Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

3 min číst

Jak správně číst informace na energetických štítcích praček?

Jak správně číst informace na energetickém štítku pračky?
Jak správně číst informace na energetickém štítku pračky?

 

 

Energetické štítky obsahují mnoho důležitých informací o daném produktu. Pojďme si ukázat, jaké informace na štítcích najdete a co znamenají.

 

 

 

Co je energetický štítek EU?

 

Energetické štítky EU představují standardizovaný systém hodnocení energetické účinnosti, které vydává Evropská unie pro většinu domácích spotřebičů. První energetický štítek EU se na spotřebiči objevil v roce 1994. Od té doby začaly energetické právní předpisy EU zahrnovat víc a víc kategorií a štítky se několikrát aktualizovaly. 

 

Hlavním účelem energetických štítků EU je kolektivně snížit spotřebu energie domácích spotřebičů v Evropě, a to následujícími kroky: 

  1. poskytnout spotřebitelům jasná srovnávací kritéria a pomoci jim vybrat energeticky účinnější výrobky,
  2. pobídnout společnosti, aby investovaly do vývoje stále energeticky účinnějších výrobků. 

 

Energetické štítky obsahují důležité informace o spotřebičích, jako je roční spotřeba energie, hlučnost nebo kapacita. Představují takové malé shrnutí všech informací, které byste při výběru nové pračky měli zvážit.

 

 

 

Jaké informace jsou uvedené na energetickém štítku pračky?

 

Zde uvádíme veškeré informace, které se na energetických štítcích EU praček nacházejí:

 

Dále podrobněji vysvětlujeme význam jednotlivých hodnocení a čísel.

 

 

 

01.

Energetická třída (A+++ až D)

 

Od prosince 2011 se pračky hodnotí od A+++ (neúčinnější) po D (nejméně účinné). Pračky třídy A+++ jsou nejlevnější na provoz a ze všech praček nejšetrnější k životnímu prostředí. 

 

 

 

02.

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

 

Na štítcích energetické účinnosti praček se také uvádí odhadovaná roční spotřeba energie. Ta je založená na 220 cyklech praní bavlněného prádla ve zcela či částečně zaplněné pračce při 40 a 60 °C. Předpokládá se tedy, že pračka se používá čtyřikrát týdně. 

 

Množství energie, které vaše pračka spotřebuje, velmi závisí na vašem způsobu praní prádla. Pokud tedy chcete získat blízkou představu výdajů, které na provoz pračky ročně vynaložíte, stačí vynásobit roční spotřebu energie pračky cenou za 1 kWh od vašeho dodavatele energie.

 

 

 

03.

Roční spotřeba vody (l/rok)

 

Stejně jako u spotřeby energie je roční spotřeba vody uvedená na energetických štítcích praček založená na 220 cyklech praní bavlněného prádla ve zcela či částečně zaplněné pračce při 40 a 60 °C. Ta se bude pohybovat zhruba mezi 8 000 a 12 000 litry za rok.

 

A stejně jako u spotřeby energie závisí roční spotřeba vody především na vašem způsobu praní. Chcete-li získat představu o ročních výdajích na provoz pračky, stačí opět vynásobit toto číslo cenou za litr vody od vašeho dodavatele.‌‌

 

 

 

04.

Kapacita (kg)

 

Tento údaj znamená, kolik prádla zvládne pračka v jedné várce vyprat s použitím standardního programu praní bavlněného prádla. Kapacita se mění v závislosti na zvoleném programu.

 

Přesnou kapacitu pro jednotlivé programy naleznete v uživatelské příručce. Pokud vlastníte spotřebič značky Beko, můžete si uživatelskou příručku  stáhnout pomocí čísla produktu. 

 

 

 

05.

Účinnost sušení při otáčení bubnu (A až G)

 

Toto hodnocení udává, kolik vlhkosti dokáže pračka odstranit z prádla během otáčení bubnu. Čím více se údaj blíží třídě A, tím sušší bude vaše prádlo po vyndání z pračky.

 

A protože prádlo nebudete muset sušit v sušičce tak dlouho, ušetříte. Při rychlém otáčení bubnu se odstraní mnohem více vlhkosti, než když prádlo leží v sušičce.‌‌

 

 

 

06.

Hlučnost praní a otáčení bubnu (dB)

 

Energetický štítek pračky uvádí také dvě provozní hladiny hluku: hlučnost při cyklu praní a při cyklu otáčení bubnu. 

 

Tyto hladiny se pohybují od 40 dB (tichá knihovna) do 80 dB (vyzvánění domácího telefonu). Špičkové modely bývají tišší, jelikož používají bezkomutátorové motory a systémy proti vibracím. Jejich pořizovací cena však bude o něco vyšší než u ostatních modelů.

 

 

 

Proč by vás měla energetická účinnost zajímat?

 

Z dvou hlavních důvodů:

 

1. Rozpočet vaší domácnosti 

2. Životní prostředí 

 

Pračky s vyšším energetickým hodnocením bývají sice dražší, zato však šetří výdaje na energii. To znamená, že pokud přejdete na energeticky účinnější spotřebiče, můžete snížit náklady na energii až o 50 % a počáteční investice se vám vrátí během několika let. Podle Evropské komise můžete za dobu životnosti takového spotřebiče ušetřit až 250 €. 

 

Možná si říkáte, jaký dopad může mít jen jedna pračka? Ale jde o kumulativní efekt. Energetická účinnost je dnes nanejvýš důležitá, jelikož zdroje se vyčerpávají a dopady lidského života na přírodu se neustále prohlubují.

 

Kdyby celá Evropa zahodila své staré pračky, do roku 2020 by ušetřila celkem 1,5 TWh (to je 1.500.000.000 kWh!) elektřiny a 100 milionů m3 vody.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?