Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

2 min číst

Jak opravit lednici, která dostatečně nechladí?

Jak opravit lednici, která dostatečně nechladí?
Jak opravit lednici, která dostatečně nechladí?

 

 

Existuje několik možných důvodů, proč vaše lednice dostatečně nechladí. Problém zkuste vyřešit pomocí jednoho z následujících řešení.

 

 

 

Ověřte okolní teplotu

 

Okolní teplota může bránit správnému fungování spotřebiče, zejména pokud je umístěn v garáži nebo místnosti bez vytápění. Pokud se domníváte, že by to mohla být příčina problému, přemístěte spotřebič jinam. 

 

Inovativní technologie Freezer Guard od Beko umožňuje umístit spotřebič kamkoli ve vaší domácnosti. Mrazničky s touto technologií mohou fungovat při teplotě až -15 °C.‌

 

 

 

Zkontrolujte, zda těsnění dvířek není uvolněné, popraskané nebo potrhané

 

Chladný vzduch ve vašem spotřebiči musí být řádně izolovaný od vnějších teplot. Podívejte se, jestli nejsou mezery mezi těsněním dvířek a vnitřním prostorem. Pokud nějakou odhalíte, pomocí prstů jemně odtáhněte těsnění dveří směrem od jejich rámu. Pokud jsou mezery stále patrné, je nutné vyměnit těsnění.

 

 

 

Nepřeplňujte spotřebič

 

Aby vaše lednice fungovala správně, musí být zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Pokud do ní vložíte příliš mnoho potravin, může dojít k zablokování vnitřního proudění vzduchu. Pokud se chladný vzduch nedostává do některých částí lednice, vyndejte z lednice některé potraviny a zajistěte, aby proudění vzduchu nebylo omezeno, zejména v blízkosti odvětrávacích otvorů.

 

 

 

Zkontrolujte, zda mřížka kondenzátoru nepotřebuje očistit

 

Mřížka slouží k uvolňování tepla ze spotřebiče do okolního vzduchu. Pokud je mřížka špinavá nebo zaprášená, nemůže efektivně fungovat. Odpojte mrazák ze zásuvky. Mřížka se nachází na zadní nebo spodní straně spotřebiče. Mřížku můžete očistit jemným kartáčem nebo kartáčovou násadou vašeho vysavače nastaveným na nejnižší sací výkon.

 

 

 

Zkontrolujte vnitřní osvětlení 

 

Pokud má váš spotřebič vnitřní osvětlení, jeho žárovka by měla při zavírání dvířek zhasnout. Zkuste zavřít dvířka pomalu. Pokud nevidíte, že by žárovka zhasla, může během chodu lednice svítit a generovat teplo.

 

Pokud se jedná o takový případ, měli byste požádat o pomoc autorizovaného technika. Prozatím bude nejlepší žárovku vymontovat. Umístění žárovky osvětlení najdete v návodu. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu. Dejte pozor, žárovka může být horká. 

 

 

 

Možná se jedná o technickou závadu

 

Pokud problém přetrvává, může se jednat o technickou závadu lednice. Pokud se domníváte, že by tomu tak mohlo být, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?