Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh

Máy rửa chén

kết quả (22)

BDFN26530X

Máy rửa chén độc lập (15 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (15 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN26530X
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở
 • SteamGloss : Ly không vết nước

BDFN26430A

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN26430A
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DVN05320W

Máy rửa chén độc lập (13 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (13 Cách xếp bát đĩa, Full size) DVN05320W
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

BDFN36530XC

Máy rửa chén độc lập (15 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (15 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN36530XC
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

BDFN26430XC

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN26430XC
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới

BDFN26430X

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN26430X
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DVN06431S

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) DVN06431S
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DFN28424X

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) DFN28424X
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DEN48520X

Máy rửa chén độc lập (15 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (15 Cách xếp bát đĩa, Full size) DEN48520X
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở
 • SteamGloss : Ly không vết nước

DFN16410W

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) DFN16410W
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DFN05311W

Máy rửa chén độc lập (13 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (13 Cách xếp bát đĩa, Full size) DFN05311W
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DFN28422X

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (14 Cách xếp bát đĩa, Full size) DFN28422X
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Giỏ dao kéo dạng trượt: thêm chỗ trống cho nồi và chảo ở giá dưới
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

BDFN36650XC

Máy rửa chén độc lập (16 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (16 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN36650XC
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

BDFN26640XC

Máy rửa chén độc lập (16 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (16 Cách xếp bát đĩa, Full size) BDFN26640XC
 • SelFit : Vị trí cửa ổn định ở mọi góc độ
 • Fast+: rửa sạch nhanh hơn tới 3 lần
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở

DVN05321B

Máy rửa chén độc lập (13 Cách xếp bát đĩa, Full size)

Máy rửa chén độc lập (13 Cách xếp bát đĩa, Full size) DVN05321B
 • Hộp đựng nước rửa chén dạng trượt: nắp hộp dễ mở
kết quả (22)