Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

Hút khói âm tủ

kết quả (9)

BHCB66641BBHS

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi gắn tường, 60 cm)

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi gắn tường, 60 cm) BHCB66641BBHS
 • Thông gió mạnh: tăng cường hiệu suất thông gió
 • Chế độ làm sạch không khí: tự động lọc sạch hàng giờ
 • Led Illumination: quan sát rõ đồ ăn đang nấu

BHCB61622BXH

Hút khói (Máy hút mùi gắn tường, 60 cm)

Hút khói (Máy hút mùi gắn tường, 60 cm) BHCB61622BXH
 • Led Illumination: quan sát rõ đồ ăn đang nấu
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh

BHCB96641BBHS

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi gắn tường, 90 cm)

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi gắn tường, 90 cm) BHCB96641BBHS
 • Thông gió mạnh: tăng cường hiệu suất thông gió
 • Chế độ làm sạch không khí: tự động lọc sạch hàng giờ
 • Đèn bão hòa bộ lọc : Chức năng nhắc vệ sinh bộ lọc

BHCB91622BXH

Hút khói (Máy hút mùi gắn tường, 90 cm)

Hút khói (Máy hút mùi gắn tường, 90 cm) BHCB91622BXH
 • Led Illumination: quan sát rõ đồ ăn đang nấu
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh

HCA93040X

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi dạng nghiêng, 90 cm)

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi dạng nghiêng, 90 cm) HCA93040X
 • Thông gió mạnh: tăng cường hiệu suất thông gió
 • Led Illumination: quan sát rõ đồ ăn đang nấu
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh

CTB 9250 XH

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi âm tủ dạng trượt, 90 cm)

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi âm tủ dạng trượt, 90 cm) CTB 9250 XH
 • Led Illumination: quan sát rõ đồ ăn đang nấu
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh

CTB 6250 XH

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi âm tủ dạng trượt, 60 cm)

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi âm tủ dạng trượt, 60 cm) CTB 6250 XH
 • Led Illumination: quan sát rõ đồ ăn đang nấu
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh

CFB 6433 XH

Hút khói (Máy hút mùi dòng tiêu chuẩn, 60 cm)

Hút khói (Máy hút mùi dòng tiêu chuẩn, 60 cm) CFB 6433 XH
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh

CFB 9433 XH

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi dòng tiêu chuẩn, 90 cm)

Hút khói âm tủ (Máy hút mùi dòng tiêu chuẩn, 90 cm) CFB 9433 XH
 • Tấm lọc an toàn sử dụng được với máy rửa chén: tấm lọc dễ vệ sinh
kết quả (9)