Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

3 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα ψυγείο που δεν σταματάει να λειτουργεί;

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα ψυγείο που δεν σταματάει να λειτουργεί;
Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα ψυγείο που δεν σταματάει να λειτουργεί;

 

 

Δεν λειτουργεί κάθε ψυγείο με τον ίδιο τρόπο. Να θυμάστε ότι οι μεγαλύτερες συσκευές πρέπει να λειτουργούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Εάν πιστεύετε ότι η συσκευή σας λειτουργεί πολύ συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε εάν ένα από τα παρακάτω προκαλεί το πρόβλημα.

 

 

 

Ελέγξτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

 

Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή, το ψυγείο σας ενδέχεται να χρειάζεται να λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας όπως καλοριφέρ, εστίες ή φούρνο. Αλλάξτε τη θέση της συσκευής, αν ισχύει κάτι τέτοιο. 

 

 

 

Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά και μην την κρατάτε ανοιχτή για μεγάλο διάστημα

 

Για να διατηρήσετε σταθερή την εσωτερική θερμοκρασία, μην ανοίγετε πολύ συχνά τις πόρτες της συσκευής και μην τις κρατάτε ανοιχτές για πολλή ώρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν το κλείσιμο των θυρών. 

 

 

 

Πρόσφατα εγκατεστημένη ή φορτωμένη συσκευή

 

Η συσκευή σας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, εάν την τοποθετήσατε ή εγκαταστήσατε πρόσφατα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

 

 

 

Αποφεύγετε την τοποθέτηση καυτών τροφίμων μέσα στη συσκευή

 

Το ψυγείο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιηθεί η εσωτερική του θερμοκρασία όταν είναι φορτωμένο με ζεστά τρόφιμα. Περιμένετε να κρυώσουν τα τρόφιμα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

 

 

 

Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά των πορτών για κενά, ρωγμές ή σχισίματα

 

Ο ψυχρός αέρας στο εσωτερικό της συσκευής σας πρέπει να απομονωθεί σωστά από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά των πορτών, για να διαπιστώσετε αν υπάρχουν κενά ανάμεσα σε αυτά και τον θάλαμο. Εάν εντοπίσετε κάποιο κενό, ρυθμίστε το στεγανοποιητικό της πόρτας, τραβώντας το απαλά από την πόρτα με τα δάχτυλά σας. 

 

Εάν οι πόρτες δεν σφραγίζουν σωστά, δοκιμάστε να καθαρίσετε το στεγανοποιητικό με ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι και ζεστό νερό. Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών καθαριστικών, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τα στεγανοποιητικά. Εάν ένα στεγανοποιητικό είναι χαλαρό ή ραγισμένο, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί πλήρως. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 

 

 

Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας

 

Ενδέχεται το ψυγείο να έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία από την απαιτούμενη. Η συνιστώμενη θερμοκρασία είναι περίπου 4 °C έως 5 °C για το ψυγείο και περίπου -18 °C για τον θάλαμο κατάψυξης. Ελέγξτε τη ρύθμιση και προσαρμόστε την, εάν χρειάζεται.

 

 

 

Ελέγξτε για σχηματισμό πάγου

 

Ελέγξτε τον θάλαμο κατάψυξης για σχηματισμό πάγου. Εάν τα εσωτερικά τοιχώματα έχουν ορατό πάγο, η συσκευή σας ενδέχεται να λειτουργεί εντατικά για να επιτύχει ή να διατηρήσει την ιδανική θερμοκρασία. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αποψύξετε χειροκίνητα τον θάλαμο κατάψυξης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόψυξη του καταψύκτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δυσκολεύεστε να βρείτε το εγχειρίδιό σας, πραγματοποιήστε λήψη εδώ χρησιμοποιώντας τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας. 

 

Οι ψυγειοκαταψύκτες Beko με τεχνολογίες No Frost 3 ζωνών ή διπλής ψύξης NeoFrost™ αποτρέπουν τον σχηματισμό πάγου, ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε απόψυξη χειροκίνητα. Να θυμάστε ότι η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο, όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματης απόψυξης.

 

 

 

Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ταχείας κατάψυξης

 

Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης στους ψυγειοκαταψύκτες Beko επιτρέπει την ταχεία κατάψυξη και την ταχύτερη παραγωγή πάγου. Είναι φυσιολογικό το ψυγείο σας να λειτουργεί για μεγαλύτερο διάστημα, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Εάν δεν την ακυρώσετε, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ακυρώνεται αυτόματα μετά από 8 ώρες ή όταν ο θάλαμος κατάψυξης φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;