Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

2 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να επισκευάσω μια εξωτερική μονάδα κλιματιστικού που παρουσιάζει διαρροή;

Πώς μπορώ να επισκευάσω μια εξωτερική μονάδα κλιματιστικού που παρουσιάζει διαρροή;
Πώς μπορώ να επισκευάσω μια εξωτερική μονάδα κλιματιστικού που παρουσιάζει διαρροή;

 

 

Το νερό γύρω από το εξωτερικό της μονάδας κλιματιστικού είναι φυσιολογικό.

 

Τα κλιματιστικά λειτουργούν αναρροφώντας τον αέρα καθώς και την υγρασία από τον αέρα δωματίου και κατευθύνοντάς τον προς τα έξω. Εάν υπάρχει πλημμύρα ή λιμνούλα που δεν στεγνώνει γύρω από την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού, απενεργοποιήστε την και δείτε εάν ένα από τα παρακάτω θα επιλύσει το πρόβλημα. 

 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά

 

Το κλιματιστικό σας θα πρέπει να εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις. Εάν η εγκατάσταση ή οι συνδέσεις μεταξύ των μονάδων δεν γίνουν σωστά, το κλιματιστικό σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

 

 

 

Ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων

 

Ελέγξτε τους σωλήνες αποστράγγισης νερού και τις συνδέσεις τους. Εάν δεν είναι σωστά σφιγμένοι, ενδέχεται να υπάρχει διαρροή νερού. Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί στραμμένος προς τα κάτω και δεν πρέπει να είναι αναδιπλωμένος ή λυγισμένος για να αποστραγγίζει σωστά.

 

 

 

Ελέγξτε εάν ο εξατμιστής ή τα πηνία του συμπυκνωτή είναι βρώμικα ή φραγμένα

 

Η συσσώρευση ακαθαρσιών στον εξατμιστή και στα πηνία του συμπυκνωτή προκαλεί μείωση της απόδοσης του κλιματιστικού σας. Για να καθαρίσετε τα φίλτρα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς κάθε μοντέλο μπορεί να έχει διαφορετικές οδηγίες. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για τον καθαρισμό του εξατμιστή και των πηνίων του συμπυκνωτή.

 

 

 

Ελέγξτε τη λεκάνη αποστράγγισης και την αντλία

 

Εάν το κλιματιστικό σας αποστραγγίζει πρώτα το νερό συμπύκνωσης σε μια λεκάνη, ελέγξτε τη λεκάνη. Μπορεί να έχει σπάσει ή ραγίσει και να χρειάζεται αντικατάσταση. Σε περίπτωση υπερχείλισης της λεκάνης, η αντλία που μεταφέρει το νερό μπορεί να είναι ελαττωματική. Ελέγξτε τη σύνδεση της αντλίας και απομακρύνετε τυχόν εμφράξεις ή εμπόδια. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 

 

 

Εξετάστε τα τεχνικά προβλήματα

 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, το κλιματιστικό μπορεί να έχει τεχνικό πρόβλημα. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;