Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

3 min číst

Jak zabránit tomu, aby v myčce rezavěly příbory?

Jak zabránit tomu, aby v myčce rezavěly příbory?
Jak zabránit tomu, aby v myčce rezavěly příbory?

 

 

Existuje několik důvodů, proč kovové kuchyňské potřeby a nádobí rezaví. Problém zkuste vyřešit pomocí jednoho z následujících řešení.

 

 

 

Po dokončení cyklu otevřete dveře myčky

 

Hlavní příčinou rezavění je vlhkost. Vzduch uvnitř myčky je po mycím cyklu vlhký.

 

Aby se na vašem nádobí neusazovala vlhkost, otevřete po skončení cyklu dvířka myčky a nechte je chvíli lehce pootevřená. Vlhký vzduch uvnitř spotřebiče tak bude moci unikat, což zabrání rezavění kovových příborů nebo kuchyňských potřeb.

 

 

 

Nemyjte nekvalitní kuchyňské potřeby nebo nádobí neurčené do myčky 

 

Ne všechny kovy jsou vhodné k mytí v myčce. Nekvalitní kovové nebo kovem potažené potřeby jsou navíc náchylné k rezavění, pokud se myjí v myčce. Prostudujte si pokyny výrobce těchto potřeb, abyste zjistili, jestli se mohou mýt v myčce. Máte-li pochybnosti, raději tyto potřeby v myčce nemyjte.

 

 

Nepoužívejte kovové nádobí k nevhodným účelům

 

Ochranná vrstva na kovovém nádobí, jako jsou nože, se může poškodit, pokud je používáte k jinému účelu, než k jakému jsou určeny. Nepoužívejte je k otevírání konzerv, povolování šroubů atd.

 

 

 

Nemyjte již zrezivělé předměty

 

Rez se může mezi kovovým nádobím šířit. Chcete-li ochránit své kovové příbory, nedávejte do myčky zrezivělé předměty. 

 

 

 

Seškrabujte z nádobí zbytky jídla

 

Zbytky jídla ponechané na kovových potřebách mohou časem způsobit korozi. Zašpiněné předměty byste neměli nechávat stát ve spotřebiči. Než dáte kovové předměty do myčky, setřete z nich zbytky jídla, nebo je vkládejte těsně přes zapnutím spotřebiče, aby nedocházelo k rezavění. 

 

 

 

Zkontrolujte, zda je správně nastavená tvrdost vody

 

Pokud je vaše voda z kohoutku bohatá na ionty těžkých kovů, může to způsobovat nebo urychlovat rezavění. Vaše myčka má uvnitř dekalcifikátor, který snižuje tvrdost vody z kohoutku a neutralizuje tyto ionty kovů. Tato jednotka funguje nejlépe, když je doplněna solí do myčky.

 

Myčky nádobí Beko s technologií Auto GlassShield® jsou vybavené snímači, které zjistí tvrdost vaší vody a automaticky upraví odpovídající nastavení.

 

 

 

Dbejte na to, aby se sůl do myčky nedostala do vnitřku spotřebiče

 

Sůl do myčky napomáhá dekalcifikátoru uvnitř myčky snižovat tvrdost vody z vodovodu. Má však korozivní účinek na kovové povrchy.

 

Nádržka na sůl do myčky obsahuje vodu, která může po přidání soli přetéci. Při doplňování nádržky můžete sůl v myčce také omylem vysypat. Sůl uvnitř myčky může poškrábat nádobí.

 

Abyste minimalizovali množství uniklé soli, používejte při jejím doplňování trychtýř, který je součástí balení myčky Beko, a otřete veškerou vyteklou vodu či zrnka soli. Po doplnění soli pevně zavřete víko nádržky.

 

Spusťte předmytí či nejkratší program, který odstraní veškeré zbytky soli uvnitř spotřebiče. Zrnka soli se během předpírky rozpustí a mohou uvolnit víko nádržky. Na konci programu zkontrolujte, že je víko pevně zavřené.

 

 

 

Nepoužívejte nevhodné mycí prostředky ani jiné produkty

 

Používejte mycí prostředky, leštidla a soli, které jsou určené přímo do myčky. Nepoužívejte saponáty na nádobí, mýdlo na ruce, bělidlo, ocet ani jiné chemikálie, jelikož zhoršují výkon myčky, způsobují korozi kovových součástí a mohou zkrátit životnost vašeho spotřebiče.

 

 

 

Dejte pozor, abyste nádobí do myčky vkládali správně

 

Může se stát, že nádobí do myčky vložíte nesprávně nebo myčku přeplníte. Ověřte, zda je veškeré nádobí správně umístěné a navzájem se nedotýká. Zkontrolujte, zda se potřeby z nerezové oceli, mědi a se stříbrným povrchem navzájem nedotýkají. Chemické reakce s horkou vodou a mycím prostředkem mohou u těchto materiálů způsobit ztrátu barvy.

 

 

 

Zkontrolujte, zda je uzemněná zásuvka, do které je spotřebič zapojený 

 

Myčka musí být zapojena do řádně uzemněné zásuvky. Neuzemněné zásuvky způsobí hromadění statické elektřiny uvnitř myčky. Statická elektřina narušuje ochrannou vrstvu kovových předmětů a může způsobit ztrátu barvy v pórech struktury.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?