Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

5 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το νέο σας ψυγείο Beko

Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το νέο σας ψυγείο Beko
Πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε το νέο σας ψυγείο Beko

 

 

Τι θα χρειαστείτε

 

Εργαλεία:

Κλειδί, κατσαβίδι, αλφάδι

 

Συνδέσεις:

Γειωμένη σύνδεση δικτύου (χωρίς πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης), παροχή νερού (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

 

Μέρη και εξαρτήματα:

Δίσκος αυγών, πλαστικές σφήνες

 

Βαθμός δυσκολίας:

Μοντέλα χωρίς υδραυλικό σύστημα: 1/5

Μοντέλα με υδραυλικό σύστημα: 4/5

 

Κατά προσέγγιση χρόνος:

15 λεπτά για μοντέλα χωρίς υδραυλικό σύστημα

45 λεπτά για μοντέλα με υδραυλικό σύστημα

 

 

 

Πριν ξεκινήσετε

 

Η εγκατάσταση μιας συσκευής μπορεί να είναι δύσκολη, ακόμα και επικίνδυνη. Γι' αυτό, πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις προειδοποιήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες.

 

 • Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική παροχή και η παροχή νερού είναι απενεργοποιημένες, πριν αρχίσετε να αφαιρείτε την παλιά σας συσκευή.
 • Βεβαιωθείτε ότι η παλιά/νέα συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα, όταν ξεκινάτε τη διαδικασία αφαίρεσης/εγκατάστασης.
 • Μην συνδέσετε τη νέα σας συσκευή στην πρίζα μέχρι να αφαιρέσετε όλα τα εξωτερικά υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά.
 • Τοποθετήστε το νέο σας ψυγείο σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες μετά την παράδοση, ώστε να «καθίσει» το λάδι του συμπιεστή μετά την παράδοση.
 • Τα αέρια και το λάδι στο εσωτερικό του συστήματος ψύξης είναι εύφλεκτα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα κυκλώματα ή τους σωλήνες δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν παρατηρήσετε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε αυτά, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακάλυπτες φλόγες ή πηγές θερμότητας και αερίστε τον χώρο. Στη συνέχεια, καλέστε έναν ειδικευμένο μηχανικό.
 • Κατά την παράδοση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά και ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα υπάρχουν και είναι σωστά.
 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από μια διαθέσιμη ασφάλεια και συμμορφώνεται με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο, και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μαγκώνει ή δεν κολλάει.
 • Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε το βύσμα με ένα που ταιριάζει στην πρίζα, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε ένα βύσμα με ασφάλεια 13 A.
 • Μην αγγίζετε ποτέ το βύσμα με βρεγμένα χέρια. Ποτέ μην αφαιρείτε ένα βύσμα τραβώντας το καλώδιο, πάντα να κρατάτε και να τραβάτε την κεφαλή του βύσματος.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με ατμό για τον καθαρισμό του ψυγείου σας. Αυτές μπορεί να λιώσουν πάγο μέσα στους θαλάμους του καταψύκτη, και ο ατμός μπορεί επίσης να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής δεν εμποδίζονται.

 

 

 

Αφαίρεση της παλιάς σας συσκευής

 

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού (εάν η παλιά σας συσκευή διαθέτει υδραυλικό σύστημα) είναι απενεργοποιημένη και ότι η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Εάν η συσκευή είναι ασφαλισμένη στα ντουλάπια, ξεβιδώστε τις βίδες συγκράτησης. Τραβήξτε τη συσκευή έξω από τη θέση της. Να θυμάστε ότι τα ψυγεία μπορεί να είναι βαριά, γι' αυτό να είστε προσεκτικοί όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε το ψυγείο σας. Για να διευκολύνετε την εξαγωγή της συσκευής, μπορείτε να τη γείρετε προς τα πίσω και να τοποθετήσετε ένα κομμάτι παλιού χαλιού κάτω από τα μπροστινά πέλματά της. Στη συνέχεια, μπορείτε να τραβήξετε το χαλί και τη συσκευή προς τα έξω μαζί με αυτό. Ωστόσο, τα περισσότερα ψυγεία διαθέτουν τροχούς στην πίσω βάση, επομένως, χρησιμοποιήστε τους αφού τραβήξετε τη συσκευή προς τα έξω, ώστε να μπορέσετε να το τοποθετήσετε ξανά σε αυτούς.

 

Τώρα θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο πίσω μέρος της συσκευής και να μπορείτε να αποσυνδέσετε τις ηλεκτρικές και τις υδραυλικές συνδέσεις (εάν υπάρχουν). Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κλειδί ή μια πένσα, για να χαλαρώσετε τη σύνδεση παροχής νερού. Τοποθετήστε ένα μπολ κάτω από τη βρύση παροχής νερού, για να συλλέξετε τυχόν διαρροές. Εάν υπάρχει πάγος στον θάλαμο του καταψύκτη, θα λιώσει τις επόμενες ώρες, επομένως, φροντίστε να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αδειάστε και τις δεξαμενές νερού ή τους διανομείς πάγου.

 

Ελέγξτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τον τρόπο απόρριψης παλιών οικιακών συσκευών. Το τοπικό συμβούλιο ή περιφέρεια μπορεί να παρέχει υπηρεσία συλλογής. Εάν πρόκειται να την αφαιρέσετε μόνοι σας, να θυμάστε ότι θα χρειαστείτε ένα άλλο άτομο για να σας βοηθήσει να σηκώσετε και να μετακινήσετε την παλιά σας συσκευή.

 

 

 

Προετοιμασία της νέας σας συσκευής για εγκατάσταση

 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να αποσυσκευάσετε τη νέα σας συσκευή προτού την βάλετε μέσα στο σπίτι ή την κουζίνα σας, καθώς οι ελιγμοί και το άνοιγμα της συσκευασίας μπορεί να είναι δύσκολο σε περιορισμένους χώρους. Θα δείτε μια σειρά μεγάλων συρραπτικών κατά μήκος της μίας άκρης της συσκευασίας, και είναι ευκολότερο να σχίσετε τη συσκευασία κατά μήκος αυτής της γραμμής. Αφαιρέστε τυχόν χαρτόνι και φελιζόλ. 

 

Στη συνέχεια, αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα, το αεροπλάστ και την ταινία από το εξωτερικό της συσκευής. Στο εσωτερικό, θα βρείτε τις πόρτες, τα συρτάρια και τα ράφια, που συγκρατούνται στη θέση τους με ταινία, επομένως αφαιρέστε και αυτά.

 

Σημείωση: Εάν η νέα σας συσκευή διαθέτει σύνδεση παροχής νερού, ανατρέξτε στον οδηγό μας για τον τρόπο εγκατάστασης των συνδέσεων νερού του ψυγείου σας Beko.

 

 

 

Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής

 

Θα βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης, τον δίσκο αυγών και τις πλαστικές σφήνες που θα τοποθετηθούν στο πίσω μέρος της συσκευής σε ένα από τα συρτάρια.

 

Σε ορισμένα μοντέλα, μπορείτε να προσαρτήσετε τις πλαστικές σφήνες στο πλαίσιο εξαερισμού στην πίσω βάση της συσκευής με το χέρι. Ωστόσο, σε ορισμένα μοντέλα, θα χρειαστεί να αφαιρέσετε τις βίδες με ένα κατσαβίδι και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις βίδες για να ασφαλίσετε τις σφήνες στη θέση τους. Οι σφήνες διασφαλίζουν ότι υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ του τοίχου και της συσκευής ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να τις τοποθετήσετε πριν μετακινήσετε τη νέα σας συσκευή στη θέση της.

 

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα και την ενεργοποιήσετε, περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες να «καθίσει» το αέριο και το υγρό συμπιεστή. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, είστε έτοιμοι να συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα και να την ενεργοποιήσετε στο δίκτυο.

 

Στη συνέχεια, γείρετε το ψυγείο προς τα πίσω και χρησιμοποιήστε τους τροχούς στην πίσω βάση για να τοποθετήσετε τη συσκευή. Προσέξτε να μην αποσυνδέσετε τις συνδέσεις νερού και να μην μπλέξετε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

 

Μετά την τοποθέτηση, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τα μπροστινά πέλματα της συσκευής ώστε να είναι επίπεδα. Το ψυγείο σας πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και να ισορροπεί στα πέλματά του, προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να κινήσετε τη συσκευή αριστερά-δεξιά ή μπρος-πίσω. Εάν ταλαντεύεται υπερβολικά, το δάπεδο ή τα πέλματα της συσκευής μπορεί να είναι ανομοιόμορφα.

 

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε την ισορροπία της συσκευής. Εάν δεν ισορροπεί, ρυθμίστε τα πέλματα, αναζητώντας κάτω από το ψυγείο και εντοπίζοντας τα δύο μπροστινά πέλματα. Περιστρέψτε τα πέλματα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα, μέχρι να εφάπτονται σταθερά με το δάπεδο.

 

Θα χρειαστεί να περιμένετε περίπου 6 ώρες για να μπορέσετε να τοποθετήσετε τρόφιμα στο νέο σας ψυγείο, καθώς απαιτείται αυτό το χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί η καθορισμένη θερμοκρασία.   

 

 

 

Είστε έτοιμοι. Μόλις εγκαταστήσατε το νέο σας ψυγείο Beko! Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή.

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;