Behöver du hjälp?

Vi är här för att hjälpa dig.

Vanliga frågor & svar

Välj en kategori för att hitta rätt fråga och svar för din produkt.

Produktsupport

Vi hjälper dig gärna med produktguider. Använd vårt kontaktformulär nedan.

Behöver du service på din produkt?

Fyll i formuläret för att registrera service på din Beko- produkt.

Reservdelar och tillbehör

Vi hjälper dig att få tag på reservdelar och tillbehör till din Beko-Produkt.

Behöver du hjälp?

Kolla in våra instruktionsfilmer!

Försäljning och produktinformation

Skicka ett e-postmeddelande till oss om du har några frågor angående försäljningen av våra produkter.

 

 

Register Banner

Reparationsportal

Är du en professionell operatör? Här kan du beställa tillbehör och reservdelar till våra produkter.

Vanliga frågor

Vi rekommenderar att du frostar av din frys ungefär en gång i månaden eller när frostbildningen når en tjocklek på 0,5 cm.

 

Frostfria kylar behöver inte frostas av manuellt.

Det är normalt att höra ljud som liknar ljudet av rinnande vatten när kylskåpet är igång. Dessa ljud uppstår när vätska och gas strömmar inne i kylningssystemet. Detta är inte ett fel.

 

Ljudet kan också komma från vattentillförseln om kylskåpet har en ismaskin, eller från den automatiska avfrostningsfunktionen om apparaten är en frostfri modell. Försök att lokalisera var ljudet kommer ifrån. Om det kommer från frysområdet eller mellan vattentillförseln och ismaskinen är ljudet normalt och slutar automatiskt efter en stund.

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet ska du kontakta auktoriserad servicetekniker.

Ljudet du hör är larmet för öppen dörr. Om kylskåpsdörren lämnas öppen aktiveras larmet för öppen dörr efter några minuter. Så snart du stänger dörren stängs larmet av.

Det är normalt att höra ljud som liknar ljudet av rinnande vatten när kylskåpet är igång. Dessa ljud uppstår när vätska och gas strömmar inne i kylningssystemet. Detta är inte ett fel.

 

Ljudet kan också komma från vattentillförseln om kylskåpet har en ismaskin, eller från den automatiska avfrostningsfunktionen om apparaten är en frostfri modell. Försök att lokalisera var ljudet kommer ifrån. Om det kommer från frysområdet eller mellan vattentillförseln och ismaskinen är ljudet normalt och slutar automatiskt efter en stund.

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet ska du kontakta auktoriserad servicetekniker.

Det är normalt att höra ett dunkande ljud när tvättmaskinen växlar från ett steg till ett annat, till exempel från omrörning till centrifugering. I det här fallet är ett dunkande ljud normalt och inte något fel. 

 

Om ljudet är rytmiskt kan orsaken vara ett tungt eller främmande föremål i trumman. Om du misstänker att så är fallet stoppar du maskinen och tappar ur vattnet inuti för att avlägsna föremålet. 

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet ska du kontakta auktoriserad servicetekniker.

De här ljuden är normala när vattnet som finns kvar i trumman töms ut. Det upphör när allt vatten har runnit ut.

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet ska du kontakta auktoriserad servicetekniker.

Tvättmaskinens motor kan orsaka ett brummande eller surrande ljud när trumman snurrar. Om du bara hör dessa ljud medan apparaten töms på vatten kan det vara problem med avloppsslangen. 

 

Avloppsslangen avlägsnar vatten från trumman. Den ska inte vara böjd eller igensatt. Kontrollera slangen och avlägsna hinder eller räta ut den vid behov.

 

Om apparaten inte fungerar normalt när du hör detta ljud bör du kontakta en auktoriserad servicetekniker. 

Om ljudet är rytmiskt kan orsaken vara ojämn belastning eller främmande föremål i trumman. Om du misstänker att så är fallet stoppar du maskinen och tappar ur vattnet inuti. Avlägsna främmande föremål eller lägg till andra föremål, till exempel handdukar, för att balansera tvätten – utan att överskrida apparatens kapacitet.

 

Dessa ljud kan även orsakas av att apparaten slår emot slangarna på baksidan, en vägg eller ett skåp. Kontrollera att slangarna sitter ordentligt på plats och att apparaten inte har flyttats från ursprungsläget. 

 

Kontrollera slutligen att apparaten står plant och är balanserad på fötterna. Försök att gunga tvättmaskinen från sida till sida eller fram och tillbaka. Om det vacklar för mycket kan golvet eller apparatens fötter vara ojämna.

 

Använd ett vattenpass för att kontrollera apparatens balans. Om den är avstängd justerar du fötterna genom att sträcka dig under apparaten och hitta de två främre fötterna. Vrid fötterna medurs eller moturs tills de har ordentlig kontakt med golvet.

 

Om apparaten inte fungerar normalt när den avger ljudet, kontakta auktoriserad servicetekniker.

general-cta-image

Beko

Licensee limited to certain jurisdictions