Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

Máy sấy quần áo

kết quả (9)

DU8133GA0W

Máy sấy quần áo (Sấy ngưng tụ, 8 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy ngưng tụ, 8 kg) DU8133GA0W
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn

B3T4319W

Máy sấy quần áo (Sấy ngưng tụ, 9 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy ngưng tụ, 9 kg) B3T4319W
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn

B3T4319M

Máy sấy quần áo (Sấy ngưng tụ, 9 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy ngưng tụ, 9 kg) B3T4319M
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn

B5T4429WM

Máy sấy quần áo (Sấy bơm nhiệt, 10 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy bơm nhiệt, 10 kg) B5T4429WM
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn
 • Động cơ biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, độ ồn thấp

B3T4329M

Máy sấy quần áo (Sấy bơm nhiệt, 9 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy bơm nhiệt, 9 kg) B3T4329M
 • SteamCure​ :Diệt khuẩn, khử mùi bằng hơi ước
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn

B5T66230WM

Máy sấy quần áo (Sấy bơm nhiệt, 12 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy bơm nhiệt, 12 kg) B5T66230WM
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn
 • Động cơ biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, độ ồn thấp

DA8112RX0W

Máy sấy quần áo (Sấy thông hơi, 8 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy thông hơi, 8 kg) DA8112RX0W
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn

DA9112RX0WB

Máy sấy quần áo (Sấy thông hơi, 9 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy thông hơi, 9 kg) DA9112RX0WB
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn

DA9112RX0MB

Máy sấy quần áo (Sấy thông hơi, 9 kg)

Máy sấy quần áo (Sấy thông hơi, 9 kg) DA9112RX0MB
 • AquaWave : Chuyển động giống như sóng bên trong lồng giặt giúp xử lý quần áo nhẹ nhàng hơn
kết quả (9)