Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

2 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να συμπληρώσω αλάτι και βοηθητικό ξεβγάλματος στο πλυντήριο πιάτων;

Πώς μπορώ να συμπληρώσω αλάτι και βοηθητικό ξεβγάλματος στο πλυντήριο πιάτων;
Πώς μπορώ να συμπληρώσω αλάτι και βοηθητικό ξεβγάλματος στο πλυντήριο πιάτων;

 

 

Το βοηθητικό ξεβγάλματος και το αλάτι πλυντηρίου πιάτων είναι παράγοντες που διασφαλίζουν την καλύτερη απόδοση πλύσης και στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων σας. Πρέπει να αναπληρώνετε τακτικά αυτά τα μέσα.

 

Υπάρχουν προειδοποιητικές λυχνίες στην μπροστινή οθόνη της συσκευής, οι οποίες υποδεικνύουν πότε η στάθμη του αλατιού και του βοηθητικού ξεβγάλματος του πλυντηρίου πιάτων είναι χαμηλή.

 

 

 

Αναπλήρωση βοηθητικού ξεβγάλματος

 

Το βοηθητικό ξεβγάλματος διασκορπίζει το νερό από την επιφάνεια των πιάτων σας κατά το τελευταίο ξέβγαλμα και συμβάλλει στη διαδικασία στεγνώματος. Εμποδίζει τις σταγόνες νερού να στεγνώσουν πάνω στα πιάτα και να αφήσουν σημάδια από το νερό. 

 

Όταν ανάψει η λυχνία βοηθητικού ξεβγάλματος στο πλυντήριο πιάτων, είναι ώρα να το αναπληρώσετε. Η δεξαμενή βοηθητικού ξεβγάλματος βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων, δίπλα στη δεξαμενή απορρυπαντικού. Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής, ρίξτε το βοηθητικό ξεβγάλματος μέχρι η δεξαμενή να γεμίσει και κλείστε το κάλυμμα.

 

 

 

Αναπλήρωση αλατιού πλυντηρίου πιάτων

 

Το αλάτι πλυντηρίου πιάτων πωλείται σε κοκκώδη μορφή και συμβάλλει στη μείωση της σκληρότητας του νερού της βρύσης στην εσωτερική μονάδα μαλακτικού του πλυντηρίου πιάτων.

 

Όταν ανάψει η λυχνία αλατιού στο πλυντήριο πιάτων, είναι ώρα να το αναπληρώσετε. Η δεξαμενή αλατιού βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής σας, κάτω και αριστερά από την κάτω σχάρα για τα πιάτα.

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη δεξαμενή, τραβήξτε προς τα έξω την κάτω σχάρα και αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της δεξαμενής αλατιού. Προσθέστε το αλάτι μέχρι το επάνω μέρος της δεξαμενής και, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι.

 

Οι δεξαμενές αλατιού του πλυντηρίου πιάτων περιέχουν νερό, και το νερό αυτό μπορεί να υπερχειλίσει όταν γεμίζετε τη δεξαμενή με αλάτι. Μπορεί επίσης να χυθεί αλάτι στο εσωτερικό της συσκευής κατά την αναπλήρωση της δεξαμενής αλατιού. Το αλάτι μέσα στον κάδο του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να χαράξει τα γυάλινα σκεύη.

 

Για να ελαχιστοποιήσετε τις διαρροές αλατιού, χρησιμοποιείτε τη χοάνη που παρέχεται με το πλυντήριο πιάτων Beko, όταν ρίχνετε αλάτι στη δεξαμενή, και φροντίστε να σκουπίζετε τυχόν υπερχειλισμένο νερό ή κόκκους αλατιού. Κλείνετε καλά το καπάκι της δεξαμενής μετά την αναπλήρωση.

 

Εκτελέστε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης ή το πιο σύντομο πρόγραμμα, για να ξεπλύνετε τυχόν αλάτι που μπορεί να έχει χυθεί μέσα στη συσκευή. Οι κόκκοι αλατιού κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν κατά τη διάρκεια της πρόπλυσης και μπορεί να προκαλέσουν χαλάρωση του καπακιού. Ελέγξτε το καπάκι στο τέλος του προγράμματος και κλείστε το καλά.

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;