Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh
hero-pattern

Máy giặt độc lập

Tận hưởng kết quả giặt giũ tối ưu mỗi lần sử dụng với máy giặt
độc lập được trang bị nhiều tính năng của chúng tôi.

 

 

 

 

kết quả (13)

WCV10614XB0STW

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút) WCV10614XB0STW
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV10614XB0STM

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút) WCV10614XB0STM
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV9614XB0STM

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút) WCV9614XB0STM
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV9614XB0STS

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút) WCV9614XB0STS
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút
Các tính năng giặt hoàn hảo giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn
Khám phá tính năng sản phẩm

WCV8614XB0STS

Máy giặt độc lập (8 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (8 kg, 1200 vòng/phút) WCV8614XB0STS
 • Động cơ biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, độ ồn thấp
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn

WCV9648XSTW

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút) WCV9648XSTW
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV10648XSTS

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút) WCV10648XSTS
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV9648XSTM

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút) WCV9648XSTM
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV8614XB0STM

Máy giặt độc lập (8 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (8 kg, 1200 vòng/phút) WCV8614XB0STM
 • Động cơ biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, độ ồn thấp
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn

WCV9648XSTS

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút) WCV9648XSTS
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV10648XSTM

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút) WCV10648XSTM
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
 • Chương trình Xpress Super Short 14 phút : 2 kg đồ giặt sạch trong 14 phút

WCV9612XB0ST

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (9 kg, 1200 vòng/phút) WCV9612XB0ST
 • Động cơ biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, độ ồn thấp
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn

WCV10649XWST

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút)

Máy giặt độc lập (10 kg, 1200 vòng/phút) WCV10649XWST
 • Động cơ biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, độ ồn thấp
 • SteamCure: xử lý vết bẩn bằng hơi nước
 • Chương trình giặt cực mạnh StainExpert: làm sạch không tì vết cho 24 loại vết bẩn
kết quả (13)