Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας
Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στη λίστα επιθυμιών σας.
Μόλις αφαιρέσατε αυτό το προϊόν από τη λίστα επιθυμιών σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα στη λίστα επιθυμιών
Are you sure you want to clear your comparison?
Να συνεχίσει
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο προϊόντα από την ίδια κατηγορία.
Μόλις προσθέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Μόλις αφαιρέσατε ένα στοιχείο για σύγκριση! Συνέχισε!
Η λίστα σύγκρισης είναι πλήρης!
Προσθέσατε μόνο 1 προϊόν. Προσθέστε περισσότερα προϊόντα για σύγκριση

2 ελάχιστο ανάγνωση

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα πλυντήριο πιάτων που δεν λαμβάνει νερό;

Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα πλυντήριο πιάτων που δεν λαμβάνει νερό;
Πώς μπορώ να επισκευάσω ένα πλυντήριο πιάτων που δεν λαμβάνει νερό;

 

 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε παροχή νερού που λειτουργεί. Εάν το πλυντήριο πιάτων σας εξακολουθεί να μην λαμβάνει νερό, ελέγξτε εάν ένα από τα παρακάτω θα επιλύσει το πρόβλημα. 

 

 

 

Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά

 

Εάν η συσκευή σας δεν μπορεί να αποστραγγιστεί, δεν θα λαμβάνει νερό. Ελέγξτε τη θέση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης που είναι συνδεδεμένος στο πλυντήριο πιάτων σας. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στην έξοδο αποχέτευσης σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm και σε απόσταση έως 100 cm από το έδαφος.

 

 

 

Ελέγξτε εάν οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής ή αποστράγγισης είναι λυγισμένοι ή φραγμένοι

 

Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής και αποστράγγισης δεν πρέπει να είναι λυγισμένοι ή φραγμένοι. Ελέγξτε τους και αποφράξτε ή ισιώστε τους, εάν είναι απαραίτητο. Αντικαταστήστε εύκαμπτους σωλήνες που παρουσιάζουν διαρροή, διάτρηση ή σκουριά.

 

 

 

Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι βρώμικο ή φραγμένο 

 

Το πλυντήριο πιάτων σας διαθέτει φίλτρο αποστράγγισης, το οποίο χρειάζεται καθάρισμα. Αφαιρέστε το φίλτρο αποστράγγισης του πλυντηρίου πιάτων σας και ελέγξτε μήπως έχουν συσσωρευτεί υπολείμματα τροφίμων.

 

Τραβήξτε την κάτω σχάρα έξω από το πλυντήριο πιάτων, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φίλτρο αποστράγγισης. Αφαιρέστε το φίλτρο από το κάτω μέρος της συσκευής και πλύντε το με νερό βρύσης. Επαναλαμβάνετε αυτήν τη διαδικασία τακτικά για τη σωστή αποστράγγιση του νερού και την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

 

Πολλά πλυντήρια πιάτων Beko διαθέτουν τη λειτουργία φίλτρου EverClean™. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί ένα ειδικό σύστημα ψεκαστήρων, που καθαρίζει το φίλτρο αποστράγγισης από το εσωτερικό. Χάρη στο φίλτρο EverClean™, το πλυντήριο πιάτων Beko χρειάζεται τέσσερις φορές λιγότερο καθαρισμό του φίλτρου.

 

 

Ελέγξτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά

 

Εάν το πλυντήριο πιάτων εντοπίσει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, δεν θα ξεκινήσει. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι καλά κλειστή και ότι ακούτε έναν ήχο κλειδώματος. Διαφορετικά, ελέγξτε την πόρτα για να δείτε αν έχει σπάσει ή ραγίσει. Εάν το μάνδαλο δεν λειτουργεί, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 

 

Εξετάστε τα τεχνικά προβλήματα

 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το θερμαντικό στοιχείο ή τον θερμοστάτη του πλυντηρίου πιάτων. Εάν υποπτεύεστε ότι ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

 

 

Θέλετε να μιλήσετε με κάποιον;