Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

2 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα ψυγείο που δεν λειτουργεί;

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα ψυγείο που δεν λειτουργεί;
Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα ψυγείο που δεν λειτουργεί;

 

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το ψυγείο δεν λειτουργεί. Δείτε αν ένα από τα παρακάτω θα επιλύσει το πρόβλημα.

 

 

 

Ελέγξτε για διακοπή ρεύματος

 

Αν το ψυγείο σας δεν λειτουργεί ακόμα και αν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, μπορεί να υπάρχει διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε τα φώτα και τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι σας, και δείτε αν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος ή όχι. Εάν λειτουργούν σωστά, η ασφάλεια με την οποία είναι συνδεδεμένο το ψυγείο μπορεί να είναι κατεστραμμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, ζητήστε τη βοήθεια εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου για επισκευές.

 

 

 

Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

 

Ο διακόπτης θερμοκρασίας του ψυγείου σας μπορεί να έχει απενεργοποιηθεί. Εντοπίστε τον διακόπτη ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

 

Γυρίστε τον διακόπτη δεξιόστροφα και ρυθμίστε τη θερμοκρασία. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι περίπου 4 °C έως 5 °C για το ψυγείο και περίπου -18 °C για τον θάλαμο κατάψυξης. 

 

 

 

Ελέγξτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

Η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να εμποδίζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής, ειδικά εάν είναι τοποθετημένη σε γκαράζ ή σε εξωτερικό χώρο χωρίς θέρμανση. Εάν πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρόβλημα, αλλάξτε τη θέση της συσκευής. 

 

 

 

Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά και μην την κρατάτε ανοιχτή για μεγάλο διάστημα

 

Ο ψυχρός αέρας στο εσωτερικό της συσκευής σας πρέπει να απομονωθεί σωστά από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Ελέγξτε εάν υπάρχουν κενά ανάμεσα στο στεγανοποιητικό της πόρτας και τον θάλαμο. Εάν εντοπίσετε κάποιο κενό, ρυθμίστε το στεγανοποιητικό της πόρτας, τραβώντας το απαλά από την πόρτα με τα δάχτυλά σας. Για τυχόν ανοίγματα που παραμένουν, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το στεγανοποιητικό. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

 

 

 

Αποφεύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής

 

Το ψυγείο σας χρειάζεται κατάλληλη κυκλοφορία αέρα για να λειτουργήσει σωστά. Η υπερφόρτωση μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα στο εσωτερικό του θαλάμου. Εάν ο ψυχρός αέρας δεν διοχετεύεται σε ορισμένα μέρη του ψυγείου, αφαιρέστε ορισμένα από τα αντικείμενα στο εσωτερικό του ψυγείου και βεβαιωθείτε ότι η ροή αέρα δεν περιορίζεται, ιδιαίτερα κοντά στις οπές εξαερισμού.

 

 

 

Ελέγξτε εάν απαιτείται καθαρισμός των πηνίων

καθαρισμός

 

Ο συμπυκνωτής είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση της θερμότητας που παράγει η συσκευή σας στον αέρα γύρω από αυτό. Τα καλώδια δεν αποδίδουν αποτελεσματικά, εάν είναι καλυμμένα με σκόνη ή βρωμιά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και εντοπίστε τα πηνία είτε στο πίσω είτε στο κάτω μέρος της συσκευής. Μπορείτε να καθαρίσετε τα πηνία με μια μαλακή βούρτσα ή με το εξάρτημα βούρτσας της ηλεκτρικής σας σκούπας, εφόσον έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή απορροφητική ισχύ. 

 

 

 

Εξετάστε τα τεχνικά προβλήματα

 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, το ψυγείο μπορεί να έχει τεχνικό πρόβλημα. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;