Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Kuivausrumpu

FAQ's

Tämä tarkoittaa, että kuivausrummun lapsilukko on käytössä. 

Poista lapsilukko käytöstä painamalla äänimerkkipainiketta ja käynnistys-/tauko-/peruutus-/lopetuspainiketta samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, kun mikä tahansa ohjelma on käynnissä. Painikkeiden valot vilkkuvat, kun teet näin. 

Voit poistaa lukituksen käytöstä myös siirtämällä ohjelman valintanupin On/Off-asentoon, kun mikään ohjelma ei ole käynnissä. 

Lapsilukon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä saattaa vaihdella mallin mukaan. Jos edellä kuvatut toimet eivät toimi, katso lisätietoja käyttöoppaasta. Jos et löydä käyttöopasta, lataa se täältä tuotteen mallinumeron avulla.  

Jos haluat, että kuivausohjelma päättyy myöhemmin, voit viivästyttää alkamisaikaa tai määrittää päättymisajan valitulle ohjelmalle (laitteen mallin mukaan). Tämä on erityisen hyödyllistä, jos sähkön tai veden hinta on alhaisempi tiettyyn aikaan päivästä.

 

Jos haluat asettaa viivästetyn ohjelman, täytä kuivausrumpu ja valitse ohjelma sekä mahdolliset lisätoiminnot. Paina lopetusajan painiketta. Voit nyt määrittää kuivausohjelman loppumisajan ja käynnistää kuivausrummun tavalliseen tapaan. Voit peruuttaa viivetoiminnon katkaisemalla laitteesta virran ja kytkemällä sen uudelleen.

 

Jos Beko-kuivausrummussa on Viivästetty käynnistys -painike, voit määrittää ohjelman käynnistymiselle viiveen. Täytä kuivausrumpu ja valitse ohjelma ja lisätoiminnot tavalliseen tapaan. Määritä käynnistysaika painamalla Viivästetty käynnistys -painiketta (tai Viivästetty käynnistys + tai − -painikkeita, jos ne ovat käytettävissä). Nyt voit käynnistää kuivausrummun. Jos haluat peruuttaa lähtölaskennan ja aloittaa kuivausohjelman heti, paina käynnistyspainiketta ja vähennä jäljellä olevaa aikaa, kunnes arvona on 0. Käynnistyspainikkeen painaminen uudelleen käynnistää ohjelman normaalisti.

 

Jos paneelissa on viivetoiminnon painike, jossa on numerot 3, 6 ja 9, voit määrittää, milloin kuivausohjelma aloitetaan. 3 tunnin viive valitaan, kun painiketta painetaan kerran. Jos painat samaa painiketta uudelleen, viive on 6 tuntia. Jos painiketta painetaan vielä kerran, viive on 9 tuntia. Jos viivetoiminnon painiketta painetaan vielä kerran, viivetoiminto peruuntuu. 

Kun olet valinnut viiveajan, voit painaa käynnistyspainiketta, jolloin ohjelma käynnistyy määritetyn viiveen jälkeen.

 

Saat lisätietoja Beko-kuivausrummun ohjelmia ja ominaisuuksia koskevasta oppaasta.

Kuivausrummut tarvitsevat hyvin ilmastoidun ja pölyttömän ympäristön toimiakseen kunnolla. Emme suosittele kuivausrummun käyttöä autotallissa. 

Jokaisella Beko-kuivausrummulla on yksilöllinen sarjanumero. Se on rungossa luukun sisäpuolella.

general-cta-image