Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

2 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να επισκευάσω έναν καταψύκτη που δεν λειτουργεί;

Πώς μπορώ να επισκευάσω έναν καταψύκτη που δεν λειτουργεί;
Πώς μπορώ να επισκευάσω έναν καταψύκτη που δεν λειτουργεί;

 

 

Βεβαιωθείτε ότι ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και ότι το στοιχείο ελέγχου του θερμοστάτη δεν είναι στη θέση OFF. Εάν ακούγεται ένα φυσιολογικό βουητό, είναι πολύ πιθανό να είναι ενεργοποιημένος ο καταψύκτης σας. Εάν ο καταψύκτης λειτουργεί αλλά δεν ψύχει σωστά το περιεχόμενό του, ελέγξτε αν αυτό μπορεί να οφείλεται στα παρακάτω προβλήματα.

 

 

 

Ελέγξτε εάν απαιτείται καθαρισμός των πηνίων του συμπυκνωτή

 

Ο συμπυκνωτής είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση της θερμότητας που παράγει η συσκευή σας στον περιβάλλοντα αέρα. Τα καλώδια δεν αποδίδουν αποτελεσματικά, εάν είναι καλυμμένα με σκόνη ή βρωμιά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και εντοπίστε τα πηνία είτε στο πίσω είτε στο κάτω μέρος της συσκευής. Μπορείτε να καθαρίσετε τα πηνία με μια μαλακή βούρτσα ή με το εξάρτημα βούρτσας της ηλεκτρικής σας σκούπας, εφόσον έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή απορροφητική ισχύ. Μην χρησιμοποιείτε βρεγμένα πανιά ή πετσέτες κατά τον καθαρισμό των πηνίων του συμπυκνωτή. 

 

 

 

Αποφεύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής

 

Ο καταψύκτης σας χρειάζεται κατάλληλη κυκλοφορία αέρα για να λειτουργήσει σωστά. Η υπερφόρτωση μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου. Εάν κάποια μέρη του καταψύκτη δεν ψύχονται όσο θα έπρεπε, αφαιρέστε μερικά περιεχόμενα του καταψύκτη και βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα δεν περιορίζεται, ιδιαίτερα κοντά στις θυρίδες εξαερισμού.

 

 

 

Ελέγξτε για σχηματισμό πάγου

 

Ελέγξτε τον καταψύκτη σας για σχηματισμό πάγου. Εάν τα εσωτερικά τοιχώματα έχουν ορατό πάγο, μπορεί να χρειαστεί να αποψύξετε τη συσκευή χειροκίνητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόψυξη του καταψύκτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

 

Εάν ο καταψύκτης διαθέτει λειτουργία No Frost, δεν θα χρειαστεί να αποψύξετε χειροκίνητα τη συσκευή σας.

 

 

 

Ελέγξτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

Η πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του καταψύκτη, ειδικά εάν είναι τοποθετημένος σε γκαράζ ή σε εξωτερικό χώρο χωρίς θέρμανση. Εάν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρόβλημα, αλλάξτε τη θέση της συσκευής.

 

Για να δείτε την ακριβή χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος στην οποία θα λειτουργεί ο ψυγειοκαταψύκτης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

 

 

 

Ελέγξτε για κενά, ρωγμές ή σχισίματα στα στεγανοποιητικά των πορτών 

 

Ο ψυχρός αέρας στο εσωτερικό της συσκευής σας πρέπει να απομονωθεί σωστά από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Ελέγξτε εάν υπάρχουν κενά ανάμεσα στο στεγανοποιητικό της πόρτας και τον θάλαμο. Εάν εντοπίσετε κάποιο κενό, ρυθμίστε το στεγανοποιητικό της πόρτας, τραβώντας το απαλά από την πόρτα με τα δάχτυλά σας.

 

Για τυχόν ανοίγματα που παραμένουν, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το στεγανοποιητικό. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;