Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

3 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα στεγνωτήριο που δεν στεγνώνει;

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα στεγνωτήριο που δεν στεγνώνει;
Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα στεγνωτήριο που δεν στεγνώνει;

 

 

Τα ζεστά ρούχα που μόλις βγαίνουν από το στεγνωτήριο μπορεί να δίνουν την αίσθηση ότι είναι πιο υγρά από ό,τι στην πραγματικότητα. Εάν τα ρούχα είναι ακόμη υγρά αφού κρυώσουν, δείτε εάν ένα από τα παρακάτω θα επιλύσει το πρόβλημα.

 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κατάλληλο πρόγραμμα

 

Το επιλεγμένο πρόγραμμα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων που είναι φορτωμένα στο στεγνωτήριο. Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα σας και το εγχειρίδιο χρήσης για το καταλληλότερο πρόγραμμα. Επιλέξτε πρόσθετες λειτουργίες, εάν χρειάζεται.

 

Εάν οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω δεν έχουν αποτέλεσμα, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.  

 

 

 

Ελέγξτε αν το φίλτρο χνουδιών είναι βρώμικο ή φραγμένο

 

Το στεγνωτήριο μπορεί να μην είναι σε θέση να στεγνώσει εντελώς τα ρούχα, εάν το φίλτρο χνουδιών είναι φραγμένο. Το φίλτρο χνουδιών συλλέγει χνούδια και ίνες από τα ρούχα και πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Το φίλτρο χνουδιών βρίσκεται στο χείλος της πόρτας. 

 

Για να καθαρίσετε το φίλτρο χνουδιών, ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε το φίλτρο χνουδιών προς τα επάνω για να το αφαιρέσετε. Αφαιρέστε το χνούδι που έχει συγκεντρωθεί στις σίτες με το χέρι ή με ένα μαλακό πανί. Εάν το φίλτρο είναι υπερβολικά φραγμένο, πλύνετέ το κάτω από βρύση με ζεστό νερό.

 

Στεγνώστε εντελώς το φίλτρο πριν το επανατοποθετήσετε. Πριν τοποθετήσετε ξανά το φίλτρο στην υποδοχή του, σκουπίστε καλά το περίβλημα, καθώς μπορεί να συγκεντρωθεί χνούδι και σε αυτήν την περιοχή.

 

 

 

Ελέγξτε εάν το συρτάρι φίλτρου ή το φίλτρο συμπυκνωτή είναι βρώμικο ή φραγμένο

 

Τα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας και συμπυκνωτή διαθέτουν ένα πρόσθετο φίλτρο πίσω από την προστατευτική πλάκα δαπέδου. Αυτό το μέρος ονομάζεται συρτάρι φίλτρου στα στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας, και φίλτρο συμπυκνωτή στα στεγνωτήρια με συμπυκνωτή.   

 

Εάν το συρτάρι φίλτρου ή ο συμπυκνωτής είναι φραγμένα, μπορεί να προκληθούν μεγαλύτεροι χρόνοι στεγνώματος. Αυτά τα φίλτρα μαζεύουν χνούδια και ίνες που διαπερνούν το φίλτρο χνουδιών. Πρέπει να καθαρίζονται περιοδικά ή όταν ανάβει το προειδοποιητικό σύμβολο καθαρισμού του συρταριού φίλτρου (εάν είναι διαθέσιμο). 

 

Για να καθαρίσετε το συρτάρι φίλτρου ή το φίλτρο συμπυκνωτή, ανοίξτε την προστατευτική πλάκα δαπέδου και αφαιρέστε το εξάρτημα από το περίβλημά του απασφαλίζοντας τις ασφάλειες. Μπορείτε να ανοίξετε περαιτέρω το συρτάρι φίλτρου, πατώντας το κόκκινο κουμπί.

 

Αφαιρέστε το χνούδι που έχει συγκεντρωθεί στις σίτες φίλτρου με το χέρι ή με ένα μαλακό πανί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική σας σκούπα με χαμηλή απορροφητική ισχύ. Τέλος, ανάμεσα στις σίτες υπάρχει ένα λεπτό σφουγγάρι. Βγάλτε το σφουγγάρι και πλύνετέ το με ζεστό νερό βρύσης.

 

Από την άλλη πλευρά, το φίλτρο του συμπυκνωτή καθαρίζεται καλύτερα με νερό υπό πίεση. Κρατήστε το κάτω από την κεφαλή του ντους για λίγα λεπτά. Αφήστε να τρέξει το νερό από όλες τις πλευρές και αφαιρέστε τα χνούδια. 

 

Περιμένετε να στεγνώσουν εντελώς όλα τα εξαρτήματα πριν τα τοποθετήσετε ξανά. Τοποθετήστε το συρτάρι φίλτρου ή τον συμπυκνωτή μέσα στο περίβλημα και ασφαλίστε τις ασφάλειες. Τέλος, κλείστε το κάλυμμα της προστατευτικής πλάκας δαπέδου.

 

 

 

Αποφεύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής

 

Τα στεγνωτήρια διατίθενται σε διάφορες χωρητικότητες φόρτωσης. Η υπερφόρτωση της συσκευής θα επηρεάσει την απόδοση και μπορεί να εμποδίσει το πλήρες στέγνωμα των ρούχων. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με μικρότερο φορτίο.

 

Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για τα προγράμματα και τις χωρητικότητες ρούχων. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας. 

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;