Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh
hero-pattern

Máy hút bụi dạng hộp

Giúp nhà bạn không còn vết bẩn với dòng máy hút bụi dạng
hộp đa năng và mạnh mẽ của chúng tôi. 
kết quả (3)

VCO 32818 WR

Máy hút bụi dạng hộp (2000 W)

Máy hút bụi dạng hộp (2000 W) VCO 32818 WR

VCO 4320 WR

Máy hút bụi dạng hộp (1800 W)

Máy hút bụi dạng hộp (1800 W) VCO 4320 WR

VCO 6325 FD

Máy hút bụi dạng hộp (1590 W)

Máy hút bụi dạng hộp (1590 W) VCO 6325 FD
kết quả (3)