Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du vil tømme sammenligningslisten?
Fortsett og tøm
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

Personvernserklæring Beko

Velkommen til Beko. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler dine personopplysninger, både online når du bruker beko.no og offline.

Vi anbefaler at du leser denne personvernerklæringen i sin helhet for å sikre at du er fullt informert. Hvis du imidlertid bare ønsker tilgang til en bestemt del av denne erklæringen, kan du klikke på overskriften nedenfor for å få tilgang til informasjonen om det aktuelle emnet.

 

Vær oppmerksom på at våre produkter og tjenester er rettet mot personer over 16 år. 

Når vi refererer til "Beko", "vi" eller "oss", refererer vi til Beko Nordic og dets tilknyttede selskaper som er involvert i behandlingen av dine

personopplysninger.Vi er også medlem av Arçelik. Mer informasjon finner du på nettsted her.Hvis du har spørsmål om hvordan morselskapet vårt, Arçelik

A.S., behandler personopplysninger, kan du lese deres personvernerklæring her:
https://www.arcelikglobal.com/en/company/data-privacy-policy/.

Vil du lære mer om våre behandlingsoperasjoner og vår forpliktelse til denne Personvernpolicyen, kan du kontakte oss ved å fylle ut dette skjema: contact form.

Når du oppretter en konto hos oss.

Når du deltar i konkurranser eller kampanjer.

Når du velger å delta i undersøkelser vi sender til deg.

Når du kontakter oss med spørsmål eller klager.

Når du besøker nettstedene våre og bruker kontoen din til å kjøpe produkter og tjenester. Når du besøker nettstedene våre, samler vi også inn informasjon automatisk ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier. Du kan administrere disse når du besøker nettstedene våre. Se vår informasjonskapselerklæring for mer informasjon

Når du kontakter oss for ettersalgstjenester, for eksempel serviceinngrep eller utskifting av produkter.

Når du kjøper en reparasjons- og vedlikeholdsavtale eller utvidet garanti, samler vi inn personopplysninger for å gi dem videre til våre forretningspartnere for å administrere avtalen.

Når du kommuniserer med oss på sosiale medier - f.eks. når du sender inn en kommentar eller et spørsmål på en av våre sider på sosiale medier.

Når du har gitt noen andre tillatelse til å dele informasjonen de har om deg med oss. For eksempel hvis du kjøper produktene våre via tredjepartsforhandlere, eller hvis du har samtykket til tredjepartsannonsering eller analysecookies.

Når du fyller ut skjemaer, for eksempel når du registrerer apparatet ditt hos oss for å aktivere produktgarantien.

Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data som statistiske eller demografiske data til ulike formål. Med "aggregerte data" menes informasjon som kan utledes fra personopplysningene dine, men som ikke direkte eller indirekte avslører identiteten din, f.eks. aggregerte data om alle besøkende på nettstedet vårt.

Hvis du gir oss personopplysninger om tredjeparter (f.eks. når du sender inn en klage på produktet til et familiemedlem), må du sørge for å varsle den aktuelle tredjeparten før du deler personopplysningene deres med oss ved å vise dem denne personvernerklæringen, forklare at personopplysningene deres vil bli behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen og innhente deres samtykke, der det er hensiktsmessig.

“Personopplysning” innebærer enhver informasjon som kan brukes, alene eller i kombinasjon med annen informasjon, for å identifisere deg. Vi kan samle inn

Personopplysninger relatert til deg som følger:

Hvis du kjøper et produkt fra oss eller har en nettkonto hos oss, kan vi samle inn følgende opplysninger: navn, kjønn, faktura-/leveringsadresse,

telefonnummer, e-postadresse, brukernavn, betalingsinformasjon (inkludert kortopplysninger). Informasjon om dine markedsføringspreferanser, inkludert om

du godtar at vi deler opplysningene dine med tredjepartspartnere.

Opplysninger om din interaksjon med oss når du kontakter oss via våre kundesentre, på nettet eller på annen måte. Når du ringer til kundesentrene våre, kan

vi for eksempel samle inn markedsføringsinformasjon (for eksempel informasjon om dine vaner/preferanser/atferd og annen informasjon som vi har notert

fra samtalene våre med deg), opplysninger om eventuelle klager eller kommentarer du har kommet med, opplysninger om kjøp du har gjort og eventuelle

produkter som krever service (inkludert produktkode, feil som er funnet, reparasjoner, forhandler og kostnader for utvidede garantier), og informasjon om

dine personlige forhold som er relevante for våre tjenester. Hvis du ringer for å be om erstatning av et produkt, kan vi også behandle betalingsinformasjonen

din. Vi gjør oppmerksom på at samtaler til våre kundesentre kan bli tatt opp i forbindelse med kvalitetskontroll.

Detaljer om kjøpshistorikken din, inkludert modell og serienummer på kjøpte produkter, forhandlere (hvis du ikke har kjøpt et produkt direkte fra oss) og

kjøpsdato. Vi vil også samle inn kontaktopplysningene nevnt ovenfor når du registrerer produktet ditt for vår garanti. Informasjon om betalingskort.

Opplysninger om din interaksjon med oss via våre sider på sosiale medier. Hvis du for eksempel spør om produktene våre eller sender inn andre kommentarer

på Facebook-veggen vår, kan vi samle inn kommentaren og eventuelle personopplysninger i kommentaren (f.eks. brukernavnet ditt på sosiale medier og

eventuelle andre profildata knyttet til kommentaren).

Kopier av dokumenter du gir oss for å bevise din alder eller identitet der loven krever dette. Hvis du for eksempel sender oss en forespørsel knyttet til

personopplysningene dine, kan vi trenge ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din. Vi vil derfor behandle personopplysningene i de

identitetsdokumentene du velger å gi oss. Informasjon vi samler inn gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier. Data som vi samler inn automatisk,

omfatter type nettleser eller mobilenhet, operativsystem, IP-adresse, URL-adressen til landingssiden og det henvisende nettstedet, tidspunkt og dato for

besøket ditt på nettstedene og søkeordene du brukte for å komme til nettstedene. Du finner mer informasjon i vår informasjonskapselerklæring.

Det kan være tilfeller der vi må behandle mer sensitive opplysninger om deg, såkalte "særlige kategorier av personopplysninger". Vi kan for eksempel samle

inn visse opplysninger om helsen din (f.eks. nedsatt syn eller hørsel) når vi bestiller produktreparasjoner for deg, hvis du mener at våre teknikere kan trenge

denne informasjonen når de besøker deg for å utføre reparasjonen.

Det finnes flere ulike grunner til at vi kan samle inn og behandle personopplysningene dine i henhold til personvernlovgivningen. Disse inkluderer:

Samtykke. Dette er når du har gitt oss ditt samtykke til å samle inn og behandle opplysningene dine for et spesifikt formål. For eksempel når du krysser av i en

boks for å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Oppfyllelse av kontraktsforpliktelser. I noen tilfeller trenger vi personopplysningene dine for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser. Hvis du for eksempel kjøper

et apparat via nettstedene våre, samler vi inn adresseopplysningene dine for å kunne sende deg produktet.

For å overholde en juridisk forpliktelse. Hvis loven krever det, kan vi være nødt til å samle inn og behandle personopplysningene dine. For eksempel for å gi

deg en garanti for et produkt du har kjøpt.

Berettigede interesser. Vi kan behandle personopplysningene dine når det er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser som selskap, dersom dette

ikke overstyrer dine personverninteresser og grunnleggende rettigheter. Vi vil for eksempel bruke opplysningene dine når du kontakter oss for å svare på

spørsmål, produktrelaterte forespørsler (inkludert reparasjoner/utskiftninger av produkter eller forespørsler om refusjon) og klager.

I den grad det er tillatt i lovgivningen, bruker vi Personopplysningene dine til følgende formål og basert på følgende rettslige grunnlag:

Nødvendighet på grunnlag av avtale: Vi kan behandle Personopplysningene dine når det er nødvendig for å inngå en avtale med deg for levering av

produktene eller tjenestene våre eller for å oppfylle forpliktelsene våre i henhold til avtalen. For eksempel kan det være nødvendig at vi behandler

Personopplysningene dine for å: levere produktene og tjenestene som du har bedt om på Nettstedene, telefon eller via tredjepartsforhandlere, herunder ved

å gjennomføre bestillinger, ta betalinger, levere kataloger, bestille returer og kreditt, reparere produkter, sende reservedeler og tilbehør, og gi deg garanti for

et produkt du har kjøpt; administrere og opprettholde forholdet vårt med deg, herunder svare på en forespørsel, spørsmål eller kommentar fra deg og tilby

annen kundestøtte til deg, og tillate deg å delta i en konkurranse, kampanje eller et arrangement som promoteres av oss og /eller samarbeidspartnere våre.

Dersom du ikke gir oss visse Personopplysninger for behandlingene som beskrevet ovenfor, kan det hende av vi ikke kan levere de forespurte tjenestene eller

produktene.

Rettslig forpliktelse: Vi kan være lovpålagt å samle inn og behandle bestemte Personopplysninger om deg. For eksempel kan det hende at vi behandler

Personopplysningene dine til å: gi deg garanti for produktet du har kjøpt. Dersom du ikke gir oss visse personopplysninger for behandlingene som beskrives

ovenfor, vil vi ikke kunne levere de forespurte tjenestene eller produktene.

Våre berettigede interesser: Vi kan behandle Personopplysningene dine når det er nødvendig basert på de berettigede interessene vi har som en bedrift,

herunder å administrere, promotere og forbedre virksomheten vår og håndtere vår risiko. For eksempel kan vi behandle Personopplysningene dine for å:

gjennomføre analyser og markedsundersøkelser for å gjøre det mulig for oss til å forbedre Nettstedene og produktene og tjenestene våre og Arcelik, f.eks. ved

å ta kontakt med deg for å få tilbakemelding om kvaliteten på vår reparasjonstjeneste; formidle viktige beskjeder til deg, blant annet informasjon om

endringer i Nettstedene og tjenesteoppdateringer; informere deg om våre nye produkter, tjenester og spesialtilbud som vi tror du vil oppleve som nyttig ved å

sende markedsføringsmeldinger, herunder nyhetsbrev, via e-post, SMS, telefon og/eller andre lignende elektroniske kommunikasjonsmidler, med mindre ditt

samtykke er påkrevd for slik kommunikasjon (se nedenfor). Dersom du foretrekker å ikke motta slik kommunikasjon, følger du bare instruksjonene for å melde

deg av i markedsføringskommunikasjonen du mottar, eller kontakt oss som beskrevet nedenfor. opprette en profil om deg for å hjelpe oss å tilpasse

produktene og tjenestene våre og markedsføringskommunikasjonen vår til deg, og forhindre og oppdage ulovlig oppførsel og beskytte eller håndheve våre

juridiske rettigheter, for eksempel forsvare selskapet ved rettslige tvister.

Ditt samtykke: Vi kan også be om, enten direkte eller gjennom tredjeparter vi stoler på, ditt spesifikke samtykke til å behandle dine Personopplysninger, for

eksempel når du velger å motta meldinger med direkte markedsføring fra oss og for å dele Personopplysningene dine med våre tilknyttede selskaper eller

samarbeidspartnere som kan ta kontakt med deg fra tid til annen for å holde deg oppdatert med de siste nyhetene og tilbudene via telefon, tekstmelding eller

e-post. Dersom vi har bedt om ditt samtykke til å behandle Personopplysningene dine, kan du når som helst trekke det tilbake ved å ta kontakt med oss på

adressen som er listet opp under "Hvordan du kan kontakte oss" under avsnittet "Hvordan du kan kontakte oss" uten at det påvirker lovligheten av

behandlingene som var basert på samtykket før samtykket ble trukket tilbake. Dersom du gi oss tredjeparters personopplysninger (for eksempel når du

bestiller en produkt som skal leveres til tredjeparten), må du sørge for at du informerer den relevante tredjepart før du deler personopplysningene med oss,

ved å vise dem denne Personvernerklæringen, forklare at personopplysningene deres skal bli behandlet i samsvar med denne Personvernerklæringen, og få

samtykke, når det er hensiktsmessig.

I prinsippet hverken utleverer eller deler vi Personopplysningene dine med tredjeparter. Vi kan imidlertid utlevere Personopplysningene dine til tredjepart i de følgende tilfellene: Andre Arcelik konsern bedrifter: Vi kan dele Personopplysningene dine med andre selskaper som tilhører Arcelik, herunder morselskapet vårt, Arcelik A.S. i Tyrkia, som kan bruke Personopplysningene dine for formål og på en måte som er i overensstemmelse med informasjonen angitt i denne Personvernpolicyen. Spesielt vil Arcelik A.S. behandle noen av Personopplysningene dine for analyse- og rapporteringsformål på et globalt nivå, basert på sine berettigede interesser i å utvikle Arcelik virksomhet og etterleve lokale regler og forskrifter. Arcelik A.S. kan utlevere Personopplysningene dine til tredjeparter (blant annet tjenesteleverandører, agenter og offentlige myndigheter og institusjoner) der det er nødvendig for Arcelik A.S. for å lovlig utføre sin virksomhet i samsvar med formålene som er angitt ovenfor og som påkrevd og tillatt i henhold til gjeldende lov. Tjenesteleverandører: Vi kan utlevere Personopplysningene dine til bedrifter som leverer tjenester til oss og konsernselskaper våre, blant annet bedrifter som opererer Nettstedene på vegne av oss eller leverandører som leverer bestillinger til deg. Tjenesteleverandørene er forpliktet til konfidensialitet angående dine Personopplysninger og har ikke adgang til å bruke Personopplysningene dine til noe annet formål enn å gjennomføre tjenestene de utfører for oss. Tredjeparter, som påkrevd av lov: Vi kan utlevere Personopplysningene dine til en tredjepart dersom det er nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse eller en avgjørelse fra en rettsinstans, en offentlig myndighet eller et regjeringsorgan, eller dersom utlevering er nødvendig for nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller andre tilfeller av viktig offentlig interesse. Samarbeidspartnere: Vi kan utlevere Personopplysningene dine til våre samarbeidspartnere dersom det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg, for eksempel ettersalgstjenester eller reparasjonstjenester til produktene og tjenestene du har kjøpt fra oss. Tredjeparter i forbindelse med forretningssalg: Dersom vi foretar et salg eller en overføring av eiendeler, eller på andre måter er involvert i fusjon eller overføring av virksomheter / eiendeler, kan vi overføre Personopplysningene dine til en eller flere tredjeparter som en del av den transaksjonen. Andre tredjeparter, med ditt samtykke: Vi kan også dele Personopplysningene dine med andre tredjeparter når du samtykker til delingen.
Når vi deler Personopplysningene dine med våre tilknyttede selskaper eller andre bedrifter som vi har kontraktssamarbeid med (som beskrevet i avsnittet ovenfor om Deling av Personopplysningene dine med tredjeparter), kan slike selskaper være lokalisert utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (“EØS”) i land med lovgivning for beskyttelse av Personopplysninger som er annerledes enn lovene i ditt hjemland. Blant annet vil vi overføre Personopplysningene dine til konsernselskapene våre i Tyrkia, som inkluderer Arcelik A.S. Før Personopplysningene dine overføres utenfor EØS, skal vi iverksette tiltak for å sikre at slike opplysninger blir gitt samme beskyttelsesnivå som i henhold til gjeldende personvernlovgivning i EØS. For overføringer av opplysninger utenfor EØS benytter vi passende garantier når det er påkrevd, slik som EUs standardavtaler for overføringer vedtatt av EU-kommisjonen, og vil gjøre en kopi tilgjengelig for deg på din forespørsel. Arcelik A.S. kan videre overføre Personopplysningene dine til tredjeparter lokalisert i land som ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Slike overføringer vil bli gjennomført i samsvar med gjeldende lover, herunder, når det er aktuelt, kontraktsmessige krav som er fastsatt i EUs standardavtaler for overføringer.
Dine Personopplysninger beholdes kun så lenge det er rimelig nødvendig for de formål som er angitt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover, herunder for å oppfylle eventuelle krav i lov, i forskrift, for regnskap eller rapportering.
Vi vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine mot tap, misbruk eller endring. Vi sørger blant annet for sikkerheten til personopplysningene dine ved hjelp av kryptering, passordbeskyttelse og ved å begrense tilgangen til dem på andre måter. Overføring av informasjon via Internett er dessverre ikke helt sikkert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine i henhold til lovens krav, kan vi ikke garantere sikkerheten til personopplysningene dine som overføres til oss på usikrede måter; slik overføring skjer på egen risiko. Du bør også fortsette å iverksette tiltak for å beskytte personopplysningene dine, for eksempel ved å unngå å bruke tilsynelatende eller forutsigbare bruker-ID-er eller passord, endre passordene dine med jevne mellomrom, sørge for at du ikke har gitt passordet/passordene dine til noen andre, og at du ikke har gitt samtykke til at en tredjepart får tilgang til brukerkontoen din og personopplysningene dine.
Du har de følgende rettighetene med hensyn til Personopplysningene dine som vi og Arcelik A.S. behandler, underlagt vilkårene angitt i gjeldende lovgivning: å bli kjent med hvorvidt Personopplysningene dine behandles av oss / Arcelik A.S. og å be om en kopi av Personopplysningene dine og informasjonen knyttet til behandlingen av Personopplysningene dine, blant annet formålene for behandlingen av Personopplysningene dine og tredjepartene som Personopplysningene dine er utlevert til; be om retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger; å be om sletting av Personopplysningene dine eller begrensning av behandlingen av Personopplysningene dine; å protestere mot vår behandling av Personopplysningene dine; å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt; under visse forhold, å be om dataportabilitet, og å klage til den gjeldene tilsynsmyndigheten for personvern For å utøve din rettigheter, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt i avsnittet om "Hvordan du kan kontakte oss." Vi bruker informasjonskapsler for å kunne lære mer om hvordan du bruker og går til våre nettsteder. Disse informasjonskapslene gjør at vi kan telle besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til våre nettsteder. De hjelper oss med å få informasjon om hvilke sider som er mest og minst populære, og se hvor mange besøkende som beveger seg rundt på nettstedene.
Tredjeparter, og deres nettsteder som du kan besøke etter å ha klikket på en lenke fra [vår nettside] [Nettstedene], kan ha mindre strenge retningslinjer for personvern. Vi har ikke kontroll over disse retningslinjene og vi oppfordrer deg til å lese deres Personvernpolicyer før du avgir noe personlig identifiserbar informasjon til slike sider.

Dersom du vil ha mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, inkludert en detaljert liste over opplysninger om deg som vi og andre kan samle inn gjennom informasjonskapsler, kan du se nedenfor. Slik administrerer du informasjonskapsler Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din, slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Du kan lære mer om hvordan du blokkerer informasjonskapsler, ved å besøke
https://www.allaboutcookies.org/.


Merk at dersom du blokkerer informasjonskapsler fullstendig, kan det hende at mange nettsteder ikke fungerer ordentlig, og at noen funksjoner på våre nettsteder ikke vil fungere i det hele tatt. Du godtar cookiene ved å klikke på “Fortsett”, og avviser dem ved å klikke på “X” i cookie-banneret på nettstedet.


Velger du å avvise cookiene våre vil ikke nettstedet fungere optimalt. Hvis du først har godtatt cookies via cookie-banneret, og deretter ombestemmer deg, kan du endre cookie-innstillinger i nettleseren din. Se her for mer informasjon om hvordan du gjør dette:  
https://www.allaboutcookies.org/.


Liste over nødvendige informasjonskapsler

Følgende cookies er nødvendige for at nettstedene skal fungere, for å ivareta nettstedets sikkerhet eller for å levere en tjeneste du har bedt om. Dette er midlertidige cookies (cookies som slettes når du lukker nettleseren) og permanente cookies (cookies som blir liggende på enheten din etter at du lukker nettleseren).


Cookiens navn Formål
sesID Denne cookien brukes til å identifisere brukerens unike økt på nettstedet og lagrer opplysninger om den unike økten på serversiden. Cookien slettes etter endt økt (når du lukker nettleseren).
__cfduid Denne cookien er koblet til nettsteder som bruker CloudFlare for å gjøre lasting av nettsidene raskere. I henhold til CloudFlare brukes den for å overstyre eventuelle sikkerhetsrestriksjoner basert på IP-adressen den besøkende kommer fra. Den inneholder ikke opplysninger som kan identifisere brukeren.
AKA_A2 Denne cookien brukes til å effektivisere og øke hastigheten på innholdsleveringen til nettstedene. Den inneholder ikke spesifikke brukerdata.

Liste over funksjonelle cookies, målrettede cookies og ytelsescookies

Ved hjelp av følgende cookies kan vi følge brukerne over tid for å forbedre strukturen på nettstedene våre og levere mer relevant innhold. Nettstedet bruker også tredjepartscookies til nettanalyse (f.eks. for å håndtere og forbedre nettstedets ytelse og utforming). Siden disse cookiene ikke er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere, plasserer vi disse cookiene kun dersom du har samtykket til det. Nettstedene bruker midlertidige og permanente cookies til disse formålene.


Cookiens navn Formål
Google Analytics Nettstedene bruker Google Analytics til å spore hvor besøkende kommer fra og hvilke nettsteder de oftest besøker. På den måten kan vi gjøre endringer for å forbedre opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt. Google Analytics-cookies samler inn opplysninger anonymt, f. eks. antall besøkende på nettsiden, hvor besøkende kommer fra, og hvilke sider de har besøkt. Du finner mer informasjon om Google Analytics her: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.
Google Tag Manager Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Denne tjenesten gjør det mulig til å administrere tagger på et nettsted gjennom et brukergrensesnitt. Google Tag Manager implementerer bare tagger. Det vil si at den verken bruker cookier, eller samler inn personlige opplysninger. Google Tag Manager utløser andre tagger, som i sin tur samler inn opplysninger ved behov. Men Google Tag Manager bruker ikke disse opplysningene. Hvis deaktivering gjennomføres på domene- eller cookienivå, gjelder dette for alle sporingstagger som er implementert med Google Tag Manager.
IDE Brukes av Google DoubleClick for å registrere og rapportere en brukers handlinger etter at denne har sett eller klikket på en av annonsørens annonser for å måle annonsens effektivitet og vise brukeren målrettede annonser.
Uid DoubleClick UID-cookier brukes for å vise målrettede annonser som er relevante for brukerne på nettet. Målrettede annonser kan vises for brukere basert på tidligere besøk på et nettsted. Disse cookiene måler konverteringsfrekvensen for annonser som vises for brukeren
__ar_v4 Denne cookien er knyttet til annonsetjenesten DoubleClick fra Google. Den hjelper til med å spore konverteringsfrekvensen for annonser.
Facebook Denne cookien hjelper oss å levere reklame til personer som allerede har besøkt nettstedet vårt, når de er på Facebook eller en digital plattform som drives av Facebook Advertising. Du finner mer informasjon om Google Analytics her: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.
_gcl_au Denne cookien hjelper oss å forstå hvordan brukere benytter nettstedene våre, ved å generere analysedata.
citrix_ns_id_.beko.com_%2F_wlf Denne cookien brukes til omdirigeringer for å redusere belastningen på serveren. Dette bidrar til å gjøre nettstedet raskere.
_hjid Hotjar-cookie. Denne cookien plasseres først når kunden besøker en side med Hotjar-skript. Den brukes til å opprettholde den tilfeldige bruker-ID-en som er unik for den aktuelle siden i nettleseren. Dette sikrer at påfølgende besøk på samme nettsted får samme bruker-ID.
_hjIncludedInSample Hotjar-cookie. Denne midlertidige cookien plasseres for å gi Hotjar beskjed om at den besøkende er inkludert i utvalget som brukes til å generere trakter.
_hjMinimizedPolls Hotjar-cookie. Denne cookien plasseres når en besøkende minimerer widgeten «Feedback Poll». Den brukes for å sikre at widgeten forblir minimert når den besøkende navigerer på nettstedet.
_hjShownFeedbackMessage Denne cookien plasseres når en besøkende minimerer eller fyller ut «Incoming Feedback». Dette gjøres for at «Incoming Feedback» umiddelbart skal vises i minimert utgave hvis vedkommende går til en annen side hvor det er angitt at den skal vises.
mbox som plasseres av analyseverktøyet Adobe SiteCatalyst, og brukes til å måle sideinnholdets ytelse ved hjelp av A/B-splittesting.
complianceCookie cookien er knyttet til hvorvidt en bruker godtar cookies. Cookien aktiveres dersom brukeren klikker på “Godta/Fortsett”.
cache_str Cookien aktiveres dersom brukeren klikker på “Godta/Fortsett”.
refUrl Denne cookien er knyttet til den URL-adressen som henviser brukeren til aktuell URL-adresse
RT Denne cookien brukes til pålogging med LinkedIn
Check En enkel testverdi som brukes for å avgjøre om en besøkende støtter cookies. Plasseres hver gang en besøkende ber om en side.

Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din, slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Du kan lære mer om hvordan du blokkerer

informasjonskapsler, ved å besøke https://www.allaboutcookies.org/.

Merk at dersom du blokkerer informasjonskapsler fullstendig, kan det hende at mange nettsteder ikke fungerer ordentlig, og at noen funksjoner på våre

nettsteder ikke vil fungere i det hele tatt. Du godtar cookiene ved å klikke på “Fortsett”, og avviser dem ved å klikke på “X” i cookie-banneret på nettstedet.

Velger du å avvise cookiene våre vil ikke nettstedet fungere optimalt. Hvis du først har godtatt cookies via cookie-banneret, og deretter ombestemmer deg,

kan du endre cookie-innstillinger i nettleseren din. Se her for mer informasjon om hvordan du gjør dette: https://www.allaboutcookies.org/.

Liste over nødvendige informasjonskapsler. Følgende cookies er nødvendige for at nettstedene skal fungere, for å ivareta nettstedets sikkerhet eller for å

levere en tjeneste du har bedt om. Dette er midlertidige cookies (cookies som slettes når du lukker nettleseren) og permanente cookies (cookies som blir

liggende på enheten din etter at du lukker nettleseren).

sesID: Denne cookien brukes til å identifisere brukerens unike økt på nettstedet og lagrer opplysninger om den unike økten på serversiden. Cookien slettes

etter endt økt (når du lukker nettleseren).

__cfduid: Denne cookien er koblet til nettsteder som bruker CloudFlare for å gjøre lasting av nettsidene raskere. I henhold til CloudFlare brukes den for å

overstyre eventuelle sikkerhetsrestriksjoner basert på IP-adressen den besøkende kommer fra. Den inneholder ikke opplysninger som kan identifisere

brukeren.

AKA_A2: Denne cookien brukes til å effektivisere og øke hastigheten på innholdsleveringen til nettstedene. Den inneholder ikke spesifikke brukerdata. Liste

over funksjonelle cookies, målrettede cookies og ytelsescookies Ved hjelp av følgende cookies kan vi følge brukerne over tid for å forbedre strukturen på

nettstedene våre og levere mer relevant innhold. Nettstedet bruker også tredjepartscookies til nettanalyse (f.eks. for å håndtere og forbedre nettstedets

ytelse og utforming). Siden disse cookiene ikke er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere, plasserer vi disse cookiene kun dersom du har samtykket til

det. Nettstedene bruker midlertidige og permanente cookies til disse formålene.

Google Analytics: Nettstedene bruker Google Analytics til å spore hvor besøkende kommer fra og hvilke nettsteder de oftest besøker. På den måten kan vi

gjøre endringer for å forbedre opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt. Google Analytics-cookies samler inn opplysninger anonymt, f. eks. antall

besøkende på nettsiden, hvor besøkende kommer fra, og hvilke sider de har besøkt. Du finner mer informasjon om Google Analytics her:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

Google Tag Manager: Dette nettstedet bruker Google Tag Manager. Denne tjenesten gjør det mulig til å administrere tagger på et nettsted gjennom et

brukergrensesnitt. Google Tag Manager implementerer bare tagger. Det vil si at den verken bruker cookier, eller samler inn personlige opplysninger. Google

Tag Manager utløser andre tagger, som i sin tur samler inn opplysninger ved behov. Men Google Tag Manager bruker ikke disse opplysningene. Hvis

deaktivering gjennomføres på domene- eller cookienivå, gjelder dette for alle sporingstagger som er implementert med Google Tag Manager. IDE Brukes av

Google DoubleClick for å registrere og rapportere en brukers handlinger etter at denne har sett eller klikket på en av annonsørens annonser for å måle

annonsens effektivitet og vise brukeren målrettede annonser.

Uid DoubleClick: UID-cookier brukes for å vise målrettede annonser som er relevante for brukerne på nettet. Målrettede annonser kan vises for brukere basert

på tidligere besøk på et nettsted. Disse cookiene måler konverteringsfrekvensen for annonser som vises for brukeren.

__ar_v4: Denne cookien er knyttet til annonsetjenesten DoubleClick fra Google. Den hjelper til med å spore konverteringsfrekvensen for annonser. Facebook

Denne cookien hjelper oss å levere reklame til personer som allerede har besøkt nettstedet vårt, når de er på Facebook eller en digital plattform som drives av

Facebook Advertising. Du finner mer informasjon om Google Analytics her: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies.

_gcl_au Denne cookien hjelper oss å forstå hvordan brukere benytter nettstedene våre, ved å generere analysedata.

citrix_ns_id_.beko.com_%2F_wlf: Denne cookien brukes til omdirigeringer for å redusere belastningen på serveren. Dette bidrar til å gjøre nettstedet raskere.

_hjid Hotjar-cookie. Denne cookien plasseres først når kunden besøker en side med Hotjar-skript. Den brukes til å opprettholde den tilfeldige bruker-ID-en

som er unik for den aktuelle siden i nettleseren. Dette sikrer at påfølgende besøk på samme nettsted får samme bruker-ID.

_hjIncludedInSample Hotjar-cookie: Denne midlertidige cookien plasseres for å gi Hotjar beskjed om at den besøkende er inkludert i utvalget som brukes til å

generere trakter.

_hjMinimizedPolls Hotjar-cookie: Denne cookien plasseres når en besøkende minimerer widgeten «Feedback Poll». Den brukes for å sikre at widgeten forblir

minimert når den besøkende navigerer på nettstedet.

_hjShownFeedbackMessage: Denne cookien plasseres når en besøkende minimerer eller fyller ut «Incoming Feedback». Dette gjøres for at «Incoming

Feedback» umiddelbart skal vises i minimert utgave hvis vedkommende går til en annen side hvor det er angitt at den skal vises.

mbox Cookies: som plasseres av analyseverktøyet Adobe SiteCatalyst, og brukes til å måle sideinnholdets ytelse ved hjelp av A/B-splittesting.

complianceCookie: Denne cookien er knyttet til hvorvidt en bruker godtar cookies. Cookien aktiveres dersom brukeren klikker på “Godta/Fortsett”.

cache_str: Denne cookien brukes til Cache-Control i henhold til brukeratferd.

refUrl: Denne cookien er knyttet til den URL-adressen som henviser brukeren til aktuell URL-adresse.

RT: Denne cookien brukes til pålogging med LinkedIn.

Check: En enkel testverdi som brukes for å avgjøre om en besøkende støtter cookies. Plasseres hver gang en besøkende ber om en side.

Tilsynsmyndighetene er uavhengige offentlige myndigheter som gjennom etterforskning og korrigerende tiltak fører tilsyn med anvendelsen av

personvernlovgivningen. De gir ekspertråd i personvernspørsmål og behandler klager på brudd på gjeldende personvernlovgivning. Generelt sett er det

viktigste kontaktpunktet for spørsmål om personvern tilsynsmyndigheten i landet der selskapet/organisasjonen er basert. Hvis selskapet/organisasjonen

behandler opplysninger i flere land eller er en del av et konsern som er etablert i flere land, kan hovedkontaktpunktet være en tilsynsmyndighet i et annet

land. For EØS-land finner du din nasjonale tilsynsmyndighet ved å klikke her: https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Vi kan endre og oppdatere denne Personvernserklæringen fra tid til annen. Enhver endring i vår Personvernserklæringen vil legges ut på denne siden. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer eller tillegg til denne Personvernserklæringen, og vil gi deg en kopi av den endrete Personvernserklæringen ved bruk av din e-postadresse som er gitt til oss, eller gjennom andre passende midler som sørger for at du vil bli varslet om eventuelle endringer i denne Personvernserklæringen. Denne Personvernserklæringen ble sist endret 14.12.2023.