tid:

30 til 45 minutter til at fjerne det gamle apparat

90 til 120 minutter til at installere det nye apparat

 

 

 

Før du går i gang

 

Det kan være vanskeligt og endda farligt at installere et apparat, så læs disse advarsler og retningslinjer, før du går i gang.

  • Sørg for, at strømforsyningen er afbrudt, og at der er lukket for vandforsyningen, før du begynder at fjerne det gamle apparat.
  • Sørg for, at det gamle/nye apparat ikke er tilsluttet elnettet, når du går i gang med afmonteringen/installationen.
  • Anbring kun apparatet på en plan og solid overflade, der kan bære vægten. Anbring det aldrig på et gulvtæppe, da dette vil begrænse lufttilførslen til elektriske komponenter i bunden af apparatet, så de overophedes.
  • Når du modtager apparatet, skal du kontrollere, at det ikke er blevet beskadiget under transporten, og at alle dele og alt tilbehør er der, og det er korrekt.
  • Sørg for at have en stikkontakt med jordforbindelse, som er beskyttet med en sikring. Sikringen og stikkontakten skal overholde tabellen med tekniske specifikationer i Bekos brugermanualer. Slut ikke maskinen til en forlængerledning. Sørg for, at strømkablet ikke kommer i klemme eller sidder fast.
  • Rør aldrig ved et stik, hvis du har våde hænder. Tag aldrig et stik ud ved at trække i kablet – hold altid i og træk i stikhovedet.

 

 

 

Afmontering af det gamle apparat

 

Sørg for, at der er slukket for vandforsyningen og strømforsyningen. Hvis apparatet er fastgjort til et skab, skal eventuelle monteringsskruer skrues ud. Træk apparatet ud fra dets placering.

 

Husk, at opvaskemaskiner kan være tunge, så vær forsigtig, når du prøver at flytte den. For at gøre det nemmere at trække apparatet ud kan du vippe det bagud og lægge et stykke gammelt tæppe under de forreste fødder. Derefter kan du trække tæppet og apparatet ud.

 

Du bør nu have adgang til bagsiden af apparatet, så du kan afbryde de elektriske forbindelser, vandtilslutningen og spildevandsudløbet. Det kan være nødvendigt at bruge en skruenøgle eller en tang til at løsne tilslutningen. Sæt en skål under vandforsyningshanen for at opsamle vand fra en eventuel lækage, og sæt enderne af forsynings- og spildevandsslangen ned i skålen.

 

Undersøg de lokale regler for bortskaffelse af gamle husholdningsapparater. De lokale myndigheder tilbyder muligvis en afhentningsservice. Hvis du selv vil fjerne apparatet, skal du bede en anden person om at hjælpe dig med at løfte og flytte det.

 

 

 

Klargøring af det nye apparat til installation

 

Når det nye apparat befinder sig i det rum, hvor det skal installeres, skal du sørge for, at der er nok plads til at pakke det ud. Brug en saks eller en hobbykniv til at fjerne den ydre emballage. Pas på ikke at skære for dybt, da dette kan ridse maskinen. Fjern også eventuelt pap og flamingo.

 

Der kan være emballage under apparatet, så vær forsigtig, når du løfter apparatet for at fjerne den. Fjern derefter alle mærkater og film på displayet så hurtigt som muligt. Jo længere tid de bliver på, jo sværere er de at fjerne.

 

Når apparatet er pakket ud, skal du kontrollere, at alle dele og tilbehør er til stede og er korrekte. Der vil være en brugermanual, bestikkurv, tragten til salt, pH-teststrimmel og en støjdæmpende strimmel (på visse modeller). Modellen leveres muligvis med ekstra tilbehør.

 

Bag på apparatet finder du en vandforsyningsslange (mørk), en spildevandsslange (lys) og et strømkabel. Slangerne holdes på plads af to plastklemmer.

 

Anbring nu apparatet tæt på det dertil indrettede sted, og sørg for, at du har værktøjerne ved hånden.

 

 

 

Sådan installerer du det nye apparat

 

Hvis du udskifter et gammelt apparat, er der allerede plads til det nye, og der er også huller i skabene til at føre slanger eller ledninger igennem. Hvis du installerer et apparat for første gang, skal du muligvis bore huller i skabene til slanger eller strømkabel.

 

Livet gøres straks en smule nemmere, hvis du har en særlig vandforsyning til en opvaskemaskine. Hvis ikke, skal du købe en dobbelt afløbsventil, så du kan bruge vaskens vandforsyning. Med en dobbelt afløbsventil kan du tilslutte to slanger til én vandforsyning. Der findes mange forskellige på markedet, så følg de anvisninger, der følger med den, du har købt.

 

Nu kan du tilslutte vand og afløb. Løsn først vandslangen fra klemmen, der holder den på plads. Undlad at løsne afløbsslangen. Den skal være sluttet til apparatet for at forhindre, at der løber spildevand tilbage i maskinen.   

 

Slut enden af vandslangen til vandforsyningen (dette vil enten være den separate forsyning eller den dobbelte afløbsventil, der er nævnt ovenfor). Du bør kunne fastgøre tilslutningen ved at dreje plastikbolten med hånden. Når vandforsyningen er tilsluttet, kan du tænde for vandet.

 

Derefter skal du slutte afløbet til. Uanset om du tilslutter afløbsslangen til et særligt afløb eller til vaskens afløbsrør, skal slangen være mellem 50 cm og 100 cm over jorden.

 

Hvis du har et særligt afløb til opvaskemaskinen i væggen, kan du blot skubbe enden af afløbsslangen derind. Enden af afløbsslangen skal skubbes ca. 12 cm ind i afløbet. 

 

Hvis du ikke har et særligt afløb, skal du slutte afløbsslangen til vaskens spildevandsrør. Vaskens afløbsrør befinder sig under vasken. På U-bøjningen er der en ekstra åbning til spildevandsrøret. Hvis en opvaskemaskine har været installeret tidligere og har anvendt denne afløbsmetode, vil der sandsynligvis allerede være et endestykke forbundet til U-bøjningen. 

 

Hvis du installerer et apparat på dette sted for første gang, kan det være, at du selv skal tilslutte et endestykke. Det er ret ligetil. Skru blot beskyttelseshætten af den ekstra åbning, og skru endestykket på plads. Sørg for at fjerne eventuelle plasttapper eller propper på endestykket eller på U-bøjningen.

 

Du kan nu tilslutte afløbsslangen til endestykket. Skub gummienden på afløbsslangen over endestykket, og brug derefter den medfølgende metalclips til at fastgøre den.

 

Bemærk: En afløbsslange på mere end 4 meter vil påvirke rengøringsevnen.

 

 

 

Opret den elektriske forbindelse

 

Når vandafløbs- og forsyningstilslutningerne er lavet, kan du nu oprette den elektriske forbindelse. Apparatet skal sluttes direkte til en stikkontakt med en kontakt, der er sluttet til afbrydersystemet i hjemmet.

 

Brug ikke forlængerkabler eller stikdåser. Hvis netledningen er beskadiget, må du ikke forsøge at reparere eller udskifte den selv. Dette skal udføres af en kvalificeret tekniker. Du kan derefter tænde for strømforsyningen.

 

Nu, hvor alle maskinens tilslutninger er oprettet, kan du skubbe den på plads. Sørg for, at slangerne og strømkablet ikke kommer i klemme eller bøjer, når du skubber apparatet tilbage på plads. 

 

Derefter skal du afbalancere maskinen ved hjælp af et vaterpas. Du kan justere fødderne med hånden eller vha. en skruenøgle ved at dreje boltene på fødderne. Det er vigtigt at afbalancere apparatet, da det ellers kan ryste eller bevæge sig under brug.

 

 

 

Før første brug

 

Før du bruger maskinen første gang, er der stadig et par ting, der skal klargøres. 

 

Først skal du justere opvaskemaskinen til vandets hårdhedsgrad i dit område. For at finde ud af, hvor hårdt vandet er, kan du bruge den pH-teststrimmel, der fulgte med maskinen.

 

Lad hanen løbe i et minut, og fyld derefter et glas vand. Dyp pH-strimlen i vandet, og lad den ligge i et minut. pH-strimler kan variere, så se i brugermanualen, hvordan pH-strimlen skal aflæses. Når du har fastlagt vandets hårdhedsgrad, skal du justere apparatet i overensstemmelse dermed.

 

Du skal justere apparatet til vandets hårdhedsgrad både indvendigt og via kontrolpanelet. Metoden til at gøre dette kan variere afhængigt af modellen, så følg instruktionerne i brugermanualen. Brugermanualen forklarer tydeligt hvilken indstilling, der passer til vandets hårdhedsgrad i dit område. Husk blot, at både de indvendige indstillinger og kontrolpanelets indstillinger skal være ens.

 

Bemærk: Hvis vandet er meget hårdt, kan det være nødvendigt med et vandfilter. Se brugermanualen for at få flere oplysninger. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer. 

 

Før du kan køre apparatet for første gang, skal du tilsætte salt og afspændingsmiddel. Saltbeholderen sidder inde i apparatets bundkar. Fjern beholderens dæksel, og hæld ca. en liter vand i. 

 

Brug derefter den salttragt, der følger med maskinen, og tilsæt så meget salt, som beholderen kan rumme. Vandet begynder at løbe over, når beholderen er fuld.

 

Det er vigtigt at bruge den medfølgende tragt, da salt til opvaskemaskiner kan have en ætsende virkning på metaloverfladerne inde i maskinen. Sørg for at tørre eventuelt spildt salt væk.

 

Bemærk: Hvis vandet er meget blødt, er salt ikke altid nødvendigt. Se brugermanualen for at få flere oplysninger.

 

Fyld derefter beholderen til afspændingsmiddel, som sidder ved siden af beholderen til sæbe. Drej dækslet for at frigøre det, og hæld afspændingsmiddel i, indtil beholderen er fuld. Sæt dækslet på igen, og drej det, indtil det klikker på plads.

 

 

 

Tid til en testkørsel

 

Nu, hvor dit apparat er installeret og klargjort, er det tid til en lille prøvetur!

 

Vælg et kort program, og kør apparatet uden indhold og uden sæbe. Kontrollér for lækager, kraftige vibrationer og mærkelige lyde. Hvis du har fulgt denne vejledning, skulle det hele fungere fint. Hvis du bemærker nogen problemer, er det bedst at tilkalde en kvalificeret tekniker. 

 

Det var så det, nu har du lige installeret din nye opvaskemaskine fra Beko! Sørg for, at du ved, hvordan du fylder opvaskemaskinen korrekt, og se i brugermanualen for at finde ud af, hvor meget sæbe, du skal bruge. Hvis du har problemer med at finde din manual, kan du downloade den her ved hjælp af produktets modelnummer. 

 

 

 

God fornøjelse med din nye maskine!

 

 

Vil du hellere tale med nogen?