Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

Personvernserklæring Beko Norge

Hvem vi er 

Når vi refererer til «Beko», «vi» eller «oss», refererer vi til Beko NO og dets tilknyttede selskaper som er involvert i behandlingen av personopplysninger om deg. Vi er også medlem av Arçelik Group. Mer informasjon om Arçelik Group finner du på nettstedet til Arçelik her.

Dersom du har spørsmål om behandlingsoperasjonene til vårt morselskap, Arçelik A.S., kan du se deres retningslinjer for personvern her.

 

 

Slik kontakter du oss 

Dersom du har spørsmål om hvordan vi bruker personopplysninger om deg, eller om denne personvernerklæringen generelt, kan du kontakte oss ved å bruke dette skjemaet.

 

 

Når samler vi inn personopplysninger om deg? 

 • Når du oppretter en konto hos oss.
 • Når du blir med i konkurranser eller markedsføring.
 • Når du velger å delta i spørreundersøkelser vi sender til deg.
 • Når du kontakter oss med spørsmål eller klager.
 • Når du besøker våre nettsteder og bruker kontoen din til å kjøpe produkter og tjenester. Når du besøker våre nettsteder, henter vi også inn informasjon automatisk gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi. Du kan administrere disse når du besøker våre nettsteder. Se vår Erklæring om informasjonskapsler for videre informasjon.
 • Når du kontakter oss for ettersalgstjenester, som servicehjelp eller produkterstatninger.
 • Når du kjøper et reparasjons- og vedlikeholdsabonnement eller utvidet garanti, vil vi samle inn personopplysninger om deg og sende dem videre til våre forretningspartnere for å administrere ditt abonnement.
 • Når du samhandler med oss på sosiale medier, for eksempel når du sender inn en kommentar eller spørsmål på en av våre sosiale medier-sider.
 • Når du har gitt tillatelse til noen andre som har informasjon om deg, til å dele informasjonen med oss. For eksempel dersom du kjøper våre produkter via en tredjepartsforhandler, eller dersom du har samtykket til annonser fra tredjeparter eller analyseinformasjonskapsler.
 • Når du fyller ut skjemaer, for eksempel når du registrerer ditt apparat hos oss for å aktivere produktgarantien.
 • Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data, som statistiske eller demografiske data, for forskjellige formål. «Aggregerte data» refererer til informasjon som kan være avledet fra personopplysninger om deg, men som verken direkte eller indirekte vil avsløre identiteten din, for eksempel. aggregerte data i forbindelse med alle besøkende på våre nettsteder.
 • Dersom du gir oss personopplysninger fra tredjeparter (som situasjonen hvor du klager i forbindelse med produktet til et familiemedlem), må du forsikre deg om at du gir beskjed til den relevante tredjeparten før du deler deres personopplysninger med oss ved å vise dem denne personvernerklæringen, der vi forklarer at personopplysningene deres vil behandles i samsvar med denne personvernerklæringen, og at vi innhenter deres samtykke der det er relevant.

 

 

Hvilke typer personopplysninger samler vi inn? 

Når vi snakker om «personopplysninger» i denne personvernerklæringen, mener vi informasjon som kan brukes alene eller i kombinasjon med annen informasjon til å identifisere deg.

 

Typene informasjon vi samler inn, fremgår nedenfor:

 • Dersom du kjøper et produkt fra oss eller har en nettkonto hos oss, kan det hende at vi samler inn følgende informasjon: ditt navn, kjønn, fakturerings-/leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn, betalingsinformasjon (inkludert kortinformasjon).
 • Informasjon om dine markedsføringspreferanser, inkludert om du samtykker til at vi deler opplysninger om deg med tredjepartspartnere.
 • Informasjon om dine samhandlinger med oss når du kontakter oss via våre telefonsentre, på nett, eller lignende.
 • For eksempel når du ringer våre telefonsentre, kan vi samle inn markedsføringsinformasjon (som informasjon om dine vaner / preferanser / atferd, og annen informasjon notert ned fra våre samtaler med deg), informasjon om klager eller kommentarer du kommer med, informasjon om kjøp du har gjort, og om produkter som krever vedlikehold (inkludert produktkode, defekter funnet, reparasjoner, forhandler og kostnad for utvidede garantier), og informasjon om dine personlige forhold som er relevante for vår tjenesteleveranse. Dersom du ringer for å anmode om en produkterstatning, kan det hende at vi behandler din betalingsinformasjon. Husk at anrop til våre telefonsentre kan bli tatt opp for kvalitetskontrollsformål.
 • Informasjon om din kjøpshistorikk, inkludert modell og serienummeret til kjøpte produkter, forhandlere (hvor du ikke kjøpte et produkt direkte fra oss) og datoen for kjøpet. Vi vil også samle inn kontaktinformasjon referert til overfor, hvor du registrerte ditt produkt for vår garanti.
 • Betalingskortinformasjon.
 • Informasjon om dine samhandlinger med oss via våre sosiale medier-sider. For eksempel når du spør om våre produkter eller sender inn andre kommentarer på vår Facebook-vegg, kan det hende at vi samler inn den kommentaren og eventuelle personopplysninger i den kommentaren (med andre ord ditt brukernavn på det sosiale mediet og annen profilinformasjon knyttet til den kommentaren).
 • Kopier av dokumenter du gir til oss for å bevise alderen eller identiteten din der loven krever det. For eksempel dersom du sender oss en forespørsel i forbindelse med dine personopplysninger, kan det hende at vi trenger ytterligere informasjon for å kunne bekrefte din identitet. Derfor vil vi behandle personopplysninger om deg som er omfattet i identitetsdokumentene du velger å gi til oss.
 • Informasjon vi samler inn via informasjonskapsler og lignende teknologi. Informasjon vi samler inn automatisk, inkludert typen nettleser eller mobilenhet, ditt operativsystem, din IP-adresse, URL-en til målsiden og henvisningsnettstedet, tiden og datoen for ditt besøk på nettstedene, og søkebegrepene du brukte for å nå nettstedene. Se vår Erklæring om informasjonskapsler for mer informasjon.
 • Det kan oppstå forhold der vi må behandle mer sensitiv informasjon om deg, som er kjent som «spesielle kategorier av personopplysninger». For eksempel kan vi samle inn visse opplysninger om din helse (for eksempel syns- eller hørselshemming) når vi bestiller produktreparasjoner for deg, dersom du vurderer at våre teknikere kan trenge denne informasjonen når de besøker deg for å utføre reparasjonene.
 •  

Hvilket rettslig grunnlag støtter vi oss på når vi behandler personopplysninger om deg?

I henhold til personvernloven finnes det flere forskjellige grunner til at vi kan samle inn og behandle personopplysninger om deg. Disse inkluderer:

 

Samtykke. Dette er tilfeller der du har gitt oss samtykke til å samle inn og behandle opplysninger om deg for et spesifikt formål. For eksempel når du krysser av i en boks for å abonnere på nyhetsbrevet vårt på e-post.

 

Oppfylle kontraktsforpliktelser. Under visse forhold kan vi trenge personopplysninger om deg for å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser. For eksempel dersom du kjøper et apparat gjennom våre nettsteder, vil vi samle inn din adresseinformasjon for å kunne sende produktet til deg.

 

Oppfylle en lovbestemt forpliktelse. Dersom loven krever det av oss, kan det hende at vi må samle inn og behandle personopplysninger om deg. For eksempel for å kunne gi deg garantien for et produkt du har kjøpt.

 

Legitime interesser. Det kan hende at vi behandler personopplysninger om deg der det er nødvendig av hensyn til våre legitime interesser som selskap, der dette ikke tilsidesetter dine personverninteresser og grunnleggende rettigheter. For eksempel vi vil bruke opplysninger om deg når du kontakter oss, for å kunne besvare dine spørsmål, produktrelaterte forespørsler (inkludert produktreparasjoner/-erstatninger eller refusjonsforespørsler) og klager.

 

 

Hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger om deg 

Denne delen forteller deg hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger om deg, og forklarer det lovmessige grunnlaget vi er avhengig av i hvert tilfelle. Husk at dersom du velger å ikke dele personopplysninger om deg med oss, kan det hende at vi ikke kan gi deg tjenestene eller produktene du har etterspurt.

 

Der det er relevant, behandler vi personopplysninger om deg for følgende formål på grunnlag av våre kontraktsforpliktelser overfor deg:

 • For å opprette og administrere din nettkonto hos oss.
 • For å behandle bestillinger du gjør via våre nettsteder, på telefon eller via tredjepartsforhandlere. Merk at det kan hende at opplysninger om deg kan bli gitt til et annet selskap for å kunne levere produktet eller tjenesten du har bestilt.
 • For å levere ettersalgstjenester, inkludert bestilling og utførelse av produktreparasjoner eller -tilbakeleveringer, behandle tilbakebetalinger, sende reservedeler og tilbehør, og gi garanti for produktene du har kjøpt.
 • For å administrere noen av konkurransene eller kampanjene du har blitt med i, som har blitt markedsført av oss og/eller våre forretningspartnere.

Der det er relevant, behandler vi behandler vi personopplysninger om deg for følgende formål på grunnlag av ditt samtykke.

 • Med ditt samtykke vil vi bruke personopplysninger om deg til å holde deg informert om våre produkter og tjenester via e-post eller telefon. Du kan når som helst trekke deg fra å motta markedsføring fra oss via enhver av disse kanalene.
 • Med ditt samtykke til å dele personopplysninger om deg med våre tilknyttede tredjepartsselskaper og -partnere som du har valgt å motta markedsføringskommunikasjon fra.
 • Med ditt tydelige samtykke til å behandle spesielle kategorier av personopplysninger om deg med tanke på bestilling av teknikerbesøk og utførelse av produktreparasjoner.

Merk: Dersom du har gitt oss ditt samtykke, kan du senere trekke det tilbake når som helst ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen gitt i «Slik kontakter du oss». Dette vil ikke påvirke vår evne til å være avhengig av ditt samtykke for noen behandling som fant sted på dette grunnlaget før du trakk tilbake ditt samtykke.

 

Der det er relevant, behandler vi personopplysninger om deg for følgende formål for å kunne oppfylle våre lovmessige forpliktelser.

 • For å sende deg tjenesterelatert kommunikasjon som er påkrevd av loven, eller nødvendig for å kunne informere deg om oppdateringer av tjenestene vi leverer til deg. For eksempel lovbestemt nødvendig informasjon i forbindelse med dine bestillinger, varsler om tilbakekalling av produkter eller oppdateringer av vår personvernerklæring eller våre vilkår.
 • For å gi deg garantien for et produkt du har kjøpt.
 • For å gi deg en reparasjon, tilbakebetaling eller erstatning for produktet du har kjøpt, på grunn av mangel på samsvar eller skjulte defekter.
 • For å verifisere din alder eller identitet der loven krever det av oss.

Der det er relevant, behandler vi personopplysninger om deg for følgende formål på grunnlag av våre legitime interesser.

 • For å behandle betalinger og forhindre falske transaksjoner.
 • For å besvare dine spørsmål, produktrelaterte forespørsler (inkludert produktreparasjoner/-erstatninger eller forespørsler om tilbakebetalinger) og klager.

 

Merk at vi kan beholde en historikk av din korrespondanse med oss, slik at vi kan bruke den i eventuell fremtidig kommunikasjon og vise hvordan vi kommuniserte med deg gjennom prosessen. Det kan hende at vi bruker denne informasjonen til å forbedre vår markedsføringsstrategi, for eksempel ved å notere detaljer om kundevaner, preferanser og atferd i forbindelse med bestemte produkter og tjenester.

 • For å sende deg forespørsler om tilbakemelding og spørreundersøkelser og utføre markedsundersøkelser, slik at vi kan forbedre våre tjenester og vurdere kundetilfredshet.
 • For å opprette en profil om deg ved å bruke informasjonen vi har samlet inn om deg (som beskrevet i «Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?») for å hjelpe til med å tilpasse våre produkter og tjenester, og vår markedsføringskommunikasjon til deg.
 • For å levere relevant innhold til deg på våre nettsteder og for å måle og forstå effektiviteten til innholdet vi leverer til deg.
 • For å administrere og beskytte våre nettsteder (inkludert feilsøking, informasjonsanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og datalagring).
 • For å bruke informasjonsanalyser til å forbedre våre nettsteder, innhold, markedsføring og brukeropplevelse.
 • For å beskytte vår virksomhet og din konto mot svindel og andre ulovlige aktiviteter.
 • For å beskytte eller håndheve våre rettigheter, for eksempel beskytte vårt selskap i tilfelle det oppstår rettstvister.

Hvem deler vi personopplysninger om deg med? 

Noen ganger deler vi personopplysninger om deg med tredjeparter. Typene tredjeparter som vi deler personopplysninger med, er beskrevet nedenfor:

 

Andre selskaper i Arçelik-gruppen

Det kan hende vi deler personopplysninger om deg med andre selskaper som tilhører Arçelik Group, inkludert vårt morselskap Arçelik A.S. i Tyrkia, som kan bruke personopplysninger om deg for formål og på en måte som er i samsvar med informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Især vil Arçelik A.S. behandle noen personopplysninger om deg for analyse- og rapporteringsformål på et globalt nivå ut fra vår legitime interesse av å utvikle Arçelik Groups virksomhet og å følge lokale regler og forskrifter. Arçelik A.S. kan videreformidle personopplysninger om deg til tredjeparter (som tjenesteleverandører, agenter og offentlige myndigheter og institusjoner) der det er nødvendig for at Arçelik A.S. skal kunne utføre sine forretningsaktiviteter på lovlig vis i samsvar med formålene beskrevet ovenfor, og som påkrevd og tillatt av gjeldende lov.

 

 

Tjenesteleverandører

Det kan hende at vi videreformidler personopplysninger om deg til selskaper som leverer tjenester til oss og andre medlemmer av Arçelik Group. Eksempler på typer tjenesteleverandører vi samarbeider med, er blant annet:

 • IT-selskaper som drifter nettstedene på våre vegne
 • Fraktselskaper, for eksempel budfirmaer, som leverer våre produkter til deg,
 • Direktemarkedsføringsselskaper som hjelper oss med å behandle vår elektroniske kommunikasjon med deg
 • Kundeserviceselskaper som driver og administrerer våre telefonsentre
 • Leverandører av betalingstjenester som administrerer våre nettbetalinger der du kjøper produkter via nettstedene våre, og
 • Vårt nettverk av teknikere som sørger for reparasjonstjenester for produkter og tjenester du har kjøpt av oss

Våre tjenesteleverandørerer skal ha taushetsplikt for personopplysninger om deg og har ikke tillatelse til å bruke dem til andre formål enn å utføre tjenestene de utfører for oss.

 

 

Tredjeparter der det kreves etter loven

Det kan hende at vi videreformidler personopplysninger om deg til en tredjepart dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle en lovbestemt forpliktelse eller beslutning fra en rettslig myndighet, en offentlig myndighet eller et regjeringsorgan, eller dersom videreformidling er nødvendig av hensyn til nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre viktige saker av offentlig interesse.

 

 

Forretningspartnere

Det kan hende vi deler personopplysninger om deg med våre forretningspartnere for deres egne formål dersom det er nødvendig for å kunne tilby deg produkter og tjenester.

Det kan hende at vi gir videre personopplysninger om deg til tredjeparter for deres markedsføringsformål, men kun der du ga ditt samtykke til det den gangen du oppga personopplysninger om deg.

 

 

Profesjonelle rådgivere

Det kan hende vi videreformidler personopplysninger om deg til profesjonelle rådgivere, som advokater, revisorer og forsikringsgivere, der det er nødvendig i løpet av den tiden de leverer profesjonelle tjenester til oss.

 

 

Tredjeparter i forbindelse med et salg av en virksomhet

Dersom vi gjennomfører et salg eller en overdragelse av aktiva eller på en annen måte er involvert i en sammenslåing eller overdragelse av virksomhet/aktiva, kan det hende at vi overfører personopplysninger om deg til en eller flere tredjeparter som del av transaksjonen. Dersom det skjer en endring i vår virksomhet, kan det hende at de nye eierne bruker personopplysninger om deg på samme måte som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

 

Andre tredjeparter med ditt samtykke

Det kan også hende at vi deler personopplysninger om deg med andre tredjeparter når du samtykker til slik deling.

 

 

Internasjonale overføringer av personopplysninger om deg 

Når vi deler personopplysninger om deg med våre tilknyttede selskaper eller andre selskaper som vi har avtale med (som beskrevet i «Hvem deler vi personopplysninger om deg med?»), kan disse selskapene være plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), Storbritannia eller ditt bostedsland, eventuelt i land med andre personvernlover enn lovene i ditt bostedsland. Især kan personopplysninger om deg overføres til våre konsernselskaper i Tyrkia, blant annet Arçelik A.S.

Dersom vi overfører personopplysninger om deg utenfor EØS, Storbritannia eller ditt bostedsland, vil vi ta skritt for å sørge for at opplysninger om deg vil få det samme nivået av beskyttelse som hvis de ble behandlet innenfor EØS, Storbritannia eller ditt bostedsland. For eksempel kan det hende at vi inkluderer standardkontraktsvilkår vedtatt av Europakommisjonen i våre kontrakter med tredjeparter eller våre konsernselskaper for å sørge for at det finnes vern på plass for å beskytte dine personopplysninger. Ta kontakt med oss ved å bruke informasjonen i «Slik kontakter du oss» for mer informasjon om de spesifikke skrittene vi har tatt.

 

Merk at Arçelik A.S. kan videre overføre personopplysninger om deg til tredjeparter som finnes i land som ikke ivaretar et tilfredsstillende nivå av personvern. Slike overføringer vil bli utført i samsvar med gjeldende lover, og der det er relevant,  kontraktsmessige krav fastsatt i standardkontraktsvilkår.

 

 

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger? 

Vi vil kun beholde dine personopplysninger så lenge som rimelig nødvendig for formålene som fremgår av denne personvernerklæringen og i samsvar med gjeldende lover. Dette kan blant annet innebære å oppfylle lov-, regnskaps- eller rapporteringskrav.

 

 

Hvordan oppbevarer vi dine personopplysninger sikkert? 

Vi vil foreta rimelige tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk og endring. Blant annet sørger vi for sikkerheten til dine personopplysninger ved hjelp av kryptering, passordbeskyttelse og ved å begrense tilgangen til dem.

Dessverre er ikke overføring av informasjon via Internett fullstendig sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger som foreskrevet ved lov, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysninger om deg som har blitt overført til oss ved bruk av usikre midler. Slik overføring er på egen risiko.

 

Du bør også fortsette å treffe tiltak for å holde dine personopplysninger sikre, for eksempel unngå å bruke tydelige eller forutsigbare bruker-ID-er eller passord, bytte passord med jevne mellomrom, forsikre deg om at du ikke har meddelt dine passord til noen andre, og at du ikke har gitt samtykke til at en tredjepart får tilgang til din brukerkonto og dine personopplysninger.

 

 

Hva er dine rettigheter når det gjelder dine personopplysninger? 

Du har følgende rettigheter med med hensyn til personopplysninger om deg som vi behandler, og som er underlagt vilkårene som er fastsatt i gjeldende lover:

 • rett til å be om tilgang til personopplysninger om deg (vanligvis kalt en «innsynsanmodning») og til bestemte tilleggsopplysninger om vår behandling av dine personopplysninger som er dekket av denne personvernerklæringen
 • rett til å be om retting av unøyaktige eller ufullstendig personopplysninger
 • rett til å be om sletting av dine personopplysninger eller begrensning av behandling av dine personopplysninger
 • rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger
 • rett til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt
 • rett til under visse omstendigheter å kreve informasjonsoverførbarhet
 • rett til å inngi klage til vedkommende tilsynsmyndighet for personvern, og
 • rett til å bestride isse automatiske beslutninger vi gjør om deg som har juridiske eller lignende vesentlige konsekvenser Vi foretar vanligvis ikke slike automatiske beslutninger, men dersom vi gjør det, vil vi gjøre det klart der slike beslutninger blir gjort.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen oppført i «Slik kontakter du oss».

 

 

Tredjepartsnettsteder og -innhold 

Tredjepartsnettsteder du besøker etter å ha klikket på en kobling på nettstedene, kan ha mindre strenge retningslinjer for personvern. Vi har ikke kontroll over disse retningslinjene, og vi oppfordrer deg til å lese deres personvernerklæring før du gir fra deg personopplysninger til slike nettsteder.

 

 

Informasjonskapsler 

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi på våre nettsteder. En informasjonskapsel er en liten fil som blir lastet ned på din enhet når du åpner en nettside på nettstedene. Informasjonskapselen inneholder informasjon om deg og ditt besøk på våre nettsteder. Informasjonskapsler brukes i stor grad til å få nettsteder til å fungere, til å skille mellom unike brukere og til å få innsikt i hvordan brukere samhandler med nettstedene. Se vår Erklæring om informasjonskapsler [A14] for mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi.

 

 

Administrer dine informasjonskapsler 

Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din, slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Du kan lære mer om hvordan du blokkerer informasjonskapsler, ved å besøke http://www.allaboutcookies.org/. Merk at dersom du blokkerer informasjonskapsler fullstendig, kan det hende at mange nettsteder ikke fungerer ordentlig, og at noen funksjoner på våre nettsteder ikke vil fungere i det hele tatt.

 

Du godtar cookiene ved å klikke på “Fortsett”, og avviser dem ved å klikke på “X” i cookie-banneret på nettstedet. Velger du å avvise cookiene våre vil ikke nettstedet fungere optimalt. Hvis du først har godtatt cookies via cookie-banneret, og deretter ombestemmer deg, kan du endre cookie-innstillinger i nettleseren din. Se her for mer informasjon om hvordan du gjør dette: http://www.allaboutcookies.org.

 

Liste over informasjonskapsler finner du her

 

 

Tilsynsmyndigheter

Tilsynsmyndigheter er uavhengige, offentlige myndigheter fører tilsyn gjennom etterforskningsmyndighet og korrigerende myndighet og ved anvendelse av personvernloven. De gir ekspertråd om spørsmål knyttet til personvern og behandler klager som er inngitt mot overtredelser av gjeldende personvernlovgivning.

 

Stort sett er hovedkontaktpunktet for spørsmål om personvern tilsynsmyndighetene i landet der vedkommende selskap/organisasjon er basert. Men dersom selskapet/organisasjonen behandler informasjon i forskjellige land eller er en del av et konsern som er etablert i forskjellige land, kan hovedkontaktpunktet være en tilsynsmyndighet i et annet land.

 

For land i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) finner du din nasjonale tilsynsmyndighet ved å klikke her

 

 

Endringer i denne personvernerklæringen 

Det kan hende at vi endrer og oppdaterer denne personvernerklæringen fra tid til annen. Enhver endring i vår personvernerklæring vil bli lagt ut på denne siden. Vi vil varsle deg om vesentlige endringer eller tillegg i denne personvernerklæringen og vil gi deg en kopi av den endrede personvernerklæringen ved å bruke e-postadressen som du har gitt oss, eller ved annen passende metode som sørger for at du vil bli varslet om enhver endring i denne personvernerklæringen.

 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert den 08.09.2021