Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Bạn có chắc chắn muốn xóa bản so sánh của mình không?
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh
hero-pattern

Tủ lạnh

Giữ thức ăn tươi ngon lâu hơn với tủ đông được trang
bị nhiều tính năng và tiết kiệm năng
lượng của chúng tôi.
kết quả (33)

RDNT401E50VZHFSGB

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT401E50VZHFSGB
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • EverFresh+: giữ trái cây và rau củ tươi đến 30 ngày

RDNT401E50VZDHFSU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT401E50VZDHFSU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • EverFresh+: giữ trái cây và rau củ tươi đến 30 ngày

RDNT401I50VDHFSK

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT401I50VDHFSK
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi

RDNT401I50VDHFSU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT401I50VDHFSU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi
Các tính năng làm mát mới giúp cho cuộc sống lành mạnh trở nên dễ dàng
Khám phá tính năng sản phẩm

RDNT401I50VHFSU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT401I50VHFSU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi

RDNT371E50VZHFSGB

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT371E50VZHFSGB
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • EverFresh+: giữ trái cây và rau củ tươi đến 30 ngày

RDNT371E50VZDHFSU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT371E50VZDHFSU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • EverFresh+: giữ trái cây và rau củ tươi đến 30 ngày

RDNT371I50VDHFSK

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 66 cm) RDNT371I50VDHFSK
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi

RDNT271I50VHFSU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm) RDNT271I50VHFSU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi

RDNT271I50VHFSK

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm) RDNT271I50VHFSK
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi

RDNT251I50VHFU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm) RDNT251I50VHFU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi
 • Máy nén biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, ít tiếng ồn

RDNT251I50VHFK

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm) RDNT251I50VHFK
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi
 • Máy nén biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, ít tiếng ồn

RDNT231I50VHFU

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm) RDNT231I50VHFU
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi
 • Máy nén biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, ít tiếng ồn

RDNT231I50VHFK

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm)

Tủ lạnh (Ngăn đá trên, 54 cm) RDNT231I50VHFK
 • HarvestFresh: Inspired by nature, powered by light
 • Công nghệ 2 dàn lạnh độc lập NeoFrost: 2 hệ thống làm lạnh riêng, không lẫn mùi
 • Máy nén biến tần ProSmart Inverter: hiệu quả cao, độ bền cao, ít tiếng ồn
kết quả (33)